CPQGVNLT cấp th̉e căn cước/chứng minh nhân dân và th̉e tín ḍung mới cho dân

Công dân Quốc Gia Vịêt Nam đựơc cấp Chứng Minh Nhân Dân và th̉e tín dụng mới.

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

THÔNG BÁO

 

Số: 0001-0403/VPTT/LS-2013

Ngày 04/03/2013

V/V XÁC NHẬN CÔNG DÂN QUỐC GIA VIỆT NAM

Với đường lối chính nghĩa GIÚP DÂN, CỨU NƯỚC, CPQGVNLT luôn lắng nghe ý dân.

1/ Hiện nay nước Việt Nam đang bị tập đoàn Cộng Sản VN, tay sai Tầu Cộng cai trị VN. Họ đã và đang thi hành các biện pháp cưỡng bức, ép chế, cướp của, giết người, đàn áp dân chúng, bóp chẹt tự do và nhân quyền. Do đó, nhiều nhà ái quốc đã can đảm đứng lên tự cởi trói mình bằng cách tuyên bố là Công Dân Tự Do, không còn là công dân của cái gọi là “Nhà Nước CHXHCN/VN”.

2/ Tuy nhiên, không có một công dân của bất kỳ một quốc gia nào mà chỉ dựa vào bản tuyên bố để trờ thành hợp pháp. Mọi công dân phải được xác nhận của 1 chính phủ đại diện cho quốc gia đó, qua hình thức thẻ chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hay chứng chỉ công dân. Do đó, để giúp cho dân Việt mau chóng trở thành 1 công dân hợp lệ, CPQGVNLT sẳn sàng cấp CHỨNG CHỈ CHỈ CÔNG DÂN cho bất kỳ người Việt nào KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM.

3/ Vì CPQGVNLT chỉ là tạm thời, nên chứng chỉ công dân cũng tạm thời. Nhưng có hiệu lực để thụ hưỡng bất kỳ quyền lợi chính đáng nào của người công dân 1 nước được thụ hưỡng. Bao gồm các quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và tự do tư tưởng theo như ấn định trong bản Hiến Ước Lâm Thời. Sau khi có Chính Phủ hợp pháp do toàn dân bầu lên, sẽ có chế độ chính thức.

4/ Mẫu đơn xin chứng chỉ công dân Quốc Gia Việt Nam cũng đơn giản và có hiệu lực ngay sau khi VPTT ký nhận và cho số danh bạ.

 
   

TL. Thủ Tướng

Chánh Văn Phòng

     Nguyễn Đức Sỹ

    

 

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

Lấy Lại Đất Tổ – Không Làm Khổ Dân

 

Tôi tên là: _______________________ Sinh Ngày ____/____/________

Địa Chỉ: ____________________________________________________

Thuộc Tổ Chức (Nếu có): ______________________________________

ĐỒNG Ý KÝ TÊN TRÊN VĂN BẢN NÀY ĐỂ LÀM CHỨNG MINH NHÂN DÂN QUỐC GIA VIỆT NAM, ĐỒNG THỜI ỦNG HỘ VÀ YÊU CẦU CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI ĐỨNG RA GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM.

TÔI CHO PHÉP CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI và Tổ Chức Việt Nam Tân Dân Chủ XỬ DỤNG VĂN BẢN NÀY LÀM BẰNG CHỨNG NGƯỜI VIỆT KHÔNG CHẤP NHẬN CỘNG SẢN VÀ CŨNG KHÔNG NHÌN NHẬN CÁI GỌI LÀ “CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM” LÀ ĐẠI DIỆN CHO TÔI VÀ CŨNG KHÔNG ĐẠI DIỆN CHO NƯỚC VIỆT NAM CỦA TÔI.

_____________________________ Ngày ký : ____/____/___________

(Chử ký)

 

Gửi về địa chỉ:      

Thủ Tướng Đào Minh Quân 

P.O.Box 2807

Anaheim, CA. 92814