TƯỞNG KÍNH 58,721 QUÂN NHÂN HOA KỲ HY SINH TẠI VIỆT NAM

Thông Cáo Báo Chí

Lục Giác Đài được các quân nhân và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa xây dựng bằng chnh bàn tay của mình để tôn vinh 58.721 chiến hữu đồng minh Hoa Kỳ đã hy sinh cho Việt Nam.

California, USA - Ngày 2 tháng 6 năm 2020 -

Các quân nhân và hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa hiện phục vụ trong Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa đang tự xây dựng Lục Giác Đài bằng chính đôi tay của họ để bày tỏ lòng tri ân, sự thương tiếc và kính trọng đến những chiến hữu Hoa Kỳ đã hy sinh tại Việt Nam.

Lục Giác Đài là sáu bức tường ghi khắc tên 58.721 quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh tại Việt Nam, được CPQGVNLT-Đệ III VNCH cho xây dựng tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG, số 10800 Sierra Road, Adelanto, California, một nơi linh thiêng để tôn vinh những quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh trong khi phục vụ cho cả 2 quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ trước ngày 30.4.1975. Trong thời gian đó, Tổng Thống ĐÀO MINH QUÂN là Trung Úy, trưởng đơn vị Đặc Nhiệm Hắc Hổ (Black Tiger) tại Đông Hà.  

Tổng Thống cùng các giới chức, đại biểu và thành viên trong Chính Phủ Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa trân trọng kính mời tất cả mọi người đến viếng thăm sáu (6) bức tường (Lục Giác Đài) này để tưởng niệm, chạm vào bia đá để tôn vinh 58.721 nhà ái quốc Hoa Kỳ và tất cả những người phục vụ với họ.

Chúng tôi vẫn chung vai sát cánh với thân nhân và gia đình thân thương của họ.

Xin ghi tên tại 1 trong 4 số điện thoại sau đây:

587-436-6691, 408-623-1746, 714-873-9000, 951-375-6228