TUYÊN DƯƠNG CÔNG TÁC THAM DỰ LỄ RA MẮT BAN CHẤP HÀNH H̀ỘI PHỤ NỮ VIỆT NAM TÂN DÂN CHỦ TOÀN CẦU TẠI ÚC CHÂU TỪ NGÀY 12.9.2019 ĐẾN 20.9.2019

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

BỘ TƯ LỆNH CHIẾN LƯỢC TOÀN QUỐC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

SỰ VỤ VĂN THƯ

Số 002-24092019/BTLCLTQ/TD

Ngày 24.09.2019

Nơi Gửi   :    BTLCLTQ

Nơi Nhận:    Bộ Tổng Tham Mưu và Tổng Cục Quân Huấn

Cùng tất cả Đại Biểu và Quân-Cán-Chính Đệ Tam VNCH

Nội Dung:   Tuyên Dương qúy giới chức tham gia công tác Úc Châu 12-19/9/2019. 

 

Chuyến công tác tại Úc Châu từ ngày 12.9.2019 cho đến ngày 20.9.2019 của phái đoàn CPQGVNLT đã thành công vượt bực là do công lao của nhiều đồng nhiệm.

 

Đặc biệt, trong khi Tổng Thống và Bộ Ngoại Giao bận rộn liên lạc, tiếp xúc với chính phủ Úc thì Đại Tướng Quách Thế Hùng và Trung Tướng William Lê đã hướng dẫn ban tổ chức hoàn thành nghi lễ, tổ chức đưa đón, nơi ăn chổ ở cho tất cả giới chức trong phái đoàn CPQGVNLT rất tươm tất.

 

BTLCLTQ cũng đặc biệt cám ơn chính phủ Úc Đại Lợi đã giành một lối đi đặc biệt cho phái đoàn CPQGVNLT khi đến phi trường Melbourne để tiện cho dân chúng tiếp đón Tổng Thống Đào Minh Quân. Tuy nhiên, vì lý do an ninh, Tổng Thống đã đáp chuyến bay đặc biệt không cùng giờ.      

 

Sau khi đúc kết và khán duyệt ba bản báo cáo của Giám Sát Viên Đỗ Lan, Trung Tướng Lâm Ái Huệ và Trung Tướng William Lê, BTLCLTQ quyết định trình lên Tổng Thống xin phê duyệt để tưởng thưởng các Đồng Nhiệm theo thứ tự như sau:

 

Điều I: Tuyên Dương

 

1.    Toàn gia Đình Đại Biểu Nguyễn Thị Pha

2.    ĐN Lê Phan và Đại Biểu Pha Lê

3.    ĐB Huỳnh Thắm

4.    Đại Uý Bùi Ninh

5.    Tr. Tá Nguyễn Nhanh

6.    Chuẩn Tướng Trần Khánh

7.    Đại Uý Hứa Trường Văn

8.    Đại Uý Nguyễn Vĩnh Phúc

9.    Đại Tá Đỗ Thìn

10. Đại Uý Nguyễn Tuấn

11. ĐN  Nguyễn Xuân Hoà

12. ĐN Lê Hoàng

13. Đỗ Tuyết

14. Gia Đình ông bà Trần Văn Tỷ và Lữ Huỳnh Kim

15. Trung Tướng Lâm Ái Huệ

16. ĐN  Phạm Đức Vinh

17. ĐN Trần Giang Trường

18. ĐN Lê Văn Bình

19. ĐB Julia Bùi

20. Tr. Tướng Lê William

21.  Đại Tướng Quách Thế Hùng

22. Chuẩn Tướng Huỳnh Vĩnh Dậu

23. ĐN Christopher Nguyễn

24. ĐN Christine Trần

25. Gia Đình ông bà Nguyễn Luận và Đại Biểu Đỗ Lang Hương

26. Gia Đình Ông Bà Học Giả Lâm Minh Sơn

27. Nữ Sĩ Tuệ Lan

28. ĐN Vũ Hoàng Tôn

29. Đại Biểu Nguyễn Hữu Trí

30. Chuẩn Tướng Nguyễn Huy Hoàng.  

 

Điều II: Tổng Cục Quân Huấn có nhiệm vụ thành lập và cấp phát các bản Tuyên Dương theo mẫu do Đại Tướng Quách Thế Hùng ấn định.

 

Điều IV: Bằng Tuyên Dương sẽ được cấp phát trong Lễ Kỹ Niệm Đệ Nhất Chu Niên ngày Tổng Thống nhận trọng nhiệm được cử hành tại Tụ Nghĩa Đường trong ba ngày, từ ngày 8, 9, 10.11.2019.     

 

TL. Tổng Thống

TUN. BTLCLTQ

Thiếu Tướng Trần Ngân Giang

(Ấn Ký)