TT ĐÀO MINH QUÂN và tên điệp Cộng Hồ Chí Minh

Sự khác biệt giữa TT ĐÀO MINH QUÂN và tên điệp Cộng Hồ Chí Minh:

Ý DÂN TRONG HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG 18/2/2017

Ý DÂN TRONG NGÀY HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG 18/2/2017 TẠI QUẬN CAM.

Tuyên bố của chiến hữu Ngô Hùng từ Bắc Mỹ ngày 30/3/2017

Tuyên bố của chiến hữu Ngô Hùng từ Bắc Mỹ ngày 30/3/2017 quyết tâm ủng hộ THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN đứng ra lãnh đạo VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỆ TAM để triệt hạ Cộng Sản Việt Nam, đương đầu với Tàu Cộng.

Huấn Từ của Thủ Tướng trong Hội Nghị Diên Hồng

Thủ Tướng Đào Minh Quân thưa chuyện cùng đồng bào trong Hội Nghị Diên Hồng tại quận Cam-Nam California ngày 18/2/2017.
https://youtu.be/MwzA-_s0UaA

Phái đoàn CPQGVNLT ủng hộ biểu tình ngày 5/3/2017

phái đoàn CPQGVNLT tham gia Tổng Biểu Tình GIẢI THỂ TÀ QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM tại Bolsa-Nam Cali ngày 4/3/2017 và THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN và các Tướng Lãnh nói chuyện cùng đồng bào biểu tình ngày 5/3/2017 tại Việt Nam. https://youtu.be/uYld19_7DGI