THANH SỬ LƯU DANH-ĐỆ TAM VNCH

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

Bộ Tư Lệnh Chiến Lược Toàn Quốc

 Sự Vụ Văn Thư

Số: 0014-20191010/BTLCLTQ/KT

Ngày 10.10.2019

 THANH SỬ LƯU DANH-ĐỆ TAM VNCH  

NGÀY XƯA: CHÚNG TA ĐI MANG THEO QUÊ HƯƠNG

NGÀY VỀ: CÓ ĐỆ III VNCH và TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN

 

KÍNH GỬI ĐỒNG BÀO

Nơi Gửi: BTLCLTQ

Nơi Nhận: Tất cả Thành Viên trong CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH

Nội Dung: BIA TƯỞNG KÍNH ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ VÔ DANH

cùng VINH DANH những Đồng Nhiệm HỮU CÔNG.  

Ngày 10.8.2019

Kính thưa Đồng Bào và qúy đồng nhiệm!

Ngay từ khi còn thai nghén, đảng Cộng Sản Việt Nam đã là 1 chi bộ của đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bản chất của chúng chỉ là 1 lũ bán nước, hại dân. Khi thành lập chúng làm gì có cơ sở. Bản thân Hồ Chí Minh và những tên tay sai, là một nhúm thổ phỉ người Tầu tại Vân Nam. Khi nhận lệnh xâm nhập nước ta, phải chui rúc ở hang Pắc Bó vùng Thượng Du Bắc Việt. Chúng chỉ phụ họa theo làn sóng bạo lực cách mạng của Tầu Cộng, do Mao Trạch Đông chủ xướng, nối tiếp theo làn sóng đỏ đẫm máu của Các Mác và Lê Nin tại Liên Sô. Vì vậy nhân gian có câu: “Mác Lê-Mao Hồ”.  Đây là bộ đầu não gây ra đảo chính tại các nước trên toàn cầu, mà chính đảng Cộng Sản Tàu cũng chỉ là 1 chi bộ của Cộng Sản quốc tế, phải chấp hành theo lộ tuyến do Hồng quân Liên Sô vạch ra để cướp đoạt chính quyền bằng võ trang và bạo lực cách mạng.

Ở một đất nước có truyền thống văn hóa lâu dài, có nền văn minh nông nghiệp và lối sống bình dị, hiền hòa của người Việt Nam, thì việc gieo cấy tư tưởng Cộng Sản chẳng có chút gì ăn nhập hay thích hợp với dân tộc chúng ta. Do đó, muốn gieo rắc tà thuyết ngoại lai này, Cộng Sản phải tiến hành các kế hoạch gian trá, thâm độc, tạo ra một qúa trình liên tục tích lũy tà ác, bất lương, vô nhân tính nhất trong lịch sử nhân loại, dựa theo sự chỉ huy có tính cách sai khiến của Tầu Cộng để từng bước tiến hành thủ đoạn xâm lăng mới: “Lấy củi đậu nấu đậu, dùng người Việt cai trị người Việt” mong biến nước ta thành một quận lỵ của Tàu, mà không cần chiến tranh qui mô.

May thay, Trời Phật, Hồn Thiêng Tiên Tổ và Anh Linh Chiến Sĩ Quốc Gia còn thương xót đến Dân Tộc Việt Nam, nên đã sản sinh ra những bậc Nữ Trung Hào Kiệt để giử Nước. Trong đó, có sự xuất hiện của một vị Anh Minh, kiệt xuất, đang lãnh đạo CPQGVNLT-Đệ Tam VNCH để cứu nguy cho Tổ Quốc và Dân Tộc chính là TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN.

Kính thưa đồng bào và qúy Đồng Nhiệm!

Những vị cứu tinh cứu tinh của dân tộc ngày nay, không những phải hội đù các đức tính cao qúy vì nước, vì dân, mà còn phải nắm vững một học thuyết căn bản để đối đầu với chủ nghĩa tà mị Cộng Sản,  phải có sự anh minh, sáng suốt, đạo đức, cộng thêm mưu lược thần tình, có đường lối nhân đạo và lập trường dân tộc chân chính, UÊU DÂN NHƯ CON, ĐỐI XỬ VỚI DÂN NHƯ CHA MẸ, thì mới mong chấm dứt được vĩnh viễn hiểm họa Cộng Sản. 

Học thuyết Tân Nhân Chủ và chế độ Tân Dân do Lãnh Tụ Đào Minh Quân đề xướng đã bừng lên anh đuốc trong đêm tối, là  cội nguồn yêu thương, là hải đăng cho những con tầu bị bỏ rơi trong cơn giông tố thời cuộc. Chủ Thuyết này đang khai quang con đường lịch sử củadân tộc với một tình yêu thươngn vô bờ bến, đã kết hợp kinh nghiệm của qúa khứ  và sức sánng tạo của hiện tại để hướng về chân mỹ của tương lai.

Chủ thuyết Tân Nhân Chủ đã mở mắt, mở tâm, giúp chúng ta ý thức được rằng: Không những phải dập tắt những thất vọng, chia rẽ, mù quáng, yếm thế, mà còn có trách nhiệm đem cuộc cách mạng tâm trị với trí tuệ và trí huệ làm nguồn sống tâm linh với hy vọng chứa chan của một cuộc đổi đời tốt đẹp  cho những người chung quanh. Nhất định phải thành nhân, mà cũng phải thành công, thì đó mới là quan niệm đứnng đắn của một thành viên Tân Dân Chủ. Phải chăng đây mới chính là con đường duy nhất, ngắn nhất và chắc chắn nhất để đưa con thuyền Việt Nam đến bến bờ hạnh phúc, tự do, an lạc, trường cửu?

Rõ ràng  Lãnh Tụ sáng lập VNTDC tuy chỉ là một người giản dị, bình thường. Nhưng đã thể hiện tấn lòng can đảm, bất khuất của một nhà cách mạng chân chính, đã phát xuất những  kiếnn thức siêu việt, những tư tưởng quán chúng, như một thiên tài về quân sự, kinh tế, chính trị. Hơn thế nữa, qua bao năm tu dưỡng Ông đã có được sức chịu đựng bền bĩ, sự nhẫn nại kiên trì, đức độ cao thâm và cả tấn lòng yêu thương đồng  bào chan chứa vô bờ bến như một vị chân tu đắc đạo. Thật xứnng đáng là một nhà Lãnh Tụ tài đức lưỡng toàn để  lèo lái con thuyềnn Việt Nam vượt qua cơn phong ba, bảo táp hiện nay. Chắc chắn học thuyết TĂN NHÂN CHỦ và chủ nghĩa TÂN DÂN CHỦ của Ông sẽ đưa  dân tộc Việt Nam đến bến bờ, đến chân trời mới THƯỢNG NGƯƠN THÁNH ĐỨC đầy tình người, yêu thương và hạnh phúc.        

