Hoàng Kỳ Chính Nghĩa Quốc Gia thay thế cờ máu Cộng S̉an mà không cần ḅao đ̣ông.

Điều kịên về chấp chánh thứ ́8 và 9

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

CÔNG KHAI CHO TOÀN DÂN BIẾT THÊM NỮA

Thừa lệnh Quốc Gia và Quốc Dân, hôm nay, tôi công khai cho toàn dân biết thêm nữa các điều kiện để về chấp chánh và tạm bổ nhiệm những vị cùng chung lo việc nước. Vìtừng những  biến cố xảy ra do cách thay đổi quyền hành kiểu Cộng Sản lạc hậu,làm thất thoát nhân mạng và tài sản Việt Nam vào tay cường đồ ngoại nhân. Nên tôi tha thiết muốn rằng:

Điều kiện về chấp chánh 8:

Vì quyền lợi tối thượng của Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam, tránh tạo khoản trống lãnh đạo khi bàn giao chính quyền, Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam cần đề phòng ngoại xâm và muốn ngăn ngừa tình trạng hổn loạnnhất thời, che chở cho người Dân không bị cướp bóc theo não trạng đấu tranh cũ, sẽ gây tử vong rất lớn, như cách mạng giải phóng Việt Nam giả năm 1975. Gần đây là biểu tình và nổi loạn tại nhiều nơi, từ 2010 đến 2012: Cách mạng Tunisian,Cách mạng Egyptian, nội chiến Libyan, nội chiến Syrian,biểu tình Algerian,Biểu tình Iraqi,Biểu tình Jordanian, Biểu tình Moroccan, Biểu tình Omani, Cách mạng Yemeni, Biểu tình Iranian, Nổi loạn Tuareg v.v…làm chết rất nhiều thường dân vô tội bị kẹt giữa hai lằn đạnkhi bàn giao chính quyền.

Một nước không thể bị một ngày thiếu lãnh đạo, ông bà Việt Nam từ ngàn xưa nói thế. Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời cần sự thoái vị của Đảng CSVN, để người Việt chúng ta cùng làm cuộc Cách Mạng Không Đổ Máu mà mọi phe phái đều có lợi. Đó là Chiến Lược thay đổi Thuyền Trưởng Liêm Chính Tài Đức, nhờ chính sách công minh Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ DânBỏ Cộng Còn Việt - Việt Không Giết Việt. Nước ta sẽ tiết kiệm được nhiều xương máu.

Vì ưu thế Chính Nghiã tất thắng của Quốc Gia và Đoàn Kết Dân Tộc, CP QGVN LT xin Quốc Dân Việt Nam cho phép Chính PhủBổ nhiệm 3 vị Quốc Vụ Khanh giúp tôi thảo luận trước việc bàn giao gồm có:

-      Giáo Sư Hoàng Vạn Lý

-      Đại Tướng Lê Minh

-      Thượng Tướng Ngô Xuân Lịch

Điều kiện về chấp chánh 9:

Đồng thời Vì ưu thế Chính Nghiã tất thắng của Quốc Gia và Đoàn Kết Dân Tộc,Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời vâng lệnh Tổ Quốc và thuận theo lòng Dân xin đưa ra những quyết định bổ nhiệm tập thể, để tái phối trí an ninh quốc phòng, cấp báchbảo vệ lãnh thổ, trật tự xã hội và che chỡ dân chúng. Kính mong được sự hợp tác của những vị được tôn kính mời đứng ra nhận trọng nhiệm trước Tổ Quốc và sự đồng tình, hậu thuẫn của toàn dân Việt Nam, để giúp Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời chặn đứng đổ máu không cần thiết của lịch sử mọi rợ và lạc hậu theo kiểu Cộng Sản cướp chính quyền, bằng một cuộc CÁCH MẠNG NHUNG TIÊN PHONG CỦA THỜI ĐẠI MỚIthay đổi quyền lực êm thắm KHÔNG LÀM KHỔ DÂN với Chương Trình Thay Đổi Tài Công cho Soái Hạm Quốc Gia Việt Nam. Tất cả chúng ta bây giờ cùng ngồi Thuyền đoàn kết với nhau, để đối diện với Nga, Tầu Cộng và Tư bản Dầu Khí Quốc Tế.CPQGVNLT xin Quốc Dân, Đồng Bào Việt Nam cho phép Chính Phủ bổ nhiệm thêm các vị Đại Biểu, Tổng Tư Lệnh, Tư Lệnh và các vị Chỉ Huy như sau:

-    - Đại Tướng Lê Văn Dũng phụ trách Tổng Tư Lệnh Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc (BTL/CLTQ)

-    - Trung Tướng Đào Duy Minh, Tham Mưu Trưởng Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc

-    - Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Quốc Gia Việt Nam (QLQGVN)

    - Thượng Tướng Ngô Xuân Lịch, Quốc Vụ Khanh đặc trách Chủ Nhiệm Tổng Cục Chính Trị.

