Huấn Từ của Thủ Tướng trong Hội Nghị Diên Hồng

Thủ Tướng Đào Minh Quân thưa chuyện cùng đồng bào trong Hội Nghị Diên Hồng tại quận Cam-Nam California ngày 18/2/2017.
https://youtu.be/MwzA-_s0UaA

Phái đoàn CPQGVNLT ủng hộ biểu tình ngày 5/3/2017

phái đoàn CPQGVNLT tham gia Tổng Biểu Tình GIẢI THỂ TÀ QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM tại Bolsa-Nam Cali ngày 4/3/2017 và THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN và các Tướng Lãnh nói chuyện cùng đồng bào biểu tình ngày 5/3/2017 tại Việt Nam. https://youtu.be/uYld19_7DGI