Hãnh diện thay, từ đây người Việt Nam chúng ta sẽ không phải vay mượn sách lược của nước ngoài, không cần ân cắp sách Nga, học lóm tư tưởng Tàu, hay mọp đầu bắt chước Âu Mỹ. Mà chúnng ta đã có một học thuyết nhân bản, đầy tinh thần dân tộc của CON RỒNG CHÁU TIÊN quán chúng và siêu việt do chính Lãnh Tụ ĐÀO MINH QUÂN khai sáng để giúp dân ta tiến bước một cách tự chủ, độc lập, an hòa, thịnh vượng để sánh vai cùng đồng minh năm châu, bốn biển.

Phải tự hào về Tổng Thống Đệ Tam VNCH của chúng ta với những ưu điểm mà hầu như chưa có  một nhà lãnh tụ đương thời nào so sánh được. Ông đã tự nguyện dâng hiến sinh mạng để đương đầu với hiểm họa CS hầu giải cứ quê hương, đó là DŨNG. Có danh vọng, tiền tài, nhưng không hưởng lạc thú cá nhân, mà dám đem hết của cải, tài sản đóng góp vào công cuộc chung để mưu tìm đường giúp dân, cứu nước, đó là TÂM. Cương quyết  đối đầu với Cộng Sản nhưng không coi thường đích thủ, đó là SÁNG SUỐT. Đang mạng Trọng Nhiệm Lãnh Đạo, nhưng lúc nào cũng khiêm cung, tôn trọng hiền tài, đó là LỄ. Chủ trương Việt Cộng: Bỏ Cộng còn Việt – Việt Không Giết Việt, đó là ĐỘ LƯỢNG. Dựa vào các trại tỵ nạn do Liên Hiệp Quốc tài trợ để huấn luyện và đào tạo các thành viên, đồng nhiệm, cán bộ Tân Dân Chủ, đó là KHÔN NGOAN. Đang mãi lo đương đầu với giặc thù nguy hiểm, mà vẫn cưu an, vỗ về bá tánh, đó là ĐỨC ĐỘ. Tiên liêu được từ xa, kể cả các tình huống trong trại tỵ nạn CS để có phương cách cứu dân  an toàn, đó là MƯU LƯỢC. Dù người ít, thế cô nhưnng kẻ thù phải khiếp sợ, đó là OAI PHONG. Không vì lợi gần mà bỏ hướng xa, đó là ĐẠI TRÍ. Dùng người dám tin, dám tiến cử, bổ nhiệm, đó là MINH MẪN. Kiên nhẫn nâng đỡ, khuyên dạy những cán bộ phạm lỗi, đó là CHÂN THÀNH. Yêu cầu những nhà ái quốc muốn hợp tác với Ông phải dứt khoát lập trường chống Cộng ký đạp mặt Hồ Chí Minh, đó là PHÂN  MINH. Dù gặp biết bao trở ngại cũng không ngã lòng, đó là KIÊN NHẪN. Dùng tình thương để giáo dục đại chúng với THẬP BÁT THỨC và NGƯỜI VIỆT CHÂN CHÍNH, đó là VƯƠNG ĐẠO. Đề ra học thuyết Tân Nhân Chủ cho cả nhân loại nghiên cứu, đó là MINH SƯ. Chủ trương LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN đó là QUỐC SÁCH LÂU DÀI. Lấy đức phục chúng, đó là ĐẠO HẠNH. Không dùng tài lợi, mà lấy công tâm để thu phục lòng người. Đó mới là TRƯỜNG KỲ.

Thử tìm xem trong thế giới hiện nay, có vị Lãnnh Tụ nào có thể sao sánh được với TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN, lãnh tụ của thời đại TÂN DÂN CHỦ, ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNNG HÒA của chúng ta hay không?                  

Vì vậy, tính chất quan trọng của NGÀY ĐỆ NHẤT CHU NIÊN được tổ chức tại TỤ NGHĨA ĐƯỜNG, lả một trọng điểm lịch sử khai sáng nền ĐỆ TAM VNCH, lại là chốn linh thiêng, đã dựng bia thờ kính NGŨ VỊ THẦN TƯỚNG cùng Đồng Bào và CÁC CHIẾN SĨ VÔ DANH của Quốc Gia Việt Nam. Đồng thời nơi đây cũng là linh địa mà Lãnh Tụ Đào Minh Quân, vị sáng lập VIỆT NAM TÂN DÂN CHỦ đã tịnh tâm, tu thiền, hướng dẫn những Anh Thư, Hào Kiệt đương thời có đủ Trí Tuệ và Trí Huệ để dấn thân giúp Dân, cứu Nước.  

Ngày nào CPQGVNLT triệt hạ được chế độ Cộng Sản tại Việt Nam để xân dựng nền ĐỆ TAM CỘNG HÒA, thì những Đồng  Nhiệm kiên trì chịu đựng gian khổ, ngày đêm hy sinh dấn thân phò trợ TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN với quyết tâm triệt hạ tà đảng CSVN, đương đầu với Tàu Cộng để KHÔI PHỤC SƠN HÀ – CỨU NGUY DÂN TỘC sẽ trở thành những bậc Khai Quốc Công Thần của Đệ Tam VNCH.

