Ladies and Gentlemen!

These are the websites and the links of the Provisional National Government of Vietnam - The 3rd Republic of Vietnam.

We invite you and your friends to watch the news and learn. We would like to thank you if you and your friends promote or disseminate these websites and links to many people to know about the National Government, which indirectly contributes to eliminating the evil power of the Communist Party of Vietnam and the so-called "State" of the Socialist Republic of Vietnam is betroying the country, harming people.

Best regards

******************************************

Thưa qúy vị và các bạn!

Đây là những trang mạng (Websites) và đường chuyền (Links) của CPQGVNLT-Đệ III VNCH.

Mời qúy vị và các bạn vào xem tin tức và tìm hiểu. Chúng tôi cám ơn nếu qúy vị và các bạn quảng bá hay phổ biến các trang mạng và đường links này cho nhiều người biết đến Chính Phủ Quốc Gia, là gián tiếp góp công triệt tiêu tà quyền CSVN và cái gọi là “Nhà Nước” CHXHCNVN đang phản quốc, hại dân.

Trân trọng

 

EIN PRESS WIRE popularizes "The Spirit of Dao Minh Quan".

https://www.einpresswire.com/article/560193733/what-is-dao-minh-quan-spirit  

Websites: 

Government website:  https://www.chinhphuquocgia.com 

Referendum:  https://www.cpqgvnlttcdy.com 

Welcome President ĐÀO back to VN:  https://www.dontongthong.com 

Hexagon Monument-Lục Giác Đài:  https://www.hexagonmonument.com 

Federation Descendants:  https://www.vnch3.com 

Summary Biography of Imperial Duke President DAO MINH QUAN. 

Tiểu Sử của Đức Quốc Công Tổng Thống ĐÀO MINH QUÂN 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/310d1c2d16d95e2d29231b63f73f4bf2ad996643FBP21118198.pdf.html 

Discussing - Tham Luận 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/299b3a6be95ce5b1c3786e920f5235be3508ed2bFBP21118198.pdf.html  

Hiến Pháp Đệ Tam VNCH 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/4933b00ebf08157aa45b50deee94595d218c6f17FBP21118198.pdf.html 

Constitution of Republic of Vietnam 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/8b6cc0be074c5fc94683b0d0b6c8a9bd507c600dFBP21118198.pdf.html 

Nam Quán Thi Tập 

https://www.flipbookpdf.net/web/site/60b925d34029383e72ee6143d7daf02c65c14473FBP21118198.pdf.html  

Dear compatriots and fellow Comrades!

There have been allegations that the Communist Party of Vietnam, currently led by Nguyen Phu Trong and To Lam, is an illegal organization with acts of money laundering, human trafficking, drug dealers, bank fraud, robbery property of the people.

Therefore, the PNG of VN asked the INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL MARSHALLS to intervene. We urge victims and owners to fill out the attached form EIM-DOF/001/12/2021 for protection and according to information from the International Environmental Court, after handling the crime, they will deliver return the exhibits to the owner.

Best regards

Government Permanent Office

 

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

 ĐƠN TỐ GIÁC TÔ LÂM

Ngày 23.12.2021

Kính thưa đồng bào và qúy Đồng Nhiệm!

Đã có những cáo buộc cho thấy đảng CSVN hiện do tên Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm cầm đầu, là một tổ chức phi pháp với các hành vi rữa tiền, tổ chức buôn người, đầu nậu ma túy, lũng đọan ngân hàng, cướp của, sang đọat tài sản của người dân.

Do đó, CPQGVNLT đã yêu cầu CẢNH SÁT MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ can thiệp. Chúng tôi kêu gọi nạn nhân, khổ chủ nên điền mẫu EIM-DOF/001/12/2021 đính kèm để được bảo vệ và theo tin từ Tòa Án Môi Trường Quốc Tế cho hay thì sau khi xử Lý tội phạm, họ sẽ giao hoàn lại tang vật cho khổ chủ.

Trân trọng

VPTT/CPQGVNLT