Cá Mè Một Lứa

 TÀU CỘNG VÀ VIỆT CỘNG

Ngày 19/10/2015

Kính thưa đồng bào Việt Nam!

Sau khi không có phản ứng gì trước lời tuyên bố của Tập Cận Bình rằng: “Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc từ thời cổ đại”. Nhưng khi đến NewYork hôm 28/9/2015, Trương Tấn Sang, Chủ Tịch của cái gọi là “nhà nước” CHXHCNVN lại ve vuốt người Việt hải ngoại khi nói: “Người Trung Quốc, trong những lần gặp gỡ Việt Nam, cũng thường nói rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Quốc, không gì tranh cãi. Thì người Việt Nam chúng tôi cũng nói lại rằng Hoàng Sa và Trường Sa là của tổ tiên Việt Nam, không gì tranh cãi. Chắc các câu này các bạn đã nghe suốt".

Mới nghe qua tưởng Trương Tấn Sang không rụt đầu, rụt cổ như trước.  Nhưng suy nghĩ cho kỹ thì điều này cho thấy: Bọn đầu sỏ CSVN ngoài sự ngu tối như con vẹt cúi đầu lập đi lập lại theo đuôi sự hàm hồ của giặc Tàu xâm lược, chứ không có chút kiến thức gì khác.  

Vì nếu dựa vào từ thời xa xưa, thì lãnh thổ Trung Cộng hiện nay từ Động Đình Hồ, phía Nam sông Dương Tử cho đến Quảng Đông, Quảng Tây cũng là của Việt Nam, không phải của Tàu. Và đất nước Hoa Kỳ là của mọi da đỏ chứ không phải của Mỹ. Hay nói cách khác, Miền Nam Việt Nam là của Chiêm Thành chứ không phải của chúng ta.

Do đó, dựa vào lời xàm bậy này của hai kẻ đầu sỏ Tàu Cộng và Việt Cộng này thì thế giới đại loạn. Chúng nó chỉ là CÁ MÈ MỘT LỨA MÀ THÔI.

Đất nước chúng ta không thể trông đợi hay có hy vọng gì từ những tên tham lam, bệnh hoạn tay sai Tàu Cộng như bọn đầu sỏ CSVN để đối phó với sự gian ác và thù đoạn gian trá xâm lược của giặc Tầu. 

Theo văn bản “Lời Buộc Tội Trung Cộng Xâm Lược Việt Nam” do CPQGVNLT công bố ngày 14/10/2015 vừa qua, Thủ Tướng Đào Minh Quân rất chí lý khi dựa vào Hiến Chương Liên Hiệp Quốc và Công Pháp Quốc Tế từ năm 1945 để xác định lãnh thổ của một quốc gia.

Từ trước cho đến hôm nay, Trường Sa và Hoàng Sa là lãnh thổ của Quốc Gia Việt Nam.  Các vị vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị, Tự Đức của nước ta đã liên tiếp quản trị hai quần đảo này.

Năm 1858 thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và tuyên bố là lãnh thổ của họ.

 

Sau khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt, Hiến chương Liên Hiệp Quốc có hiệu lực vào ngày 24 tháng 10 năm 1945, Pháp đã trao trả hoàn toàn độc lập cho Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam do Hoàng Đế Bảo Đại vào ngày 03 tháng 08 năm 1949.

Pháp cũng trả lại chủ quyền của Hoàng Sa và Trường Sa cho Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam ngày 14 tháng 10 năm 1950.

Ngày 06 tháng 09 năm 1951, tại Hội nghị San Francisco về Hiệp ước Hoà Bình với Nhật Bản, Thủ Tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Trần Văn Hữu tuyên bố cả hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa đều thuộc lãnh thổ Việt Nam, mà không gặp phải kháng nghị hay phản đối nào từ 51 nước tham dự.  

 

Ngày 26 tháng 10 năm 1955, Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam đã trở thành Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa đầu tiên do Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo. Tiếp nối Đệ Nhất là Đệ Nhị Việt Nam Cộng Hòa do Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu vào ngày 03 tháng 09 năm 1967.

Do đó, hai quần đảo này đều thuộc sở hữu hợp pháp, công khai, hòa bình và liên tục của Việt Nam theo đúng luật Quốc Tế.

 

Cho đến ngày 19 tháng 01 năm 1974 thì Trung Cộng xâm chiếm Hoàng Sa qua một cuộc giao chiến với Hải Quân Việt Nam Cộng Hòa trên biển gây tử thương nhiều người.

