Chúc Mừng Năm 2014 VNTDC-CPQGVNLT

Tóm Lược Hoạt Động của Phong Trào Tân Dân Chủ và Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

CPQGVNLT trân tṛong chúc mừng Thựơng Tướng Đỗ Bá Ṭy, T̉̉ông Tham Mưu Trưởng Quân Ḷưc Quốc Gia Vịêt Nam (QLQGVN) Đương kim T̉ông Tham Mưu Trưởng Quân Đ̣ôi Nhân Dân Thành công tốt đ̣ep chuyến công du Hoa Kỳ 5 ngày Từ 17/06/2013 đến 22/06/2013

Đại tướng Martin Dempsey và Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ- 20/6/2013

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814,  USA

760-523-3011

 

CHÚC MỪNG

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

Trân trọng chúc mừng

Thượng Tướng Đỗ Bá Tỵ

Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Lực Quốc Gia Việt Nam (QLQGVN)

Đương kim Tổng Tham Mưu Trưởng Quân Đội Nhân Dân

Thành công tốt đẹp chuyến công du Hoa Kỳ 5 ngày

Từ 17/06/2013 đến 22/06/2013

Dấu VPThường Trực.bmpCPQGVNLT tin tưởng Hoa Kỳ sẽ gia tăng giúp đỡ, huấn luyện và trang bị thêm cho quân đội Việt Nam trong các công tác chữa cháy, cứu hộ và cứu nạn, trên đất liền cũng như trên biển, như Chương Trình Việt Nam Tân Dân Chủ đã công bố trong khoản 3-4: “Quân Đội Quốc Gia Việt Nam mới sẽ có nhiệm vụ mới là làm nhiệm vụ cứu người trên không gian, trên biển và lòng đất sâu. Họ biết chống cháy, chống lũ lụt, chống tội ác, chứ không làm công cụ đàn áp dân chúng hay xâm lăng chiếm dân, cướp đất và biển của lân bang”.  

CK- Ng Ngoc Diep.jpgTL Thủ Tướng

 Nguyễn Ngọc Diệp

 (Ấn ký)