Thủ Tướng đáp từ ngày đầu năm 2016

Thủ Tướng Đào Minh Quân đáp từ Nhân Sĩ và Đồng Bào trong ngày họp báo đầu năm 2016 tại Houston-Texas:

Thủ Tướng Đào Minh Quân và Tiến Sĩ Micheal Hòa

Saigon Network TV-MẶT ĐỐI MẶT VỚI THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN ngày 2/1/2016

CPQGVNLT họp báo đầu năm tại Texas-02/01/2016

Thủ Tướng Đào Minh Quân và qúy vị Đại Biểu trong Hội Đồng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời phát biểu trong cuộc họp báo đầu năm tại Houston-Texas ngày 2/1/2016.

Prime Minister Dao Minh Quan meets Doctor Ly Huynh Sanh - Part 3

Thủ Tướng Đào Minh Quân truyện trò với Bác Sĩ Lý Huỳnh Sanh ngay tại văn phòng CPQGVNLT ngày 05/05/2015-Part 3

Doctor Ly Huynh Sanh with Prime Minister Dao Minh Quan at Provisional National Government of Vietnam's office on 05/05/2015-Part 3

Spokesman of the PNG of Vietnam exposed community-May 31, 2015 - Part II

Dr. Lý Huỳnh Sanh, Spokesman of the Provisional National Government of Vietnam exposed Vietnam community in Vietnam Library-Southern California May 31, 2015 - Part II

Spokesman of the PNG of Vietnam exposed community-May 31, 2015 - Part I

Dr. Lý Huỳnh Sanh, Spokesman of the Provisional National Government of Vietnam exposed Vietnam community in Vietnam Library-Southern California May 31, 2015 - Part I

Thủ Tướng Đào Minh Quân truyện trò-Phần 2

Th̉u Tướng Đào Minh Quân truỵên trò với Bác Sĩ Lý Huỳnh Sanh ṭai văn phòng CPQGVNLT ngày 05/05/2015-Phần 2

Thủ Tướng Đào Minh Quân truyện trò ngày 05/05/2015-Part 1

Th̉u Tướng Đào Minh Quân truỵên trò với Bác Sĩ Lý Huỳnh Sanh ngay ṭai văn phòng CPQGVNLT ngày 05/05/2015-Part 1

Prime Minister Dao Minh Quan meets the Press April 19th, 2015 - Part 1 of 4

Prime Minister Dao Minh Quan answered the media after he announced the lawsuit Chinese and strategies to dissolve the Vietnam Communist authorities dated April 19th, 2015 - Part 1 of 4

Prime Minister Dao Minh Quan meets the Press April 19th, 2015 - Part 2 of 4

Prime Minister Dao Minh Quan answered the media after he announced the lawsuit Chinese and strategies to dissolve the Vietnam Communist authorities dated April 19th, 2015 - Part 2 of 4

Prime Minister Dao Minh Quan meets the Press on April 19th, 2015 (Part 1)

Prime Minister Dao Minh Quan answered the media after he announced the lawsuit Chinese and strategies to dissolve the Vietnam Communist authorities dated April 19th, 2015
(Part 1)

Press conference of the National Government of Vietnam in Westminster Civic Center-Southern California-date 04/19/2015

Press conference of the National Government of Vietnam in Westminster Civic Center-Southern California-date 04/19/2015 to announce a lawsuit crime Communist China and the right strategy to dissolve the evil Communist Vietnam-Complete Part 1.

Ḥop báo c̉ua CPQGVNLT ṭai Trung Tâm Civic Center thành phố Westminster-Nam Cali ngày 19/04/2015 đ̉ê công bổ đơn kịên ṭôi ác Tàu C̣ông và sách lược gỉai th̉ê tà quyền CSVN-Toàn Phần 1.