Lời Mời Tham Dự Ngày QLVNCH 19.6.2020

LỜI MỜI THAM DỰ NGÀY QLVNCH 19.6.2020 TẢI TỤ NGHĨA ĐƯỜNG.
BIA LỤC GIÁC TRI ÂN QUÂN LỰC HOA KỲ ĐANG XÂY CẤT TẠI ĐÂY.

 THƯ MỜI

THAM DỰ NGÀY QUÂN LỰC 19.6.2020

45 năm qua, người Việt Nam chân chính không bao giờ quên được tinh thần bất khuất và hào hùng của Dân-Quân-Cán Chính VNCH để bảo vệ đồng bào và miền Nam thân thương trước họa xâm lăng của bọn Cộng Sản bá quyền trong thời kỳ bành trướng.   

QLVNCH cùng với hàng trăm ngàn chiến sĩ Đồng Minh, trong đó có 58,721 quân nhân Hoa Kỳ, đã hy sinh xương máu để giữ vững ĐỘC LẬP - TỰ DO - NHÂN QUYỀN cho miền Nam Việt Nam.  

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời – Đệ Tam VNCH luôn tri ân và ghi ơn sự hy sinh của những chiến sĩ QLVNCH cùng Đồng Minh và những Cựu chiến binh.

 Năm nay, ngày QLVNCH được tổ chức tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG, căn cứ của CPQGVNLT/Đệ III VNCH, nơi đang được liệt vào DI TÍCH LỊCH SỬ CỦA VIỆT NAM CỘNG HÒA. Địa điểm này đã có bia thờ Ngũ Vị Thần Tướng, Linh Thánh Miếu và bia tưởng niệm các Chiến Sĩ và Đồng Bào đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Nơi đây, bia tưởng niệm 58.721 Chiến Sĩ Hoa Kỳ đã tử vong tại Việt Nam cũng đang được xây cất.

Ngày Quân Lực năm nay sẽ đặc biệt được tổ chức trọng thể vì nằm trong giai đoạn CPQGVNLT sẽ có thể công khai tại nội địa.

Nhân Kỷ Niệm ngày QLVNCH  và Khánh Thành Đài Tưởng Niệm 58.721 Chiến Sĩ Hoa Kỳ đã tử trận tại Việt Nam, chúng tôi trân trọng kính mời Đồng Bào, quý Cựu Chiến Binh VNCH và Đồng Minh, Quý Vị Đại Biểu, Quý Đồng Nhiệm đến tham dự đại lễ "Tưởng Niệm và Vinh Danh Chiến Sĩ Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh" sẽ được tổ chức và  cử hành trong 3 ngày 19, 20, và 21 tháng 6 năm 2020.

Địa Điểm: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG

Địa chỉ: 10800 Siera Road, Adelento, CA , 91301

Sự hiện diện của quý vị và Anh-Chị-Em sẽ nêu cao tinh thần tri ân thương binh, tử sĩ  VỊ QUỐC VONG THÂN, nâng cao sĩ khí dân tộc và truyền thống đoàn kết muôn người như một, quyết tâm cùng nhau giải thể chế độ tà quyền cs tại VN, ngăn chống Tàu Cộng xâm lăng nước ta.

Ban Tổ Chức Trân Trọng Kính Mời

Nguyễn Thanh Phan

Điện Thoại: 1-714-873-9000; 1-587-436-9908; 1-951-375-6228

Email:3rdrepublicofvietnam@gmail.com haydiplomatic@cpqgvnlt.com

 GHI CHÚ QUAN TRỌNG

Vì an ninh chung và để việc tiếp đón được hoàn bị, đồng bào và Ủng Hộ Viên vui lòng ghi tên với Ban Tổ Chức trước ngày 22.05.2020 để vào cổng Tụ Nghĩa Đường.

INVITATION

For the last 45 years, the Vietnamese never forget the blackest incident on 04.30.1975, the day Vietnamese Communist invaded South Vietnam from the Republic of Vietnam Government.

 

The Provisional National Government of Vietnam, the III Republic of Vietnam, after 30 years working together with the United States to save the country and to transform the black national grief day on April 30th, 1975 to become

THE RECOVERY DATE OF THE REPUBLIC OF VIETNAM.