Và sau đó, Trung Cộng đã chiếm đóng Trường Sa bằng vũ lực từ ngày 14 tháng 03 năm 1988.

 

Điều này cho thấy Trung Cộng đã xâm lược chiếm đoạt hai quần đảo của Việt Nam bằng vũ lực, trái với công pháp quốc tế và Hiến Chương Liên Hiệp Quốc.

 

Tập Cận Bình là một con thằn lằn chính trị, trước đó, ngày 28 tháng 9, đã tuyên bố tại Liên Hiệp Quốc, kêu gọi “gác qua quá khứ hận thù để hướng tới tương lai”, ý muốn thế giới hiểu y không phải là hiếu chiến. Y chỉ muốn “hòa giải và hòa hợp nhân loại”.

Sau đó, y lại tỏ ra bất bình, doạ sẽ tẩy chay hội nghị thượng đỉnh APEC sắp diễn ra tại Manila, Philipines, trong hai ngày 18 và 19/11 vì tức giận trước phát biểu của Tổng thống Aquino so sánh Tập Cận Bình với Hitler.

Những thủ đoạn trí trá này của Tập Cận Bình chỉ có thể gạt được những chính khách hay những con thòi lòi chính trị chỉ biết kiếm phiếu cử tri, chứ không có đường lối, chính sách để ngăn chận sự hiếu chiến, tham lam của những tên đồ tể chính trị.   

Nếu không muốn bị mất nước như Tây Tạng, nhân dân Việt Nam hãy thức tỉnh, cùng nhau hậu thuẫn CPQGVNLT dưới sự lãnh đạo của Thủ Tướng Đào Minh Quân để diệt tiệt chủ nghĩa cộng sản, Lấy Lại Đất Tổ – Không Làm Khổ Dân. KHÔNG CÒN CON ĐƯỜNG NÀO KHÁC.

Nguyễn Ngọc Diệp

BA TÊN GỈA MẠO

Đây là ba (3) tên gỉa lệnh TT Obama và mạo danh xưng CPQGVNLT.

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Văn Phòng Thường Trực

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

760-523-3011

 THÔNG BÁO

Số: 0014-30092015/VPTT

Ngày 30/09/2015

Thưa đồng bào và các chiến hữu!

Gần đây có 1 nhóm 3 người là: Nguyễn Hiệp, Trần Đình Thanh và Nguyễn Ngọc Linh đã giả lệnh của Tổng Thống Barrack Obama “truất phế Thủ Tướng Đào Minh Quân”. Họ cũng tiếm mạo danh xưng “CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI” (CPQGVNLT).  

Vì nhóm 3 người này chỉ là những đoàn viên mới gia nhập CPQGVNLT nên chưa thông hiểu đườNg lối và đã bị sa thải vì lý do vô kỷ luật.

Ông Trần Dần đã trực tiếp gọi điện thoại đến VPTT/CPQGVNLT để thanh minh là không có liên quan đến vụ việc của 3 người này, đồng thời còn xin Thủ Tướng Đào Minh Quân để đứng ra dàn xếp. 

CPQGVNLT cám ơn ông Trần Dần nhưng chưa cần, vì đánh giá những hành động mất bình thường của 3 người này chỉ là nông nổi nhất thời, không đáng quan tâm chú ý. CPQGVNLT cũng đã tha thứ theo đường lối đoàn kết, nhân đạo, độ lượng đang chủ trương.

Tuy nhiên cũng nhắc nhỡ rằng: TIẾM MẠO DANH XƯNG CHÍNH PHỦ VÀ GIẢ MẠO LỆNH CỦA TỔNG THỐNG HOA KỲ LÀ TỘI ĐẠI HÌNH.

Một lần nữa xin minh bạch trước công luận để tránh những ngộ nhận đáng tiếc rằng:

THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN HIỆN LÀ VỊ LÃNH ĐẠO TỐI CAO CỦA CPQGVNLT VÀ TRONG NỘI CÁC KHÔNG CÓ AI TÊN LÀ NGUYỄN HIỆP, TRẦN ĐÌNH THANH VÀ NGUYỄN NGỌC LINH CẢ. Ba (3) người này chỉ là đoàn viên. Nhưng đã bị sa thải vì lý do kỷ luật.

CPQGVNLT HOÀN TOÀN KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM VỀ THIỆT HI TINH THẦN LẪN VẬT CHẤT DO BA (3) NGƯỜI NÀY GÂY RA.

Trân trọng

Văn Phòng Thường Trực/CPQGVNLT