-   - Thiếu Tướng Nguyễn Văn Nội, Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu QLQGVN

-    - Trung Tướng Đào Văn Quân, Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Tra Bộ Quốc Phòng

-     - Trung Tướng Nguyễn Đình Giang, Chánh Thanh Tra QLQGVN

-     - Trung Tướng Hà Minh Thám, Tư Lệnh Lực Lượng Kỷ Thuật và Điện Tử

-     - Thiếu Tướng Lê Văn Xê, Tư Lệnh các Lực Lượng Nghĩa Dũng Quân

-     - Đô Đốc Nguyễn Văn Hiến, Tư Lệnh Hải Quân

-     - Phó Đô Đốc Phạm Đức Lĩnh, Tư Lệnh Lực Lượng Tuần Duyên

-     - Thượng Tướng Lê Hữu Đức, Tư Lệnh Lục Quân và Bộ Binh

-     - Trung Tướng Phương Minh Hòa, Tư Lệnh Không Quân

-     - Trung Tướng Trần Hoa, Tư Lệnh Lực Lượng Biên Phòng

-     - Trung Tướng Phạm Ngọc Khóa, Tư Lệnh Lực Lượng Tiếp Ứng 

-     - Trung Tướng Nguyễn Sơn Hà, Tư Lệnh Lực Lượng Cứu Nạn

-     - Trung Tướng Hoàng Anh Xuân, Tư Lệnh Lực Lượng Truyền Tin

-      Thiếu Tướng Nguyễn Nam Hồng, Tư Lệnh Lực Lượng Pháo Binh Diện Địa

-      Thiếu Tướng Đỗ Quốc Ân, Tư Lệnh Lực Lượng Pháo Binh Cơ Động

-      Thiếu Tướng Vũ Ngọc Diệp, Tư Lệnh Lực Lượng Phòng Không

-      Thiếu tướng Trần Văn Thi, Tư Lệnh Lực Lượng Không Quân Tiêm Kích

-      Thiếu Tướng Mai Năng, Tư Lệnh Lực Lượng Đặc Công và Người Nhái

-     Thiếu Tướng Hồ Trí Liêm, Phụ trách Viễn Thông và Liên Lạc

-  Thiếu Tướng Nguyễn Nam Sơn, Phụ Trách trang mạng internet CPQGVNLT

-    Trung Tướng Triệu Xuân Hòa, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Hà-Lai-Sơn (Tây Nguyên)

-  Trung Tướng Nguyễn Châu Thanh, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Cao-Bắc-Lạng

-      Trung Tướng Tô Đình Phùng, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Sơn-Hòa

-      Trung Tướng Nguyễn Sỹ Thăng, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Quảng Ninh

-      Trung Tướng Dương Đức Hòa, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Hải-Nam

-    Thiếu Tướng Trần Trung Khương, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Thanh-Nghệ-Tỉnh

-      Trung Tướng Phạm Văn Dỹ, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bình-Trị-Thiên

-     Trung Tướng Trần Quốc Phú, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Cao Nguyên Trung Phần

-     Thiếu Tướng Lương Sỹ Nhung, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Đà Lạt-Ban Mê Thuột

-     Trung Tướng Phạm Quang Hợi, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Nam-Ngãi

-     Trung Tướng Nguyễn Phương Nam, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bình-Phú

-     Thiếu Tướng Trần Tây, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Cam-Khánh

-     Trung Tướng Nguyễn Thanh Sơn, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Ninh-Bình

-    Thượng Tướng Trương Quang Khánh, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Tây Nam Bộ

-     Trung Tướng Mai Quang Phấn, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Đông Nam Bộ

-     Thiếu Tướng Ngô Ngọc Bình, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Sai Gòn-Gia Định

-     Trung Tướng Nguyễn Đăng Sáp, Tư Lệnh BTLQ vùng Bà Rịa-Vũng Tàu

-    Trung Tướng Nguyễn Văn Chia, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bến Tre-Trà Vinh

-    Thiếu Tướng Lê Hoàng Sương, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Sóc Trăng-Bạc Liêu

-    Trung Tướng Lưu Đức Huy, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bình Dương-Tây Ninh

-     Trung Tướng Trần Phi Hổ, Tư Lệnh BTL/CLTQ vùng Bạc Liêu-Cà Mâu

-     Bà Bùi Thị Duyên, Đại Biểu CPQGVNLT tại Hà Nội

-     Ông Nguyễn Bá Thanh, Đại Biểu CPQGVNLT tại Đà Nẳng

-     Ông Vũ Minh Bạch, Đại Biểu CPQGVNLT tại Sài Gòn

-     Ông Liềng A Phụng, Đại Biểu CPQGVNLT tại Biên Hòa

-      Ông Lữ Xướng, Đại Biểu CPQGVNLT tại Cần Thơ

-     ( và thêm một danh sách quan trọng có tính cách nhạy cảm )

Hoa Kỳ Ngày 22 Tháng 10 Năm 2012

Thủ Tướng Đào Minh Quân

Và Viện Nghiên Cứu Chính Trị-CPQGVNLT

Kính trình.