Tụ Nghĩa Đường ngày 17.02.2018-Phần 1

Phái đoàn Đại Biểu, Thành Viên, Đồng Nhiệm trong CPQGVNLT từ khắp thế giới về dự họp tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG ngày 17.02.2018 ngay sau ngày Đại Hội KHAI SÁNG ĐỆ TAM VNCH 16.02.2018 - Phần 1.

Tụ Nghĩa Đường ngày 17.02.2018-Phần 2

Phái đoàn Đại Biểu, Thành Viên, Đồng Nhiệm trong CPQGVNLT từ khắp thế giới về dự họp tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG ngày 17.02.2018 ngay sau ngày Đại Hội KHAI SÁNG ĐỆ TAM VNCH 16.02.2018 - Phần 2

Tụ Nghĩa Đường ngày 17.02.2018-Phần 3

Phái đoàn Đại Biểu, Thành Viên, Đồng Nhiệm trong CPQGVNLT từ khắp thế giới về dự họp tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG ngày 17.02.2018 ngay sau ngày Đại Hội KHAI SÁNG ĐỆ TAM VNCH 16.02.2018 - Phần 3

TT ĐÀO MINH QUÂN thắp nhang tưởng niệm tại TƯỢNG ĐÀI CHIẾN SĨ VIỆT-MỸ Westminster ngày 29/4/2017

TỤ NGHĨA ĐƯỜNG-Micheal Hòa ngày 11/5/2017-Part I:

Phóng viên Micheal Hòa từ Houston-Texas đến TỤ NGHĨA ĐƯỜNG ng̀y 11/5/2017 để tìm hiểu sự thật về nguồn tin THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN lợi dụng danh nhĩa lập căn cứ chống Cộng để xây sòng bài Casino kiếm lợi nhuận.

Phóng viên Micheal Hòa đến TỤ NGHĨA ĐƯỜNG ngày 11/5/2017-PART II

TỤ NGHĨA ĐƯỜNG-Part II:

Bia thờ NGŨ VỊ THẦN TƯỚNG và cây THAN mọc lên từ ngôi mộ 4 Mẹ Con thãm tử-Part III

NGHĨA ĐƯỜNG tại sa mạc Adelanto ngày 11/5/2017, nơi có bia thờ NGŨ VỊ THẦN TƯỚNG và cây THAN mọc lên từ ngôi mộ 4 Mẹ Con thãm tử-Part III:

XIN TU BỔ TỤ NGHĨA ĐƯỜNG

Bia Tưởng Niện NGŨ VỊ THẦN TƯỚNG VNCH do TT ĐÀO MINH QUÂN dựng lên từ năm 1991.

VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

 

TỤ NGHĨA ĐƯỜNG SỬ XANH GHI ĐẬM NÉT

TAN CỘNG ĐỒ, BIA ĐÁ KHẮC GHI TÊN

 

CPQGVNLT XIN TU BỔ TỤ NGHĨA ĐƯỜNG

 

Ngày 24/5/2017

Kính thưa đồng bào và qúy đồng nhiệm!

Sau khi nhận hơn MỘT TRIỆU LÁ PHIẾU TRƯNG CẦU DÂN Ý bầu chọn THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN là TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA, CPQGVNLT quyết định tu bổ và phát triển TỤ NGHĨA ĐƯỜNG tại sa mạc Adelanto, nơi TT ĐÀO MINH QUÂN đã ẩn cư tu thân tịnh thiền hơn 20 năm qua, trước khi được Chính Phủ Hoa Kỳ mời về đọc Thông Điệp tại Thư Viện Nixon với tư cách là vị lãnh đạo của Chính Phủ Việt Nam Lâm Thời tuyên bố chủ quyền đất nước tại Biển Đông ngày 15/10/2010.