 

In Honor to all the Soldiers and Vietnam Veterans, who have sacrificed and participated in protection of Freedom for the South Vietnam, including the United States, the Army of RVN and Allies and in preparation for the Return of our Honorable President DAO MINH QUAN to our Motherlands,

 WE SINCERELY INVITE

OUR HONORABLE GUESTS

OUR RESPECTFUL ALLIES, RVN FORCES AND VETERANS andDESCENDENTS OF REPUBLIC OF VIETNAM, GENERALS, DELEGATES & MEMBERS OFPNGVN

COMMUNITY AND RELIGION LEADERSTOGETHER

WITH OUR BELOVED VIETNAMESEPEOPLE WORLDWIDE

TO ATTENND OUR THE CEREMONY

THE RECOVERY DATEOF THE REPUBLIC OF VIETNAM

The Ceremony will be held at PNGVN’s Compound (Tu Nghia Duong)

at 10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

On Saturday, May 2nd, 2020

The Gala dinner begins at 6:00 PM to 9:00PM

with Entertainment Music and Vietnamese Cultural Dance Performance.

Your presence demonstrates the trust, pride of patriotism, the spirit to stand strong, the indomitable meaning of the Vietnamese.

Ministry of Foreign Affairs Sincerely invites

RSVP: Before March 31st, 2020, TUX and DRESS Prefered.

To Organizing Committee: 1-587-436-9908, 1-408-623-1746, 1-951-375-6228.

Email: 3RDREPUBLICOFVIETNAM@GMAIL.COM; DIPLOMATIC@CPQGVNLT.COM

THƯ MỜI

45 năm qua, người Việt không quên ngày Cộng Sản cướp chính quyền VNCH 30/04/1975.

CPQGVNLT-Đệ Tam VNCH, sau 30 năm song hành với Hoa Kỳ đấu tranh cứu nước,

để chuyển đổi  QUỐC HẬN  30/04/1975  thành QUỐC VẬN 30/04/2020 PHỤC HỒI VNCH.

 

Để Vinh Danh những chiến sĩ đã hy sinh, những cựu quân nhân đã tham gia bảo vệ Tự Do cho miền Nam VIỆT NAM, nhưHoa Kỳ, các quốc gia Đồng Minh, cùng các chiến sĩ QLVNCH.

Và chuẩn bị cho Ngày Hồi Hương của Tổng Thống ĐÀO MINH QUÂN

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QÚI VỊ QUAN KHÁCH

QUÝ ĐỒNG MINH, QUÝ CHIẾN HỮU QUÂN LỰC VNCH, HẬU DUỆ VNCH

QUÝ GIỚI CHỨC, LÃNH ĐẠO ĐOÀN THỂ, CỘNG ĐỒNG VÀ TÔN GIÁO

QUÝ THÂN HÀO, NHÂN SĨ

CÙNG ĐỒNG BÀO VIỆT NAM THÂN THƯƠNG TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

THAM DỰ LỄ TƯỞNG NIỆM DÂN-QUÂN-CÁN-CHÍNH VNCH ĐÃ HY SINH 

Được tổ chức tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG

NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 2020

Địa Chỉ: 10800 Sierra Road, Adelanto, CA. 92301

Thời Gian:

Ngày 30/04/2020 – 01/05/2020: từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Ngày 02/05/2020: từ 10 giờ sáng đến 6 giờ chiều.

Ngày 2/5/2020 có khoản đãi ăn tối và phụ diễn văn nghệ, vũ dân tộc từ 6:00pm đến 9:00pm

Sự hiện diện của Quý Vị chứng tỏ niềm tin tưởng, sự hãnh diện về lòng yêu nước,

tinh thần quật khởi, ý chí bất khuất của giống nòi HÙNG VIỆT.

Ban Tổ Chức Trân Trọng Kính Mời

Mọi thông tin xin liên lạc Ban Tổ Chức: 1-587-436-9908, 1-408-623-1746, 1-951-375-6228

Email:  3rdrepublicofvietnam@gmail.com; diplomatic@cpqgvnlt.com

GHI CHÚ QUAN TRỌNG:Vì an ninh chung và để việc tiếp đón được hoàn bị, đồng bào và ủng hộ viên vui lòng ghi tên với Ban Tổ Chức trước ngày 31.3.2020 để vào cổng Tụ Nghĩa Đường.