Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

 Thông Báo

Số: 0071-28102013/VPTT/CD

Ngày 28/10/2013

Thừa lệnh Thủ Tướng, Văn Phòng Thường Trực CPQGVNLT trân trọng thông báo đến qúi nhân sĩ và đồng bào 4 điểm sau đây:

1- Xin bày tỏ lòng cám ơn đến những vị muốn giúp đỡ tài chánh cho CPQNLT. Nhưng chúng tôi chưa cần đến trong lúc này.

2- CPQGNLT đang thực hiện giải thể tà quyền CSVN bằng DIỄN TIẾN HÒA BÌNH ôn hòa với Chương Trình Việt Nam Tân Dân Chủ đã lần lượt công bố và giải thích. Những ý kiến qúa khích hay bạo động sẽ không được nghiên cứu trong lúc này.

3- Vì số lượng gia nhập CPQGVNLT qúa đông đảo, nên các câu hỏi của từng cá nhân sẽ được lần lượt trả lời. Mong qúi vị và các bạn thông cảm chờ đợi. Chúng tôi đề nghị qúi vị và các bạn nên vào các trang web của CPQGVNLT để tự tìm hiểu thêm.

4- Muốn tham gia chương trình căn cước tín dụng, vui lòng điền đầy đủ các mẫu đơn tham gia CPQGVNLT có phần lý lịch rồi gửi về chúng tôi theo địa chỉ PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814. Các mẫu tham gia giản tiện sẽ không đáp ứng các điều kiện của ngân hàng tín dụng.

Trân trọng kính báo.

T.U.N. Văn Phòng Thường Trực CPQGVNLT

Thư ký

                                      Nguyễn Ngọc Diệp

Th̉u Tướng và Ban Tham Mưu - Ngày 8/10/2013

CPQGVNLT sẽ cấp giấp phép hành nghề ṭai Vịêt Nam cho những công ty hay cá th̉ê nào ghi tên với CPQGVNLT và sẽ đựơc miễn thuế ḷơi tức trong vòng 3 năm

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

 

THÔNG BÁO

 

Số 0032-0810-2013/TC-VPTT

Ngày 08-10-2013

 

Sau khi Tòa Án Hình Sự Quốc Tế chấp nhận truy tố tội sát nhân của Tổng Thống Kennya như bản tin của Washington Post ngày 2/10/2013 (US Edition), việc CPQGVNLT nộp đơn kiện tội ác CSVN thêm thuận lợi. Do đó, xin đồng bào chấp thuận và ủng hộ 3 quyết định sau đây:

1-   Gia hạn tưởng thưởng $10 ngàn Mỹ kim thêm 90 ngày kể từ hôm nay, tức là đến ngày 9/01/2014. Sự tưởng thưởng bằng hiện kim này dành cho những ai cung cấp các tài liệu, hình ảnh được Tòa Án hình Sự Quốc Tế chấp nhận làm bằng chứng truy tố 19 tên cầm đầu CSVN.

2-   Nhằm tạo thuận lợi cho các công ty tư doanh, hợp doanh, các nhà thầu, các thương gia, nhà sản xuất hay chủ nhân các dịch vụ muốn đăng ký làm ăn tại Việt Nam hợp pháp, tránh khỏi chen lấn hay qua các thủ tục rườm rà ngay sau khi chế độ CSVN vừa tan rã, CPQGVNLT sẽ cấp giấp phép hành nghề tại Việt Nam cho những công ty hay cá thể nào ghi tên với CPQGVNLT và sẽ được miễn thuế lợi tức trong vòng 3 năm, kể từ khi CPQGVNLT bàn giao chính quyền.     

3-   Thẻ căn cước tín dụng tạm thời sẽ do ban tài chánh/CPQGVNLT thực hiện với các nhà băng có ký giao kèo với CPQGVNLT và tiền lời được ấn định là 6%. Những ai được cấp thẻ căn cước tín dụng nhưng bị mất hay bị hư hại, được tái cấp trong vòng 3 tháng, sau khi báo cáo.  

  

TL. Thủ Tướng

Ủy Viên Tài Chánh

Huỳnh Xuân An

  

 

Ḍư tịêc gây qũy với qúi ṿi Dân Bỉêu, Chính Khách và tài phịêt Hoa Kỳ ṭai Nam California với Th̉u Tướng CPQGVNLT

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

 THÔNG BÁO

Số 01-1104-VPTT-2013

Ngày 11-04-2013

Kính thưa qúi nhân sĩ và đồng bào Việt Nam!

Thủ Tướng Đào Minh Quân vừa nhận thiệp mời phó hội ngày 1, 2, 3 trong tháng 5 năm 2013 về tình hình Việt Nam và ngày 04/05/2013 sẽ cùng dự tiệc gây qũy với qúi vị Dân Biểu, Chính Khách và tài phiệt Hoa Kỳ tại Nam California với tư cách là Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.

Hội đoàn hay cá nhân nào muốn tham dự cùng phái đoàn CPQGVNLT, hoặc muốn nhân cơ hội này để trao thỉnh nguyện thư trực tiếp nhằm vận động qúi vị Dân Cử Liên Bang Hoa Kỳ can thiệp cho những nhà tranh đấu trong nước cùng những tù nhân lương tâm đang bị CSVN giam cầm, Văn Phòng Thường Trực CPQGVNLT sẳn sàng giúp đỡ.

Trân trọng.

T.U.N. Chánh Văn Phòng

Thư Ký

Nguyễn Ngọc Diệp

(Ấn Ký)