TT ĐÀO MINH QUÂN công bố KẾT QỦA TRƯNG CẦU DÂN Ý tại TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ ngày 29/4/2017

Đoàn mô tô hùng hậu của Cảnh Sát Hoa Kỳ hộ tống THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN và phái đoàn CPQGVNLT đến địa điểm công bố kết qủa Trưng Cầu Dân Ý ĐỢT I.

Đoàn mô tô hùng hậu của Cảnh Sát Công Lộ Hoa Kỳ và các xe gắn máy tốc độ nhanh hộ tống THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN và phái đoàn CPQGVNLT đến địa điểm công bố kết qủa TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỢT I tại Trung Tâm Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn cộng sản tại quận Cam, Nam California ngày 29/04/2017.

KẾT QỦA TRƯNG CẦU DÂN Ý LẦN THỨ NHẤT công bố ngày 29/04/2017

Huấn Từ của THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN sau khi Đại Tướng Quách Thế Hùng công bố kết qủa Trưng Cầu Dân Ý trên 1 triệu 5 trăm ngàn phiếu.

KẾT QỦA TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỢT THỨ NHẤT

TRÊN MỘT TRIỆU NĂM TRĂM NGÀN PHIẾU

ĐƯỢC CÔNG BỐ TẠI TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT – MỸ

THÀNH PHỐ WESTMINSTER, QUẬN CAM, NAM CALIFORNIA

Trung Tâm Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản

  LÚC 12 GIỜ TRƯA NGÀY 29/4/2017

 nhưng bị cúp điện

nên được công bố lúc 14:00 giờ cùng ngày

tại công viên MILE SQUARE REGIONAL PARK

 

ỦNG HỘ VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỆ TAM

CẢ NƯỚC VÙNG LÊN

 DIỆT TIỆT CHỦ NGHĨA CỘNG SẢN

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

VIỆT CỘNG:

BỎ CỘNG CÒN VIỆT - VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT

 

KẾT QỦA TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỢT I CÔNG BỐ NGÀY 29 THÁNG 4 NĂM 2017

THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN và phái đoàn CPQGVNLT tham dự công bố kết qủa TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỢT I tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, Trung Tâm Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn CS miền Nam Cali trưa ngày 29/04/2017.

Kết qủa TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỢT I được công bố tại Mile Square Regional Park

Do khu Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ bị cúp điện nên phái đoàn CPQGVNLT tiếp tục công bố kết qủa TRƯNG CẦU DÂN Ý đợt i tại Mile Square Regional Park ngày 29/4/2017:

KẾT QỦA TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỢT I NGÀY 29 TḤANG 4 NĂM 2017

Phát biểu của các giới chức trong CPQGVNLT, của qúi nhân sĩ và đồng bào trong buổi công bố kết qủa TRƯNG CẦU DÂN Ý ĐỢT I tại Mile Square Regional Park ngày 29/4/2017: