The people of Vietnam and our new government would not be responsible for all lawsuits, litigation escrow disputes, borrowing, joint venture agreement, co-operation and exploitation of short-term or long-term incidences, or any covenant in which you have signed under the Vietnam Communist and "the Socialist Republic of Vietnam"

REPUBLIC OF VIETNAM

THE PROVISIONAL NATIONAL GOVERNMENT OF VIETNAM

Government Delegate's Office in the United States of America

One Park Plaza # 600, Irvine, CA. 92614

949 – 954 – 2521

Mr.daominhquan@yahoo.com

WARNING BANKS AND INVESTORS WORLDWIDE

Date: September 30th, 2014

To: Mr. President of the General Assembly of the United Nations

Mr. Secretary General, United Nations

The Leaders of the National worldwide

World Bank (WB)

The International Monetary Fund (IMF)

Asian Development Bank (ADB)

The Banking Systems

The Systems of Financing and Investing Activities of the World

The employers who are involved in trading or business with Vietnamese Communist Government are part of "The Socialist Republic of Vietnam".

 

Dear Fellows,

Since the entire Vietnam country was invaded on April 30, 1975, the Vietnamese Communist Party raised the power of a bloody dictator who reigns all over our homeland.

We insist that a so-called "Socialist Republic of Vietnam" erected by Communist Party does not represent the interests of the Vietnamese people. In contrast, they are considered to have been looting and enforcing all tricks, therefore taking the possession of people’s property. They have been massacring a hundred of thousands of Vietnamese people, and many were sent to the Communist concentration camps. As you know, our Provisional National Government of Vietnam has filed a complaint with the International Criminal Court (ICC) dated 02/16/2013.

We stressed that you ought to protect your investments and the national interests of our clients and also to execute justice policy for the Vietnamese. Again, the Provisional National Government of Vietnam officially warns all operators, producers, investors, bankers who are lending or doing business with the Communist and the So-called "The Socialist Republic of Vietnam".

After the Communist regime in Vietnam weakened its power, and "the Socialist Republic of Vietnam" was disbanded, the people of Vietnam and our new government would not be responsible for all lawsuits, litigation escrow disputes, borrowing, joint venture agreement, co-operation and exploitation of short-term or long-term incidences, or any covenant in which you have signed under the Vietnam Communist and "the Socialist Republic of Vietnam" or companies from Vietnam Communist party and whatsoever belongs to "the Socialist Republic of Vietnam" grant activity, but these are not permitted by our government securities practice.

     

Sincerely,

 

On behalf of the Vietnamese people and

the Provisional National Government of Vietnam

Dao Minh Quan

Prime Minister

(Sign & Seal) 

 Bản dịch Việt ngữ:

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO BOX 2807, ANAHEIM, CA. 92814, USA

760-523-3011

 CẢNH BÁO

CÁC NGÂN HÀNG VÀ CÁC NHÀ ĐẦU TƯ

TRÊN TOÀN THẾ GIỚI

Hoa Kỳ ngày 30 tháng 9 năm 2014

Kính gửi:

-   Ông Chủ Tịch Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc

-      Ông Tổng Thư Ký Liên Hiệp Quốc

-      Các vị Nguyên Thủ các Quốc Gia trên toàn thế giới

-      Ngân Hàng Thế Giới (World Bank)

-      Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)

-      Ngân Hàng Phát Triển Á Châu (The Asian Development Bank)

-      Các hệ thống ngân hàng

-      Các hệ thống kinh tài và đầu tư trên thế giới

-      Các công ty, hảng xưởng đang làm ăn, buôn bán, giao dịch với CSVN và “Nhà Nước” CHXHCNVN.

 

Kính Thưa Quí Vị,

Sau khi chiếm toàn bộ VN ngày 30/04/1975, CSVN đã thiết lập 1 nền cai trị độc tài sắt máu trên quê hương chúng tôi.

Cái gọi là “Chính Phủ CHXHCNVN” do CS dựng lên không đại diện cho quyền lợi của nhân dân VN. Trái lại, còn thi hành những thủ đoạn cướp bóc tài sản và tra tấn, sát hại người Việt, như CPQGVNLT đã đệ nạp đơn kiện lên Tòa Hình Sự Quốc Tế ICC ngày 16/02/2013, và đã được cơ quan này tiếp nhận.

