Th̉u Tướng Đào Minh Quân, GS Quốc vụ Khanh Hoàng Vạn Lý, Thiếu Tướng Nam Sơn, Ùy Viên An Ninh Nội Chính Nguyễn Đức Sỹ, Đặc Sứ Lê Minh, ông Phụ Tạ́ Thủ Tướng, ông Chánh Văn Phòng, ông Đại Biểu CPQGVNLT tại Nam Cali ngày 01-06-2013 tại Văn Phòng TT/CPQGVNLT.

Đông bào trong nước có qùa chào mừng đến các yếu nhân trong CPQGVNLT vừa đựơc b̉ô nhịêm ngày 1 tháng 6 năm 2013

QUÀ CHÀO MỪNG TỪ QUỐC NỘI GỬI ĐẾN CÁC TÂN YẾU NHÂN VỪA ĐƯỢC BỔ NHIỆM NGÀY 1 THÁNG 6 NĂM 2013

TƯỜNG THUẬT

LỄ BỔ NHIỆM và TUYÊN THỆ CỦA CÁC TÂN YẾU NHÂN CPQGVNLT

Ngày 1 tháng 6 năm 2013 tại Văn Phòng CPQGVNLT

11:45 PM – Ban tổ chức đến

12: 00 PM-  Các yếu nhân thụ Lệnh Bổ Nhiệm Đến

12: 10 PM-  Thủ Tướng Đào Minh Quân Đến.

Quốc Thiều QGVN, Hoa Kỳ và nhạc phút mặc niệm.

12: 15 PM Giới thiệu các thành viên trong CPQGVNLT hiện diện:

-      Thủ Tướng Đào Minh Quân

-      Ông Nguyễn Đức Sỹ, Ủy Viên An Ninh Nội Chính Trung Ương

-      Ông Lê Minh Đặc Sứ CPQGVNLT

-      Giáo SưHoàng Vạn Lý, Quốc Vụ Khanh

-      Thiếu Tướng Nam Sơn

-      Cụ Phan Hà Dzu, Viện Nghiên Cứu Chính Trị

-      Ông Hùynh Khổng Nhiệm, Văn Phòng Thường Trực

-      Ông Lâm Lớn, Ban An Ninh Nội Chính

-      Luật Sư của CPQGVNLT

Và các TÂN YẾU NHÂN

          12: 30 PM-  GS Hoàng Vạn Lý Đọc lời giới thiệu ý nghiã và nội dung buổi lễ bổ nhiệm:

NHÂN DANH THƯỢNG ĐẾ

NHÂN DANH QUỐC DÂN VIỆT NAM

THỪA LỆNH THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

Kính thưa Thủ Tướng CPQGVNLT và Quý Vị

1- Bởi lòng đại lượng Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân - Bỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt.

2- Bởi Quốc Sách Việt Nam Tân Dân Chủ của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nan Lâm Thời thông cảm cho người Bắc Việt bị gian kế cuả Tên Tầu Hồ Chí Minh mà phạm tội sát hại diệt chủng anh em và đồng minh của Việt Nam.

3- Bởi các bộ đội “Sinh Bắc Tử Nam”, phải bị tướng Bắc Kỳ xích chân vào tăng và pháo, rồi bị nướng chết khắp chiến trường miền nam Việt Nam.

4- Bởi chính sách của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời tha thứ cho Tính Mạng, Danh Dự và Tài Sản hợp pháp của cán bộ, đảng viên CS và gia đình chưa được quảng bá rộng rãi đến tận cùng của đất nước.

5- Bởi tin vui Toà Án Hình Sự Quốc Tế nghiêm túc nhận đơn xét xử tội hình tập đoàn Việt Cộng do Hồ Chí Minh lãnh đạo giả tạo chiến tranh giải phóng Việt Nam mà diệt chủng nhiều triệu người dân Việt Nam cả hai miền Nam/Bắc Việt Nam.

6- Bởi cao trào dân oan đòi đất, đòi tự do và nhân quyền bị Tầu Cộng và Việt Cộng giả cách mạng giải phóng để cướp bóc và trấn áp, đang bùng lên tại Việt Nam.

7- Bởi các Nền Pháp Luật Quốc Tế quan tâm thương xót cho nhân dân Việt Nam bị xử oan ức, bị bức cung và bức tử.

8- Chính Phủ QGVN Lâm Thời cần tăng cường thêm nhân viên tài đức cho nội các Chính Phủ Lâm Thời trước khi Việt Nam tổ chức tổng tuyển cử do quốc tế giúp đỡ kiểm soát sự công bằng hợp pháp.

9- Xin kính mời Thiếu Tướng Nam Sơn đọc lệnh bổ nhiệm:

1/ Viên chức phụ trách đọc Lệnh Bổ Nhiệm:Tôi là Nguyễn Đình Khương bí danh Nam Sơn, Hàm Thiếu Tướng Quân Lực Quốc Gia Việt Nam. Tôi được Vinh Dự thừa lệnh Thủ Tướng Đào Minh Quân, CPQGVNLT tuyên đọc lệnh bổ nhiệm cho từng yếu nhân sau đây:

-   Ông Phụ Tá Đặc Biệt của Thủ Tướng.

-   Ông Đại Biểu CPQGVNLT tại Nam Cali. 

-   Ông Chánh Văn Phòng Thủ Tướng thay thế Thiếu Tá Nguyễn Đức Sỹ nhận nhiệm vụ mới.

Kể từ ngày hôm nay, ông/bà................... sẽ mang trọng nhiệm........................  

Xin kính chúc mọi điều thuận lợi khi thi hành công tác phục vụ cho Chính Nghiã Quốc Gia Việt Nam với sự lãnh đạo của Thủ Tướng CPQGVNLT.

2/ Mời Yếu Nhân được bổ nhiệm tự điền tên và chức vụ vào Văn Bản Bổ Nhiêm. 

Sau đó ký tên và ấn chỉ dấu ngón tay cái bên trái lên 2 văn bản Tuyên Thệ  

(1 giao VPTT và 1 lưu hồ sơ. Bản sao Lời Tuyên Thệ sẽ gửi cho đương sự sau)

3/ Các Yếu Nhân được bổ nhiệm đọc LỜI TUYÊN THỆ

13:30 PM Các Tân Yếu Nhân phát biểu

13:55 PM Huấn Thị của Thủ Tướng

14: 00 PM Bài nhạc Việt Nam Tân Dân Chủ

14:10 PM Bế Mạc LỜI TUYÊN BỐ CHUNG TRƯỚC KHI BẾ MẠC

Những người Việt Nam có trọng nhiệm Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân - Bỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt trong buổi lễ hôm nay nêu cao Lẽ Thật Ý Dân Là Ý Trời. Chúng ta,  những người Trung Thành Phục Vụ Quốc Dân, Thà Làm Qủy Nước Nam Chứ Không Làm Vương Đất Bắc.

14:15 PM Bế Mạc. Tiệc chúc mừng 

ĐỒNG BÀO TRONG NƯỚC BIỂU TÌNH CHỐNG TẦU CỘNG XÂM LƯỢC VÀ VIỆT CỘNG TAY SAI HÈN NHÁT NGÀY 6/2/2013 TẠI HÀ NỘI TỨC NGÀY 6/1/2013 TẠI HOA KỲ.