Hội đồng 27 quốc gia gồm Đức, Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Ba Lan, Lỗ Ma Ni, Hà Lan, Hy Lạp, B̉i, Bồ Đào Nha, Cộng Hòa Séc, Hung Gia Lợi, Thụy Điển, Áo, Bulgaria, Dan Ṃach, Slovakia, Phần Lan, Ireland, Lithuania, Slovenia, Latvia, Estonia, Cyprus, Luc Xâm B̉ao và Malta gửi công hàm đến Th̉u Tướng CPQGVNLT

The European Union is committed to promoting democracy, human rights and the rule of law, both in its members states and throughout the world ̣(Nguyên văn)- Ḥội đồng 27 quốc gia chúng tôi cam kết thúc đẩy dân chủ, nhân quyền và các quy định của pháp luật, cả trong các nước thành viên và trên toàn thế giới (Ḍich).

Các tên đầu x̉o CSN ph̉ai bị x̣ô khám đ̉ê đền bù ṭôi ác c̉ua chúng đã gây ra cho nhân dân Vịêt Nam.

Nghị Quyết B7-0184-2013 c̉ua Ḥôi Đồng Âu Châu đ̉ê lên án CSVN gồm 5 trang. Đây là trang thứ I.

Nghị Quyết B7-0166-2013 c̉ua Ḥôi Đồng Âu Châu đ̉ê lên án CSVN gồm 4 trang. Đây là trang thứ I.