Th̉u Tướng Đào Minh Quân cùng qúi ṿi Nhân Sĩ, Trí Thức yêu nước và các Chiến Hữu VNCH ṭai Văn Phòng Thường Tṛưc CPQGVNLT

Tuyên bố c̉ua ông Đào Minh Quân trên các đài truyền hình Việt Nam ngày 30/04/1990

Ông Đào Minh Quân kêu gọi toàn dân tiêu diệt chủ nghĩa Cộng Sản tại Việt Nam - Ngày 30/04/1990.

Một Đời Yêu Quê Hương

30/04/2013, toàn dân cùng hưởng ứng bỉêu tình, tuần hành đòi gỉai th̉ê chế đ̣ô C̣ông S̉an ṭai Vịêt Nam.