Do đó, trong Lễ KỶ NIỆM ĐỆ NHẤT CHU NIÊN ngày TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN NHẬN TRỌNG NHIỆM TỔNG THỐNG, CPQGVNLT quyết định khi thiết lập bia thờ kính Đồng Bào và các Chiến Sĩ Vô Danh, đồng thời cũng chọn lựa những Bậc Minh Sư, những Chiến Sĩ hữu công, dù còn tại thế hay đã khuất bóng, qua Năm (5) bước thiết lập nền ĐỆ TAM VNCH để lưu truyền hậu thế, theo thứ tự sau đây:

BƯỚC THỨ NHẤT:

TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN SÁNG LẬP VIỆT NAM TÂN DÂN CHỦ:

 

Học Giả Hồng Liên Lê Xuân Giáo

Triết Gia Lương Kim Định

Thường Vụ Tổ Chức Dân Sử Việt Trọng Nghĩa Nguyễn Văn Ngàn

Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên

Hội Trưởng Phật Giáo Hòa Hảo Lê Quang Liêm

Quốc Lão Trần Văn Giầu

Nhà Văn Thần Phong Nguyễn Hải Triều

 

BƯỚC THỨ HAI:

TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN THÀNH LẬP CPQGVNLT:

 

Trung Tướng Phạm Quốc Thuần

Trung Tá Trần Ngọc Dương và gia đình

Thiếu Tá Nguyễn Đức Sỹ

Cụ Bà Đốc Cán Nguyễn Xuân Oanh

Ông Trần Văn Anh và gia đình

Nữ Sĩ Mai Thi

Đại Biểu Anh Thuần Phan Bá Thuần Hậu

Đại Úy Nguyễn Hậu, Chủ Tịch sáng lập Hội Tù Nhân Chính Trị CS

Chiến Sĩ Nguyễn Văn Cừ

Thiếu Tá Lương Hữu Di và gia đình

Đặc Sứ Lê Minh Larry Linh Bùi

Đại Biểu Huỳnh Mai-Tôn Hưng

Đại Úy Nguyễn Biểu Chương

Hòa Thượng Thích Quảng Thanh

Thiếu Tá Trần Văn Ấm

Tu Sĩ Lữ Xướng

Đồng Nhiệm Nguyễn Thị Hải Đường

Chuyên Viên Bùi Thắng và gia đình

Chiến Sĩ Lê Văn Sáng và gia đình

Sứ Giả Phạm Trí

Kỹ Sư Nguyễn Lập Leonard

Kỹ Sư Nguyễn Chu

Đại Biểu Hàng Thượng Nguyên và gia đình

Đại Biểu Võ Tánh và gia đình

Đại Biểu Nguyễn Đình Nam và gia đình

Chưởng Môn Lý Hồng Chí và các môn sinh

Thiếu Tướng Tony Vũ và gia đình

Giáo Sư Phạm Vân Long và gia đình

Thiếu Tướng Nam Sơn Nguyễn Đình Khương và gia đình

Trung Úy Đào Nhơn và gia đình

Giáo Sư Phan Hiền và Phu Nhân Phan Thị Ngọc Lệ

Nhạc sĩ Đỗ Ngọc Đằng

Trung Tá Trương Văn Cao

Thi Sĩ Võ Duy Linh và gia đình

Ca Sĩ Đào Minh Dũng

Nhạc sĩ Xuân Thảo.

 

BƯỚC THỨ BA:

TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN KHAI SÁNG NỀN ĐỆ TAM VNCH:

 

Đại Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng và gia đình

Trung Tướng Lâm Ái Huệ và gia đình

Nữ Sĩ Tuệ Lan và gia đình

Thiếu Tướng Nguyễn Đức Thắng và gia đình

Trung Tướng William Lê cùng Phu Nhân Lê Hoàng và gia đình

Đại Biểu Kim Collins và gia đình

Bà Sophia Đào và gia đình

Đại Biểu Angel Trúc Đào

Thiếu Tá Raymond Trần Tiếng và gia đình

Đại Biểu James Nguyễn

Mục Sư Đinh Diễm

Chưởng Môn Lý Hồng Thái và gia đình

Đồng Nhiệm John Võ

Giáo Sư Nguyễn Văn Minh và gia đình

Andy Huỳnh Khổng Nhiệm

Kỹ Sư Andy Nguyễn Thiên Ân

Luật Sư Bùi Phát

Luật Sư Nguyễn Duy Thiên

Văn Sĩ Vũ Thùy Nhân

Giáo Sư Đình Đóa và Phu Nhân Kim Anh

Đồng Nhiệm Nguyễn Kim

Đồng Nhiệm Phí Văn Nghĩa và gia đình

Đại Tá Lê Thiên Phong và gia đình

Đại Biểu Nguyễn Thị Pha cùng Phu Quân Nguyễn Phan và gia đình

Đại Biểu Triệu Thanh Hoa

Đại Biểu Nguyễn Thị Ngọc Xuân

Đại Tá Christopher Thiện Nguyễn

Đại Biểu Trần Nguyệt Ánh và Phu Quân Nguyễn Huy Hoàng và gia đình

Đồng Nhiệm Lê Lộc và gia đình

Thiếu Tá Trần Văn Ấm và Phu Nhân

Đại Úy Tô Văn Được và gia đình

Thiếu Tá Trần Minh Thái

Đại Biểu Nguyễn Loan và gia đình

Đại Biểu Diệp Lệ Hằng

Đại Biểu Trần Thị Đặng

Đại Biểu Trương Thị Hoa

Đại Biểu Nguyễn Thị Ngọc

Đại Biểu Nguyễn Thúy Liễu

Đại Biểu Đỗ Lang Hương và Phu Quân Nguyễn Luận

Đại Biểu Tammy Huỳnh và Phu Quân Greg Bùi

Trung Tá Lê Duyên và gia đình

Đại Tá Huỳnh Xuân Yến

Đồng Nhiệm Phạm Quang Nhàn và gia đình

Đồng Nhiệm Phan Công Thanh và Phu Nhân Phan Thanh Thủy

Đồng Nhiệm Trần Thị Cúc

Đồng Nhiệm Hoàng Yến.

 

BƯỚC THỨ TƯ:

TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN SÁNG LẬP  HẬU DUỆ ĐỆ TAM VNCH:

 

Nữ Sĩ Tuệ Lan và gia đình

Trung Tướng Lâm Ái Huệ và gia đình

Chuyên Gia Nguyễn Hữu Trí và gia đình

Đại Tá Đỗ Đức Thìn

Đại Biểu Tammy Huỳnh và Phu Quân Greg Bùi

Đồng Nhiệm Lê Lộc và gia đình

Đại Tá Christopher Thiện Nguyễn

Đại Úy Tô Văn Được

Thiếu Tá Trần Văn Ấm và gia đình

Trung Tướng William Lê cùng Phu Nhân Lê Hoàng và gia đình

Chuẩn Tướng Nguyễn Khánh và gia đình

Chuẩn Tướng Nguyễn Huy Hoàng và gia đình

Chuẩn Tướng Huỳnh Vĩnh Dậu và gia đình

Trung Tá Nguyễn Nhanh và Phu Nhân Đỗ Tuyết

Đại Úy Nguyễn Vĩnh Phúc

Đại Biểu Võ Kim Lan

Đại Biểu Trần Thị Ngọc Xuân và Thần Đồng Nguyễn Công Doanh

Đại Biểu Lương Thị Thu Hiền

Đồng Nhiệm Nguyễn Văn Hải

Đại Biểu Kim Mai

Đại Biểu Trương Thị Hoa

Đại Biểu La Nguyễn Thị Ngọc Duyên và gia đình

Đồng Nhiệm Phạm Uy Hùng

Đồng Nhiệm Nguyễn Xuân Hòa

Đại Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng và gia đình

Đại Tá Đỗ Đức Tiết

Thiếu Tá Nguyễn Đức Thái

Đại Úy Nguyễn Trọng và gia đình

Đại Biểu Nguyễn Beatrice và gia đình

Đồng Nhiệm Lê Bình

Đồng Nhiệm Tôn Vũ Hoàng và gia đình

Thạc Sĩ Anthony Trần

Đại Tướng Lê Minh.

