Đảng CSVN hoàn toàn đánh mất niềm tin c̉ua người dân, không có đ̉u đ̉am lựơc đ̉ê đương đầu với Tầu Cộng.

Th̉u Tướng Đào Minh Quân

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301, USA

760-523-3011

Thưa Đồng Bào Việt Nam kính mến!

Tình hình đất nước chúng ta đang trong giai đoạn nguy nan, đen tối, như CPQGVNLT đã cảnh báo nhiều năm trước. Phía Bắc thì giặc Tầu không ngừng đe dọa nước ta. Chúng đã đưa 200 ngàn quân giả làm nhân công chiếm đóng Tây Nguyên. Phía Nam, từ Minh Hải cho đến cận Sàigòn như Thủ Dầu Một đã có những làng của chúng. Còn ngoài khơi biển Đông thì chúng đã công khai cho tầu tuần lưu kiểm soát. Trong khi đó, nhúm cầm quyền CSVN lại còn bận đấu đá nhau để trục lợi, không kể gì đến họa mất nước gần kề, đã lộ rõ chỉ là 1 đảng cướp gian tham, tàn bạo, đầy thú tính, không có khả năng để lãnh đạo đất nước. Đảng CSVN hoàn toàn đánh mất niềm tin của người dân, không có đủ đảm lược để đương đầu với Tầu Cộng. Đã đến lúc chúng ta không thể cam lòng im lặng giao trọng nhiệm giử nước cho 1 tập đoàn ngu tối và vô cùng hèn kém như thế.

Nay tôi là Đào Minh Quân, được một số qúi vị trong ba (3) Thế Hệ Việt Nam đưa ra làm Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời kể từ ngày 16/02/1991 tại Hoa Kỳ. Trước vâng lệnh Trời, sau thuận lòng người, đứng ra kêu gọi mọi người dân Việt cùng chung vai, góp sức  lấy lại quyền làm chủ đất nước.

Tổ Quốc và quê hương Việt Nam không của riêng ai. Điềm nhiên tọa thị hay vẫn tiếp tục hoạt động riêng lẽ sẽ bất thành và họa diệt vong khó thoát. Dân tộc ta có qúa nhiều Nữ Lưu, Hào Kiệt, Trí Thức và Nhân Tài, không thể để cho tình trạng đất nước tiếp tục lụn bại. Đã đến lúc phải tìm đến nhau, mạnh mẽ hợp tác và trợ lực CPQGVNLT, cùng chung tâm sức để dẹp tà quyền CSVN và đương đầu với họa xâm lăng Tầu Cộng. Tiềm năng con người và tài nguyên đất nước chúng ta rất dồi dào, cộng với mỏ dầu khí vĩ đại trong thềm lục địa Việt Nam, nếu được khai thác đúng mức sẽ biến nước ta thành 1 quốc gia cường thịnh, không cần sự hiện hữu của đảng CSVN thối nát.

Cúi xin Thượng Đế Trời Phật, Hồn Thiêng Sông Núi và Anh Linh Tử Sĩ luôn phù trì cho toàn dân Việt được thoát qua cơn quốc biến, họa gia vong.

Hoa Kỳ Ngày 30 Tháng 04 Năm 2013

Đại An Năm Thứ Hai Mươi Ba

Thủ Tướng Đào Minh Quân

KÝ TÊN Đ̣AP ṂĂT HỒ CHÍ MINH Đ̉Ê GỈAI TH̉Ê TÀ QUYỀN CSVN

Kính mời những nhà ái quốc, qúi chiến hữu và các bạn thanh niên ưu tú thế hệ tương lai tươi sáng của nước Việt Nam mới cùng KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH để ra lệnh cho CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI (CPQGVNLT) tiến hành các thủ tục giải thể chế độ Cộng Sản phản dân, hại nước trên quê hương chúng ta.

Ghi chú: Hãy cho 1 tấm hình gửi về CPQGVNLT PO Box 2807 Anaheim, CA. 92814 hay ghi tên họ và email trong phần dưới đây: