INVITATION

For the last 45 years, the Vietnamese never forget the blackest incident on 04.30.1975, the day Vietnamese Communist invaded South Vietnam from the Republic of Vietnam Government.

 

The Provisional National Government of Vietnam, the III Republic of Vietnam, after 30 years working together with the United States to save the country and to transform the black national grief day on April 30th, 1975 to become

THE RECOVERY DATE OF THE REPUBLIC OF VIETNAM.

 

In Honor to all the Soldiers and Vietnam Veterans, who have sacrificed and participated in protection of Freedom for the South Vietnam, including the United States, the Army of RVN and Allies and in preparation for the Return of our Honorable President DAO MINH QUAN to our Motherlands,

 WE SINCERELY INVITE

OUR HONORABLE GUESTS

OUR RESPECTFUL ALLIES, RVN FORCES AND VETERANS andDESCENDENTS OF REPUBLIC OF VIETNAM, GENERALS, DELEGATES & MEMBERS OFPNGVN

COMMUNITY AND RELIGION LEADERSTOGETHER

WITH OUR BELOVED VIETNAMESEPEOPLE WORLDWIDE

TO ATTENND OUR THE CEREMONY

THE RECOVERY DATEOF THE REPUBLIC OF VIETNAM

The Ceremony will be held at PNGVN’s Compound (Tu Nghia Duong)

at 10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

On Saturday, May 2nd, 2020

The Gala dinner begins at 6:00 PM to 9:00PM

with Entertainment Music and Vietnamese Cultural Dance Performance.

Your presence demonstrates the trust, pride of patriotism, the spirit to stand strong, the indomitable meaning of the Vietnamese.

Ministry of Foreign Affairs Sincerely invites

RSVP: Before March 31st, 2020, TUX and DRESS Prefered.

To Organizing Committee: 1-587-436-9908, 1-408-623-1746, 1-951-375-6228.

Email: 3RDREPUBLICOFVIETNAM@GMAIL.COM; DIPLOMATIC@CPQGVNLT.COM

THƯ MỜI

45 năm qua, người Việt không quên ngày Cộng Sản cướp chính quyền VNCH 30/04/1975.

CPQGVNLT-Đệ Tam VNCH, sau 30 năm song hành với Hoa Kỳ đấu tranh cứu nước,

để chuyển đổi  QUỐC HẬN  30/04/1975  thành QUỐC VẬN 30/04/2020 PHỤC HỒI VNCH.

 

Để Vinh Danh những chiến sĩ đã hy sinh, những cựu quân nhân đã tham gia bảo vệ Tự Do cho miền Nam VIỆT NAM, nhưHoa Kỳ, các quốc gia Đồng Minh, cùng các chiến sĩ QLVNCH.

Và chuẩn bị cho Ngày Hồi Hương của Tổng Thống ĐÀO MINH QUÂN

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QÚI VỊ QUAN KHÁCH

QUÝ ĐỒNG MINH, QUÝ CHIẾN HỮU QUÂN LỰC VNCH, HẬU DUỆ VNCH

QUÝ GIỚI CHỨC, LÃNH ĐẠO ĐOÀN THỂ, CỘNG ĐỒNG VÀ TÔN GIÁO

QUÝ THÂN HÀO, NHÂN SĨ

CÙNG ĐỒNG BÀO VIỆT NAM THÂN THƯƠNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM DÂN-QUÂN-CÁN-CHÍNH VNCH ĐÃ HY SINH 

Được tổ chức tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG

NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2020

Địa Chỉ: 10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

Thời Gian:

Ngày 30/04/2020 – 01/05/2020: từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Ngày 02/05/2020: từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Ngày 2/5/2020 có khoản đãi ăn tối và phụ diễn văn nghệ, vũ dân tộc từ 6:00pm đến 9:00pm

Sự hiện diện của Quý Vị chứng tỏ niềm tin tưởng, sự hãnh diện về lòng yêu nước,

tinh thần quật khởi, ý chí bất khuất của giống nòi HÙNG VIỆT.

Ban Tổ Chức Trân Trọng Kính Mời

Mọi thông tin xin liên lạc Ban Tổ Chức: 1-587-436-9908, 1-408-623-1746, 1-951-375-6228

Email:  3rdrepublicofvietnam@gmail.com; diplomatic@cpqgvnlt.com

GHI CHÚ QUAN TRỌNG:Vì an ninh chung và để việc tiếp đón được hoàn bị, đồng bào và ủng hộ viên vui lòng ghi tên với Ban Tổ Chức trước ngày 31.3.2020 để vào cổng Tụ Nghĩa Đường.