 

BƯỚC THỨ NĂM:

TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN SÁNG LẬP HỘI PNVNTDC/TOÀN CẦU

 

Đại Biểu Nguyễn Thị Pha cùng Phu Quân Nguyễn Phan và gia đình

Trung Tướng Lâm Ái Huệ và gia đình

Nữ Sĩ Tuệ Lan và gia đình

Đại Biểu La Nguyễn Thị Ngọc Duyên và gia đình

Đại Biểu Võ Kim Lan

Đại Biểu Tammy Thắm Huỳnh và Phu Quân Đại Úy Greg Ninh Bùi

Đồng Nhiệm Tôn Vũ Hoàng và gia đình

Đồng Nhiệm Francis Andre Sovang

Chuẩn Tướng Nguyễn Khánh và gia đình

Trung Tá Nguyễn Nhanh và Phu Nhân Đỗ Tuyết

Đại Úy Nguyễn Vĩnh Phúc

Đại Úy Nguyễn Tuấn và gia đình

Đại Tá Đỗ Đức Thìn

Đại Úy Hứa Trường Văn

Đại Biểu Bùi Julia và gia đình

Trung Tướng William Lê cùng Phu Nhân Lê Hoàng và gia đình

Đại Biểu Bùi Rose

Đồng Nhiệm Lê Bình

Đồng Nhiệm Nguyễn Xuân Hòa

Đại Tá Christopher Thiện Nguyễn

Đồng Nhiệm Nguyễn Hoàng Tiên

Đồng Nhiệm Huỳnh Kim Lữ và Phu Quân Trần Văn Tỹ

Đại Tướng Bác Sĩ Quách Thế Hùng và gia đình

Chuyên Gia Nguyễn Hữu Trí và gia đình

Đồng Nhiệm Phạm Đức Vinh và gia đình

Đại Biểu Trần Quốc Khánh và Phu Nhân Lê Thanh Duyên

Đồng Nhiệm Phan Công Thanh và Phu Nhân Phan Thanh Thủy

Đại Biểu Nguyễn Thị Ngọc

Đại Biểu Triệu Thị Trinh

Chuẩn Tướng Nguyễn Huy Hoàng và gia đình

Thiếu Tá Trần Văn Ấm

Đại Úy Tô Văn Được

Đồng Nhiệm Lê Lộc và gia đình

Đồng Nhiệm Christine Trần

Thiếu Tướng Trần Ngân Giang.

 

Tinh thần ái quốc và sĩ khí của tất cả Thành Viên, Đồng Nhiệm trong CPQGVNLT đã làm gia tăng tính chất long trọng và sự quy mô của NGÀY ĐỆ NHẤT CHU NIÊN ĐỆ TAM VNCH. Sự kiện Lịch Sử này không chỉ làm nô nức lòng dân, nâng cao tinh thần tướng sĩ, mà còn khiến cho người Việt trên toàn thế giới chú tâm vào Đại Hội, có thể làm thay đổi chiều hướng chính trị tại nội địa Việt Nam.

 

Do đó, BTLCLTQ đã thừa lệnh TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỆ TAM để yêu cầu CPQGVNLT thực hiện bia thờ kính ĐỒNG BÀO VÀ CHIẾN SĨ VÔ DANH, đồng thời những vị hữu công cũng được ghi khắc tên để tuyên dương cho hậu thế.

 

Tất cả qúy Tướng Lảnh và các Giới Chức, Đồng Nhiệm trong CPQGVNLT cố gắng thi hành nhiệm vụ nghiêm chỉnh để việc tổ chức Đại Hội Đệ Nhất Chu Niên được thành công tốt đẹp.

 

Trân trọng kính chào

 

TL TỔNG THỐNG

TUN. BTLCLTQ

Thiếu Tướng Trần Ngân Giang

(Ấn Ký)

Phái đoàn CPQGVNLT du thuyết tại Sydney, Úc ngày 18.9.2019

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

BỘ TƯ LỆNH CHIẾN LƯỢC TOÀN QUỐC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

 QUYẾT TÂM

GIẢI THỂ NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN TẠI VIỆT NAM

Ngày 16.10.2019

Kính thưa toàn dân Việt Nam và qúy Đồng Nhiệm trong CPQGVNNLT!

Như Tuyên Bố của TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN đã đưa ra ngày 27.1.2019:

“Nhà cầm quyền của một nước có thể được hình thành bằng nhiều phương pháp, bằng nhiều thủ đoạn. Nhưng muốn trở thành một Chính Quyền của Dân thì điều kiện ắt có và đủ là nhà cầm quyền đó phải do người dân của quốc gia đó bầu ra. Trong trường hợp một nhà cầm quyền được thành lập để tạm điều hành quốc gia, nhưng do điều kiện đất nước chưa thuận lợi để tổ chức bầu cử, thì sau đó, nhà cầm quyền này phải được sự chuẩn thuận của đại đa số người dân, qua một cuộc trưng cầu dân ý trong tinh thần dân chủ tự do và tự nguyện”. 

Vì vậy không có gì rỏ ràng và dể hiểu hơn về sự chính danh và tính hợp pháp của một Chính Quyền của Dân với câu nói ngắn gọn sau đây: “Sự chính danh và hợp pháp của một chính phủ là do phiếu bầu của Dân, chứ không phải là súng đạn”. 

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời (CPQGVNLT)tuy đang lưu vong tại đất nước Hoa Kỳ. Nhưng đã được sự chuẩn thuận của người dân Việt Nam qua Trưng Cầu Dân Ý với gần 5 triệu số phiếu, trong tinh thần dân chủ, tự do và tự nguyện, được coi là một chính phủ có chính danh và hợp pháp duy nhất của Việt Nam hiện nay.

Dù CSVN dùng mọi thủ đọan để quấy phá, kể cả cho công an hăm dọa. Nhưng trong giai đoạn đen tối này của lịch sử, người dân Việt Nam vẫn tiếp tục tham gia TCDY với ước nguyện giải thể tà quyền CSVN tay sai Tàu Cộng, thoát họa diệt vong, không bị Tàu Cộng Hán hóa. Chỉ có giải pháp TCDY là dân chủ, tiện lợi, nhanh chóng, an toàn, ôn hòa, được Hoa Kỳ và quốc tế chấp nhận. Sau khi đạt hiệu qủa TCDY, chúng ta sẽ xây dựng chế độ Đệ Tam VNCH. Không cần phải bạo loạn chiến tranh, gây tang thương, hận thù, chia rẽ.     

Dưới sự lãnh đạo của Tổng Thống Đào Minh Quân, chính sách của CPQGVNLT không thay đổi. Vẫn rất khoan hồng độ lượng: VIỆT CỘNG: BỎ CỘNG CÒN VIỆT-VIỆT KHÔNG GIẾT VIỆT. Do đó, những cán binh, bộ đội, đảng viên CSVN thức tỉnh, muốn trở thành công dân VNCH đã tham gia TCDY để có số căn cước (ID) VNCH và đều âm thầm chờ đợi ngày TOÀN DÂN GIẢI THỂ CS LẤY LẠI CHỦ QUYỀN.

Uư thế Chính Nghĩa của Đệ Tam VNCH với sự hậu thuẫn của đa số dân chúng và sự tiếp ứng, song hành của Hoa Kỳ và Đồng Minh là THẾ TẤT THẮNG của ĐỆ TAM VNCH. Sự kiện này đang làm cho TC lúng túng và bọn đầu xỏ CSVN run sợ. Trong lúc bấn loạn, chúng phải dùng mưu mẹo đu dây. Một mặt vẫn lòn cúi TC và mặt khác lại ve vản Hoa Kỳ và còn dùng kế mọn giả mù xa mưa, “Mượn Hoa Cúng Phật”, cho vài tướng lãnh kêu gọi hồi phục chế độ VNCH. Nhưng không đề cập đến CPQGVNLT. Đó là sự biến trá trong ý đồ bất chính kéo dài sự tồn tại của chế độ CSVN.

Vì vậy, BTLCLTQ khẳng định quyết tâm GIẢI THỂ CHẾ ĐỘ TÀ QUYỀN CSVN ĐƯƠNG ĐẦU VỚI TÀU CỘNG.

Những ai thật tâm trở về với chính nghĩa đoàn kết dân tộc đều được CPQGVNLT đón nhận. Kể cả các tướng lãnh CSVN. Tuy nhiên, đối với những kẻ ngoan cố, có manh tâm muốn lợi dụng danh nghĩa VNCH để dương Đông kích Tây, cứu nguy chế độ CS, là kẻ thù của toàn dân Việt Nam, sẽ bị đối xử như tội phạm phản quốc, chứ không được coi là tội phạm chiến tranh, theo qui chế của Liên Hiệp Quốc.

Trước tình hình rối ren của đất nước hiện nay, CPQGVNLT kêu gọi đồng bào nên sáng suốt, không để bọn CSVN tiếp tục lừa gạt, bịp bợm bằng những lời tuyên bố hay tin nóng sốt trên diễn đàn. Vì các bộ đội CSVN khi muốn trở về với Chính Nghĩa Đoàn Kết Quốc Gia đã gia nhập CPQGVNLT, đều âm thầm, im lặng hay chờ đợi hiệu lệnh, chứ không ai cần phải ồn ào. Những tuyên bố gây chú ý của dư luận chỉ là những thủ đoạn tà mị, gian trá để mượn đò qua sông. Trước những tin tức thật-giả khó phân biệt, toàn dân hãy chung vai đoàn kết với CPQGVNLT dưới sự lãnh đạo anh minh, sáng suốt, nhân đạo, độ lượng của TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN để mau chóng giải thể chế độ tà quyền CSVN, KHÔI PHỤC SƠN HÀ – CỨU NGUY DÂN TỘC, LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN chứ không để mắc mưu Cộng phỉ như trong qúa khứ.

TL. Tổng Thống

TUN. BTLCLTQ

Thiếu Tướng Trần Ngân Giang

ĐỆ NHẤT CHU NIÊN ĐỆ TAM VNCH

Thư Mời tham dự ĐỆ NHẤT CHU NIÊN KỶ NIỆM NGÀY TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN ĐĂNG QUANG trong 3 ngày. Kể từ ngày 8 đến 10.11.2019 tại Tụ Nghĩa Đường, sa mạc Adelanto, quận San Bernardino, tiểu bang California.

KHO TÀNG

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

 THÔNG CÁO

Số 20190625-001/VPTT

Ngày 25.06.2019

Trích Yếu: V/V XÂM PHẠM TÀI SẢN VÀ TÀI NGUYÊN QUỐC GIA

Tham Chiếu: Sắc Lệnh Số 002-20190501/TT do Tổng Thống Đệ Tam VNCH ký ngày 01.05.2019

Kính thưa Đồng Bào và qúy đồng nhiệm!

Chiếu Sắc Lệnh Số 002-20190501/TT do Tổng Thống Đào Minh Quân ký ban hành ngày 01.05.2019 về quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa phải bảo vệ tài sản và tài nguyên quốc gia được ấn định trong Hiến Pháp VNCH. 

VPTT/CPQGVNLT xin lưu ý:

1-    Chiếu theo hiến pháp thì tất cả tài sản và tài nguyên của đất nước, kể cả các kho tàng trên lãnh thổ Việt Nam đều thuộc trách nhiệm cai quản và bảo quản của một Chính Phủ hợp pháp do dân bầu lên, mà hiện nay là CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI (CPQGVNLT).

2-    Sau khi CPQGVNLT khai sáng nền ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA, đã nhận được đa số phiếu TRƯNG CẦU DÂN Ý của người dân Việt Nam trên khắp thế giới tín nhiệm bầu chọn THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN là TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VNCH, đã trở thành vị lãnh đạo và là đại diện chính thức của nước Việt Nam.

