LỄ ĐĂNG QUANG CỦA TỔNG THỐNG VNCH ĐỆ TAM NGÀY 11.11.2018

KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO VÀ QUÝ ĐỒNG NHIỆM ĐÓN XEM CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH ĐẶC BIỆT “TIẾNG NÓI VIỆT NAM CỘNG HOÀ” :BÀI TẾ CÁO TRỜI ĐẤT VÀ HUẤN TỪ CỦA TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN TRONG NGÀY LỄ ĐĂNG QUANG TỔNG THỐNG CỦA NỀN ĐỆ TAM CỘNG HOÀ NGÀY 11.11.2018