HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG-ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

HỘI NGHỊ DIÊN HỒNG

Kính thưa đồng bào!

- Vì tương lai của các thế hệ con cháu,

- Vì đại họa mất nước vào tay Tàu cộng đã cận kề,

- Vì nền tảng văn hoá đạo đức của dân tộc đang bị cộng sản hủy diệt,

- Vì muốn bảo vệ giang sơn, vì tiền đồ của dân tộc, vì muốn giúp dân, cứu nước,

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI quyết định tổ chức

QUỐC DÂN ĐẠI HỘI

ĐỂ THỈNH THỊ Ý KIẾN CỦA NHÂN SĨ, VÀ ĐỒNG BÀO TRONG CÔNG CUỘC

GIẢI THỂ TÀ QUYỀN CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM

CŨNG LÀ DỊP KỶ NIỆM 27 NĂM NGÀY TUYÊN THỆ NHẬN TRỌNG NHIỆM CỦA THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN từ ngày 16/02/1991 đến 16/02/2017

Với 5 mục đích

1- VINH DANH DÂN-QUÂN-CÁN-CHÍNH-VIỆT NAM CỘNG HÒA.

2- VÌ HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC LÂM NGUY ĐỂ ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN CÙNG TRIỆT HẠ CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM – NGĂN CHỐNG TÀU CỘNG XÂM LƯỢC.

3- SƠ LƯỢC KẾT QỦA GẶP GỠ GIỮA CPQGVNLT và CHÍNH PHỦ HOA KỲ.

4- ĐỆ TRÌNH LÊN TOÀN DÂN DIỄN TIẾN VU KIỆN FORMOSA.

5- TIẾN CỬ VỊ LÃNH ĐẠO TÀI ĐỨC XỨNG ĐÁNG, HỢP PHÁP, KHAI SINH CHÍNH THỂ

 ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

Nhằm thay thế chế độ tà quyền CSVN phản dân hại nước, HÈN VỚI GIẶC TÀU – ÁC VỚI DÂN VIỆT, kiến tạo lại một tương lai no ấm, an bình, hạnh phúc cho Việt Nam

Đại hội được cử hành tại Quận Cam-Nam California trong 3 ngày 16, 17, 18 tháng 2 năm 2017

 

Xin liên lạc Ban Tổ Chức tại các số điện thoại sau đây để biết thêm chi tiết:

 Cô Kelly Triệu: 714-886-7466 – Cô Trần Nguyệt Ánh: 714-724-9794

Cô Duyên Lê: 714-417-3996 - Cô Lâm Ái Huệ: 403-835-4227

TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI ĐỒNG BÀO CÙNG THAM DỰ