3-    Vì vậy, mặc dù đảng CSVN và cái gọi là “Nhà Nước” CHXHCNVN đang cầm quyền tại Việt Nam. Nhưng do chúng cướp chính quyền năm 1945, rồi đem quân xâm lăng miền Nam Việt Nam, vi phạm Hiệp Định GENEVE 1954 và Hiệp Định Paris 1972 do đảng CSVN ký kết. Do đó, theo công pháp quốc tế và luật pháp quốc gia, chúng không có quyền sở hữu chủ và cũng chẳng có nhiệm vụ cai quản hay bảo quản tài sản hoặc tài nguyên thuộc về VIỆT NAM CỘNG HÒA.

4-    Hiện nay, vì giá trị của những kho tàng, nên nhiều kẽ đã giả mạo sự quan hệ với Chính Phủ VNCH và quốc tế trong các quyết đính có liên can đến các kho tàng tại Việt Nam.

5-    Do đó, VPTT/CPQGVNLT trân trọng nhắc nhở tất cả người Việt Nam, kể cả Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc nên biết những điều quan trọng sau đây:

A: Tất cả kho tạm thời đóng để bàn giao cho Chính Phủ Đệ Tam VNCH.

B: Những vi phạm về tài nguyên và tài sản quốc gia có thể dẫn đến tội đại hình.

C: Trong trường hợp gia trọng vì có cấu kết với ngoại bang để ăn cắp, ăn cướp hay làm tổn thất trầm trọng tài nguyên và tài sản quốc gia có thể dẫn đến tội tử hình. Những ai liên can, có thể mang tội đồng lõa.  

Nay VPTT/CPQGVNLT trân trọng đưa ra thông báo này để ngăn ngừa trường hợp những ai bị truy tố hay truy nã vì tội xâm phạm tài nguyên và tài sản quốc gia, sẽ không vịn lý do chưa biết các tin tức đã đưa ra trong thông cáo này.

Lực lượng tàu chiến của những đồng minh của chúng ta như Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Úc, Đức, Tân Tây Lan, Úc và kế đến là Nhật, Đại Hàn, Ấn Độ đang rầm rộ kéo đến vây kín biển Đông.

Bọn tà quyền CSVN nếu không quy thuận CPQGVNLT/ĐỆ TAM VNCH sẽ khó thoát lưới pháp luật. Tất cả những nhân viên công an, cảnh sát, an ninh dù có mặc sắc phục hay mặc thường phục, khi lợi dụng chức quyền, lấy lý do công vụ để đe dọa, hà hiếp, bắt bớ dân lành đều phạm tội hình sự.

Trân trọng thông báo

VPTT/CPQGVNLT

CẤP PHÁT NHÀ VÀ THUÊ CÔNG NHÂN

ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA

CHÍNH PHỦ QUỐC GIA VIỆT NAM LÂM THỜI

VĂN PHÒNG THƯỜNG TRỰC

LẤY LẠI ĐẤT TỔ - KHÔNG LÀM KHỔ DÂN

PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

 

THÔNG BÁO

CẤP PHÁT NHÀ VÀ THUÊ CÔNG NHÂN

NGÀY XƯA: CHÚNG TA ĐI MANG THEO QUÊ HƯƠNG

NGÀY VỀ: CÓ ĐỆ III VNCH và TỔNG THỐNG ĐÀO MINH QUÂN

 

Ngày 11.02.2019

Kính thưa Đồng Bào và qúy đồng nhiệm!

Chương trình tái thiết đất nước, ưu tiên để giúp đỡ đồng bào Việt Nam nghèo khó, đang được CPQGVNLT/ ĐỆ TAM VNCH tỉến hành khá thuận lợi.

CPQGVNLT sẽ giúp LHQ thực hiện nơi cư ngụ theo các tiêu chuẩn như sau:

-      Một trăm hai mươi sáu ngàn (126,000) căn nhà cho các gia đình nghèo.

-      Một ngàn năm trăm (1,500) nơi trú ngụ cho những người vô gia cư.

-      Ba mươi ngàn (30,000) khu chung cư xã hội cho công nhân nghèo. 

-      Năm mươi lăm (55) viện dưỡng lão để chăm sóc cho người già yếu bệnh tật.

Tất cả các chương trình này được được thiết kế trên bình diện quốc gia, phân bố từ Nam ra Bắc, bắt đầu từ ngày 30.04.2019.

Vì việc xây dựng khá qui mô nên cần thuê mướn thêm nhiều công nhân trong nước. Do đó, những ai có nghành nghề muốn được tham gia vào các công trình nêu trên, đều có thể nộp đơn xin việc với CPQGVNLT.

Đây là cơ hội đồng đều và bình đẳng giành cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, CPQGVNLT sẽ ưu tiên thu nhận các hậu duệ VNCH, vì họ đã từng thiệt thòi vì bị CSVN đối xử phân biệt trước đây.

Các cán binh, bộ đội, đảng viên CSVN cũng được thâu nhận như mọi người khác.

ĐIỀU KIỆN DUY NHẤT: Phải có số thẻ căn cước ĐỆ TAM VNCH, sau khi tham gia TCDY tại website: www.tcdy.us hay www.vnch3.com sẽ được cấp phát.   

Trân trọng thông báo

VPTT/CPQGVNLT

VNCH-Ký ức và nỗi nhớ

Chương Trình "Người Thật Việt Thật" phát ngày 8.10.2018 trên Chương Trình VNNCH

HUẤN TỪ CỦA THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN KHAI SÁNG NỀN ĐỆ TAM VNCH

Huấn Từ của Thủ Tướng Đào Minh Quân trong ngày khai sánng nền ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA tại Thủ Đô, Trung Tâm Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vùng Nam California ngày 16.2.2018

CHÍNH SÁCH ĐỘ LƯỢNG, KHOAN HỒNG, MINH BẠCH CỦA CPQGVNLT

CÔNG BỐ KẾT QỦA TRƯNG CẦU DÂN Ý

CHƯƠNG  TRÌNH ĐĂNG QUANG

CỦA TỔNG THỐNG ĐỆ TAM VNCH

Ngày 29.9.2018

Kính thưa đồng bào Việt Nam từ trong ra ngoài nước!

Thưa các Chiến Hữu, Đồng Nhiệm!

Thưa qúi vị Nhân Sĩ, Trí Thức và các bạn Thanh Niên, Sinh Viên Học Sinh thân mến!

