HỌP QUỐC HỘI ĐỆ TAM VNCH KHÓA I

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

 

THÔNG BÁO

HỌP QUỐC HỘI ĐỆ TAM VNCH KHÓA I

Ngày 9.12.2019

Kính thưa Đồng Bào và qúy đồng nhiệm!

Niềm tin của Đồng Bào vào thế Chính Nghĩa Quốc Gia dưới sự lãnh đạo của TỔNG THỐNG ĐÀO MINNH QUÂN ngày càng thêm vững chắc, giúp cho phiếu TRƯNG CẦU DÂN Ý gia tăng mạnh mẽ làm nền tảng cho một chế độ Dân Chủ, bởi Dân, cho Dân, vì Dân, phục vụ cho dân.

Phiên họp đầu tiên của Quốc Hội Khoá I-Đệ Tam VNCH bắt đầu vào ngày 14/12/2019 được vinh dự có TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN chủ tọa.

Vì có sự tham dự đông đảo của qúy Đại Biểu Việt Nam trên toàn thế giới, nên phiên họp sẽ được công khai tại phòng FCC.  

Trung Tướng Lâm Ái Huệ sẽ là người điều khiển phòng họp với hai vị phụ tá:

1-   Bà Đại Biểu Tammy Thắm Huỳnh

2-   Bà Đại Biểu La Nguyễn Thị Ngọc Duyên

Với sự trợ giúp giám sát của: Đại Biểu Hoàng Vũ Tôn

Vì là phiên họp đầu tiên của khóa I, nên đồng thời có sự tham dự của 3 vị Chủ Tịch Thượng Hội Đồng Quốc Gia là:

Chủ Tịch Hội Đồng Tôn Giáo: Nữ Sĩ Tuệ Lan

Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Lão: Bác Sĩ Quách Thế Hùng

Chủ Tịch Hội Đồng Quốc Sĩ: Thạc Sĩ Nguyễn Hữu Trí

Hiện tại, khóa I-Đệ Tam VNCH đã có trên 68 ngàn Đại Biểu sẽ hội họp để biểu quyết 5 đề mục quan trọng sau đây:

1-   Việc cấp thể Căn Cước Tin Dụng trợ giúp cho người dân Đệ Tam VNCH.

2-   Triển khai nhân sự các Bộ và Cục.

3-    Thành lập cơ chế Viện Giám Sát Nhân Dân để tái xét những bản án bất hợp pháp và xét xử hành vi phạm pháp của các nhân viên công lực cao cấp có hành động khủng bố hay triệu tập người dân Đệ Tam VNCH lên đồn công an mà không có sự hiện diện của luật sư biện hộ hoặc đại diện của CPQGVNLT.

4-   Thành lập toà án Quân Sự để xử lý các thành phần phạm pháp.

5-   Chuẩn bị Đại Hội công bố thành phần Quốc Hội Khóa I-Đệ Tam VNCH để tiến tới giải thể các cơ chế bất hợp pháp do đảng CSVN thành lập.

Hiện nay, tính đến ngày 9.12.2019, đã có thêm 309808 đồng bào tham gia TRƯNG CẦU DÂN Ý.

Đặc biệt, đã có SÁU MƯƠI TÁM NGÀN TÁM TRĂM LẺ TÁM (68,808) nhà ái quốc đương thời đã ghi tên tham gia CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH để trở thành Đại Biểu Khóa I của Quốc Hội Đệ Tam VNCH.

Chúng tôi xin trân trọng khen ngợi các qúy vị Thức Giả, Anh Thư, Hào Kiệt Việt Nam đã mạnh mẽ gia nhập CPQGVNLT, quyết noi gương hy sinh giúp dân, cứu nước của TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN để giải trừ chế đệ tà quyền CSVN, đem yêu thương, tự do, no ấm đến cho đồng bào Việt Nam thân yêu của chúng ta.

Trân trọng thông báo

VPTT/CPQGVNLT