Ngoài tính cách là một di tích lịch sử, TỤ  NGHĨA ĐƯỜNG có nguồn nước giếng Thánh Linh tinh khiết, có LINH THÁNH MIẾU, có TỤ NGHĨA ĐÀI, là nơi thờ kính những CHIẾN SĨ VÀ ĐỒNG BÀO đã hy sinh vì lý tưởng Tự Do, CPQGVNLT muốn dựng tại đây BẢNG PHONG THẦN để ghi khắc công ơn của NGŨ VỊ THẦN TƯỚNG, những bề tôi lương đống, những vị Trung Thần, Anh Hùng Liệt Nữ của dân tộc, cùng những Chiến Sĩ Quốc Gia hữu danh hoặc vô danh và những Đồng Bào thân yêu bị thãm tứ vì họa Cộng Sản.

Đồng thời, cũng để ghi nhớ ơn Chính Phủ và nhân dân Hoa Kỳ, đặc biệt là Tổng Thống Bill Clinton và công ty điện lực Edison đã giúp dựng lên 14 cây cột kéo điện từ Liên Tỉnh Lộ 395 vào tận căn cứ, khi nơi đây còn là 1 sa mạc vắng không người, CPQGVNLT muốn dựng lên tấm bia Tưởng Niệm gần 59 ngàn quân nhân Hoa Kỳ đã tử trận trên lãnh thổ Việt Nam.

Ngoài ra, hơn 300 ngàn chiến sĩ QLVNCH và những quân nhân của các quốc gia đồng minh đã từng chiến đấu để bảo vệ miền Nam Việt Nam, cũng sẽ được ghi ơn, gồm có khoảng từ 4.400 đến 5.000 binh sĩ Hàn Quốc, 500 quân nhân Úc, 38 Tân Tây Lan (New Zealand), 351 Thái Lan và một số quân nhân Phi Luật Tân (Philippines) đã hy sinh vì Tổ Quốc Việt Nam cũng được khắc ghi.

Nhờ sự ủng hộ tích cực của đồng bào, CPQGVNLT đang dần lớn mạnh với quyết tâm triệt hạ chế độ tà quyền CSVN đương đầu với họa Tàu Cộng, CPQGVNLT cũng muốn xây dựng lại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG trở thành một trung tâm huấn luyện và điều hành của Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc (BTLCLTQ) cung ứng cho Việt Nam những cán bộ, những chiến sĩ can trường, những vị chỉ huy tài ba có đạo đức, tác phong, phẫm hạnh đầy đủ NHÂN-TRÍ DŨNG để phục vụ cho đồng bào, LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN.

TẤM LÒNG YÊU NƯỚC CHÚNG TA AI CŨNG CÓ, CPQGVNLT XIN TRÂN TRỌNG GHI ƠN và ước ao được sự hiệp lực của mọi người để GIẤC MƠ GIẢI CỨU VIỆT NAM THOÁT TAY LOÀI QỦI ĐỎ CS THÀNH CÔNG, VIÊN MÃN.

Những vị nào muốn góp tâm sức về đề án hay muốn phát họa cho công trình TỤ NGHĨA ĐƯỜNG trên miếng đất vưông vắn 40 mẫu Tây, xin gửi về địa chỉ:

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

PO Box 2807

Anaheim, CA. 92814

VẬN MỆNH, TƯƠNG LAI CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ CÁC THẾ HỆ CON CHÁU LÀ DO QUYẾT ĐỊNH CAN ĐÀM, SÁNG SUỐT CỦA CHÚNG TA ĐỒNG LÒNG TÁI LẬP NỀN ĐỆ TAM CỘNG HÒA, TRIỆT TIÊU CHẾ ĐỘ CỘNG SẢN VIỆT NAM TRÊN QUÊ HƯƠNG, NGĂN CHỐNG ÂM MƯU TÀU CỘNG MUỐN BIẾN NƯỚC TA THÀNH 1 QUẬN LỴ CỦA CHÚNG.

Văn Phòng Thường Trực/CPQGVNLT kính trình