Do đó, để bảo vệ quyền lợi của qúi quốc và các nhà đầu tư. Đồng thời cũng để thực thi chính sách công bình, hợp tình, hợp lý với nhân dân VN. CPQGVNLT một lần nữa, chính thức cảnh báo cùng qúi quốc, các nhà khai thác, sản xuất, đầu tư đang cho vay, hay làm ăn với CSVN và “nhà nước” CHXHCNVN rằng:

 Sau khi chế độ CS tại VN bị triệt hạ và “nhà nước CHXHCNVN” bị giải tán, nhân dân VN và CPQGVNLT hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các vụ kiện tụng, tranh chấp giao kèo, các khoản vay mượn, hợp đồng liên doanh, hợp doanh, khai thác ngắn hạn hay dài hạn, hoặc bất kỳ giao ước nào do qúi vị ký kết với CSVN và “nhà nước CHXHCNVN”, hay với những công ty, hãng xưởng do CSVN và “nhà nước CHXHCNVN” cấp giấy hoạt động, mà không phải do CPQGVNLT cấp giấy phép hay bằng khoán hành nghề.  

 Trân trọng cảnh báo và công bố,

Thay Mặt Nhân Dân Việt Nam và CPQGVNLT

Thủ Tướng Đào Minh Quân

 (Ấn ký)

Những yêu sách do Th̉u Tướng đưa ra trong các ngḥi trình thương lựơng

Th̉u Tướng Đào Minh Quân và đồng minh.

Sau khi ông Đào Minh Quân được mời đọc thông điệp tại thư viện Nixon ngày 15/10/2010 với tư cách là Thủ Tướng lâm thời của Việt Nam, nhiều đại tư bản, ngân hàng quốc tế đang quản trị hàng ngàn tỷ đô la, đã liên lạc, thương lượng với ông.Trong đó có các công ty dầu khí. Một trong những yêu sách do Thủ Tướng đưa ra trong các nghị trình thương lượng này, bao gồm việc dùng tiền lời khai thác các mỏ dầu khí, có thể lên đến hàng tỷ tỷ đô la trong thềm lục địa VN, để cung cấp cho dân Việt 5 tiện nghi chính sau đây:

a- Làm sạch môi trường, trị bệnh miễn phí cho người nghèo

b- Tái thiết xây dựng lại cầu, cống, đường xá, xa lộ, cho dân có phương tiên giao thông đi lại buôn bán làm ăn được nhanh chóng, an toàn và thuận lợi.

c- Xây dựng các khu dân cư tiện nghi, trong nhà đều có phòng ngũ, phòng ăn, phòng tắm, cầu tiêu riêng và điện thoại với mạng lưới internet, truyền hình công cộng để có cuộc sống văn minh, tiến bộ.

d- Cung cấp bảo hiểm lao động, đời sống, an sinh xã hội theo tiêu chuẫn của Hoa Kỳ.  

e- Tân trang hệ thống ngân hàng và cung cấp thẻ tín dụng miễn phí cho dân, là thẻ căn cước mới, theo tiêu chuẩn và điều kiện do CPQGVNLT ấn định.     

Vì các ngân khoản này lấy từ tiền lời khai thác dầu khí trong thềm lục địa VN nên dân chng không cần phải hoàn trả. Chính phủ mới do dân bầu lên cũng không phải trả nợ, mà vẫn được tiếp tục thụ hưỡng và quản lý các chương trình do CPQGVNLT đã cố gắng thương lượng làm nền tảng xây dựng, tái thiết đất nước. CPQGVNLT ưu tiên những vị có Quốc Công Bội Tinh, cô nhi, qúa phụ, tử sĩ và những công dân đã tham gia chiến dịch KÝ ĐẠP MẶT TÊN VIỆT GIAN HỒ CHÍ MINH và đồng bào tiêu chuẩn nghèo. 

Prime Minister Đào Minh Quân makes a clear statement: “I would like the Vietnamese people to earn a fair share of our own natural resources.