CÔNG AN VỊÊT C̣ÔNG BẮT ṂÔT NGƯỜI LÀ CẦM TÙ C̉A NƯỚC,

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814,  USA

760-523-3011

 CẢNH CÁO CSVN

Số: 001-2205/VPTT-2013

Ngày 22/05/2013

 

Kính thưa đồng bào Việt Nam!

Việc nhà cầm quyền CHXHCNVN xử án hai sinh viên vô tội như Nguyễn Phương Uyên, Đinh Nguyên Kha và những bạn thanh niên sinh viên học sinh yêu nước khác, đã và đang bị cầm tù vì can đảm hy sinh đứng ra tranh đấu cho dân chủ, nhân quyền và chủ quyền của đất nước, nói lên được sự độc ác và hèn kém của CSVN không đáng gọi là 1 “chính Quyền”. Chúng chỉ như một nhóm côn đồ đang sợ hãi trước Chính Nghĩa Quốc Gia và khí thế của toàn dân.

Hành động này còn chứng minh sự ác độc, phi pháp của 1 “nhà cầm quyền” ngu dốt, không còn khả năng lãnh đạo đất nước, phải dùng công an và súng đạn để bức ép, cầm tù những đồng bào vô tội và những Thanh Niên, Sinh Viên, Học Sinh tương lai của đất nước, không có trong tay 1 tất sắc để tự vệ.

Đồng bào cả nước hãy đồng lòng với nhau, không cho bọn côn đồ CSVN bắt bớ, đánh đập bất kỳ một người dân nào. Chúng ta đều cùng chung huyết thống, hãy cố gắng bảo vệ cho nhau. Nên nhớ lũ công an CSVN ác ôn đang theo lệnh của Tầu Cộng, nên không còn nhân tính Việt. Chúng ta cùng truyền cho nhau rằng:

CÔNG AN VIỆT CỘNG BẮT MỘT NGƯỜI LÀ CẦM TÙ CẢ NƯỚC

CÔNG AN VIỆT CỘNG ĐÁNH MỘT NGƯỜI VÔ TỘI LÀ TOÀN DÂN ĐỀU TỰ VỆ

 Quyền Tự Vệ là chính đáng.

Hỡi ĐỒNG BÀO! Vì SỰ TỒN VONG CỦA TỔ QUỐC, 85 triệu người hãy cùng siết chặt tay nhau để dạy cho bầy lang sói biết thế nào là SỨC MẠNH CỦA NGƯỜI DÂN.

Làm tại Hải Ngoại ngày 22 tháng 5 năm 2013

Thủ Tướng

Đào Minh Quân

(Ấn Ký)