 

- Vì tương lai của các thế hệ con cháu,

- Vì đại họa mất nước vào tay Tàu cộng đã cận kề,

- Vì nền tảng văn hoá đạo đức, kỷ cương, giềng mối của dân tộc đã và đang bị cộng sản hủy diệt,

- Vì muốn bảo vệ giang sơn, vì tiền đồ của dân tộc, vì muốn giúp dân, cứu nước,

 

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời quyết định tổ chức công cuộc TRƯNG CẦU DÂN Ý TỪ NGÀY 16.2.2017 để:

1-   THỈNH THỊ Ý KIẾN CỦA NHỮNG NHÂN SĨ và ĐỒNG BÀO KHÔNG CHẤP NHẬN CHẾ ĐỘ TÀ QUYỀN CỘNG SẢN và cái gọi là “Nhà Nước” Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa tại Việt Nam.  

2-   TIẾN CỬ VỊ LÃNH ĐẠO TÀI ĐỨC XỨNG ĐÁNG cho cơ chế ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA hầu có TIẾNG NÓI MẠNH MẼ, ĐẠI DIỆN CHO TOÀN DÂN TRƯỚC QUỐC TẾ.

3-   Thay thế lá cờ máu của đảng Cộng Sản bằng Quốc Kỳ Việt Nam Cộng Hòa tại Liên Hiệp Quốc.

4-   Thống Nhất, Đoàn Kết để ĐƯƠNG ĐẦU VỚI HỌA XÂM LẶNG CỦA TÀU CỘNG.

5-   Cùng nhau kiến tạo lại một đất nước có Nhân Quyền, Tự Do, Dân Chủ và an bình, hạnh phúc cho đồng bào Việt Nam ngẩn mặt hiên ngang sánh vai cùng Năm Châu, Bốn Biển.

Tuy nhiên, vì đất nước hiện đang tạm thời do bọn Cộng Sản kiểm soát nên việc tổ chức Trưng Cầu Dân Ý rất khó khăn, nguy hiểm. Do đó, CPQGVNLT đã cố gắng đưa ra hệ thống TRƯNG CẦU DÂN Ý điện tử và sau đó, chuyển qua điện thoại cầm tay di động để bảo đảm tiện nghi, chính xác và an toàn cho người tham gia bỏ phiếu.

Hôm nay, ngày 29.9.2018, trong dịp TƯỞNG NIỆM CỐ TỔNG THỐNG NGUYỄN VĂN THIỆU lần thứ 17 (5.4.1923-29.9.2001) VPTT/CPQGVNLT chính thức công bố kết qủa TRƯNG CẦU DÂN Ý Sau một (1) Năm, sáu (6) Tháng, mười ba (13) Ngày.

Theo biên bản VPTT/CPQGVNLT đã nhận được từ các chuyên gia, Ban Tổ Chức và Ban Kiểm Soát Bầu Cử thì THỦ TƯỚNG ĐÀO MINH QUÂN đã đạt được trên 99% tổng số phiếu đề cử Ông là Tổng Thống Đệ III VNCH. Dựa trên tình thần Dân Chủ, CPQGVNLT yêu cầu toàn dân Việt Nam, từ trong ra ngoài nước, nếu có thắc mắc, đều có thời hạn là Ba Mươi Ngày (30) ngày để khiếu nại về kết qủa bầu cử, kể cả về lý lịch hay đạo đức, khả năng lãnh đạo của Thủ Tướng Đào Minh Quân.

Tất cả mọi khiếu nại xin gửi về Ban Tổ Chức bằng ba (3) cách thức sau đây:

1/ Thư Tín: CPQGVNLT, PO Box 2807, Anaheim, CA. 92814

2/ Email: TCDY@cpqgvnlt.com hay btlcltq@gmail.com

3/ Điện thoại: 1-714-982-7436 và 1-587-436-9908

Sau Ba Mươi Ngày (30) ngày, tính đến 12:00 giờ đêm ngày 29.10.2018, nếu không có ai đưa ra khiếu nại chính đáng, CPQGVNLT/VPTT và Ban Tổ Chức bầu cử sẽ chính thức mời Thủ Tướng Đào Minh Quân đứng ra nhận Trọng Nhiệm TỔNG THỐNG ĐỆ III VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Nếu Thủ Tướnng Đào Minh Quân chấp thuận, lễ Đăng Quang sẽ được long trọng cử hành ngay tại căn cứ CPQGVNLT:  

Địa điểm: TỤ NGHĨA ĐƯỜNG, Số 10800 Sierra Road, sa mạc Adelannto, CA. 92301

Thời gian: 10:00 giờ sáng cho đến Chính Ngọ 12:00 giờ trưa ngày 11.11.2018.

Sau đó cùng ngày, Tổng Thống sẽ đến Trung Tâm Thủ Đô Người Việt Tỵ Nạn Cộng Sản vùng Nam California để Niệm Hương Tưởng Kính Anh Linh Chiến Sĩ và Đồng Bào tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ.

Địa chỉ: 14180 All American Way, Westminster, CA. 92683, USA.

Vào lúc 16:00 giờ chiều cho đến 17:00 giờ cùng ngày.

Dạ Tiệc Đăng Quang  của Tổng Thống sẽ được cử hành trọng thể với sự tham dự đông đảo của các giới chức quan trọng Việt – Mỹ, qúy Đại Biểu Thành Viên Đồng Nhiệm trong CPQGVNLT khắp thế giới, từ Úc Châu, Âu Châu, Mỹ Châu và Bắc Mỹ qui tụ về tại:

Đại Khách Sạn Hilton, thành phố Costa Mesa.

Địa Chỉ: 3050 Bristol Street, Costa Mesa, CA. 92626, USA.

Từ 17:00 giờ chiều đến 11:59 đêm 11.11.2018.

Sau đó, Nội Các Lâm Thời sẽ chính thức khai mạc phiên họp đầu tiên tại Tụ Nghĩa Đường, nơi được tạm dùng làm căn cứ cho Đệ Tam VNCH trong Ba (3) ngày: 12-13 và 14.11.2018 để thông qua bản Sơ Thảo Hiến Pháp ĐỆ TAM VIỆT NAM CỘNG HÒA.

Trân trọng thông báo và kính mời Đồng Bào, qúy Nhân Sĩ, Quan Khách và các bạn Thanh Niên hân hoan tham dự, chào đón TÂN TỔNG THỐNG VIỆT NAM CỘNG HÒA ĐỆ TAM và cùng nhau điểm xuyết cho bản SƠ THẢO HIẾN PHÁP ĐỆ TAM VNCH trong mục đích phục vụ Tổ Quốc và Dân Tộc Việt Nam.

