TUỔI TRẺ VIỆT NAM ĐỨNG LÊN

TÔI ĐÃ THẤY - TUỔI TRẺ VIỆT NAM ĐỨNG LÊN

Tôi đã thấy một thiên thần bé nhỏ

Một Phương Uyên (1) , áo cánh bỏ ngoài quần,

Trước pháp đình như đứng giữa trường sân

Không sợ hãi  đứng thẳng nhìn chánh án.

Tôi đã thấy một phiên toà mường mán

Nhất trần gian , xét xử bán công khai,

Không cần xem cáo trạng đúng hay sai

Mà chỉ  biết nhốt những người chống Cộng.

Tôi đã thấy những anh hùng cách mạng (2)

Tuổi hồn nhiên biết diệt Cộng chống Tàu.

Đi tiền phong thoa dịu vết thương đau

Cứu dân tộc sớm được mau  thoát ngục

Tôi đã thấy một lời thề đanh thép

Lấy máu mình thay mực viết thành văn

“Tàu xâm lăng hãy cút khỏi Việt Nam “

Toàn dân Việt đã hết còn kiên nhẫn.

Tôi đã thấy một chu kỳ diễn biến,

Cộng suy tàn, sụp đổ bởi lòng dân,

Như đại dương hồng thủy sẽ dâng tràn

Cuốn trôi hết bọn tà quyền Cộng Đỏ.

 Tôi đã thấy ý đất trời phẩn nộ

Diệt cường quyền Cộng Sản Đỏ trung ương,

Toàn quân dân đồng loạt đổ xuống đường

Lùng truy diệt bọn bạo cường đồ tể.

Tôi sẽ thấy mười sáu tên đầu sọ

Bị bêu đầu trước phố chợ thành đô

Khắp năm Châu bốn bể hát reo hò

Đòi nợ máu lũ giặc Hồ bán nước.

Tôi đã thấy Thanh Sinh Công cứu quốc

Từ Thái Hà , đến hầu hết quê hương

Đã vùng lên chống “ Tàu khự”  Bắc Phương,

Không sợ chết đòi quê hương toàn vẹn.

Tôi đã thấy một nùa xuân hứa hẹn 

Trên qhương hình chữ “ S “ Viễn Đông ,

Là giang sơn dòng dõi của vua Hùng

Được toàn vẹn mãi ngàn trùng bất diệt.

NGUYỄN ĐÌNH HOÀI VIỆT - 20/5/2012