Cùng nhau chúng ta cất cao lời thề son sắt:

DÂN TỘC VIỆT BẤT KHUẤT

CƯƠNG THỔ VIỆT BẤT PHÂN

NHÂN DÂN VIỆT BẤT LY

Nguyện xin Thượng Đế, Trời Phật và Hồn Thiêng Sông Núi luôn phù trì, gia hộ cho Đại Chí Nghiệp LẤY LẠI ĐẤT TỔ – KHÔNG LÀM KHỔ DÂN của Toàn Dân Việt Nam và Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời được thành công, viên mãn.

VPTT/CPQGVNLT Kính Thông Báo.

BÀI THI TRỞ THÀNH CÔNG DÂN ĐỆ TAM VNCH

BÀI THI CÔNG DÂN ĐỆ TAM VNCH

200 câu hỏi và trả lời

Câu hỏi 1.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã đưa ra phương thức “ký đạp mặt HCM” tương đương với chiến lược nào từng được sử dụng trong lịch sử VN ?

A-   Sát đát của Đức Trần Hưng Đạo.

B-   Sát cộng xăm trên tay của Biệt Động Quân hay Thủy Quân Lục Chiến.

C-   Ấp chiến lược của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm.

D-   Tất cã đều đúng.

 

Câu hỏi 2.

Quốc sách Ấp Chiến Lược dưới thời cố TT Ngô Đình Diêm của Đệ Nhất VNCH (1961) là để bảo vệ dân lành, ngăn chặn sự xâm nhập của Việt Cộng.   

A-   Đồng ý.

B-   Không đồng ý.

 

Câu hỏi 3.

Trong thời Đệ Nhất VNCH dưới thời cố TT Ngô Đình Diệm ấp chiến lược (1961) đã được thành lập bởi ý kiến của:

A-   Hoa Kỳ.

B-   Cố vấn Ngô Đình Nhu.

C-   Tướng Westmorerland.

D-   Ngoại trưởng Henry Kissinger.

 

Câu hỏi 4.

Cố TT Ngô Đình Diệm đã bị ám sát vào ngày:

A-   Ngày 11 tháng 1 năm 1962

B-   Ngày 30 tháng 4 năm 1963

C-   Ngày 1 tháng 11 năm 1963

D-   Ngày 19 tháng 6 năm 1963

 

Câu hỏi 5.

CPQGVNLT được thành lập do ba thế hệ lão niên, trung niên và thanh niên vào ngày nào?

A-   Ngày 16 tháng 02 năm 1991.

B-   Ngày 21 tháng 10 năm 1990.

C-   Ngày 01 tháng 04 năm 1990.

D-   Cả ba câu trên đều sai.

 

Câu hỏi 6.

CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH được thành lập với mục đích “Lấy lại Đất Tổ” dựa trên chủ trương nào?

A-   Lấy Chí Nhân Thay Cường Bạo - Dùng Đạo Nghĩa Thắng Hung Tàn.

B-   Bỏ Cộng Còn Việt.

C-   Lăn Tay Già Hồ - Mồ Chôn Cộng Việt.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

 

Câu hỏi 7.

CPQGVNLT Đệ Tam VNCH song hành với Hoa Kỳ nhằm mục đích “Lấy Lại Đất Tổ” và cứu cánh “Không Làm Khổ Dân” dựa trên các yếu tố:

A-   Hoa Kỳ là đệ nhất cường quốc hiện nay.

B-   Quyền lợi của Hoa Kỳ trên biển Đông.

C-   Hiệp định Geneva 1054 và Hiệp định Paris 1973.

D-   Cả ba câu trên.

 

Câu hỏi 8.

Đệ Nhất VNCH do cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đưa ra các chính sách:

A-   Cần Kiệm Liêm Chính.

B-   Đạo luật 10/59.

C-   Quốc sách Ấp Chiến Lược.

D-   Cả câu ba trên đều đúng.

 

Câu hỏi 9.

Dưới thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu quân lực VNCH có bao nhiêu quân đoàn:

A-   Năm quân đoàn.

B-   Sáu quân đoàn.

C-   Bốn quân đoàn và Biệt Khu Thủ Đô.

D-   Bảy quân đoàn.

 

Câu hỏi 10.

Tổng Thống Đào Minh Quân dùng phương pháp nào để chiến thắng CS?

A-   Tổng Thống Đào Minh Quân dùng sự thông minh, trí tuệ và trí huệ của Ngài để đánh vào hồng tâm của bọn CS gian tà ác độc là lật tẩy giả mạo người Việt của tên Tàu Cộng HCM.

B-   DUY THẬT – LẬT CỘNG

C-   Lấy đạo nghĩa thắng hung tàn – Dùng chí nhân thay cường bạo

D-   Cả ba câu trên đều đúng

 

Câu hỏi 11.

Một chiến thắng vẻ vang trong chính sách và chiến lược của Tổng Thống Đào Minh Quân là:

A-   Lật mặt nạ Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng giả làm người Việt tại UNESCO.

B-   Thống nhất đất nước.

C-   Hợp tác với Liên Hiệp Quốc để xây dựng đợt đầu 126 ngàn căn nhà cho dân.

D-   Giúp 17 trại tỵ nạn Cộng Sản tại Đông Nam Á.

 

Câu hỏi 12.

Chiến lược ký đạp mặt HCM do Tổng Thống Đào Minh Quân áp dụng có tính cách trường kỳ và lâu dài so sánh với:

A-   Quốc sách ấp chiến lược trong thời Đệ Nhất VNCH do cố TT Ngô Đình Diêm lãnh đạo.

B-   Đức Trần Hưng Đạo cho dân xâm 2 chử “Sát Đát” để chống quân Nguyên trước kia. 

C-   Các chiến sĩ VNCH dũng cãm xâm lên cánh tay 2 chử “Sát Cộng”.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng.

 

Câu hỏi 13.

Mục đích của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời là:

A-   Tiêu diệt Cộng Sản

B-   Lấy Lại Đất Tổ

C-   Giúp đồng bào tỵ nạn

D-   Giúp đồng bào nội địa

 

Câu hỏi 14.

Cứu cánh của Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ là:

A-   Định cư người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Vanuatu

B-   Định cư người Việt tỵ nạn Cộng Sản tại Kuwait

C-   Không Làm Khổ Dân

D-   Giao thương với Hoa Kỳ

 

Câu hỏi 15.

Đường lối của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời là:

A-   Việt Không Giết Việt

B-   Chiêu hiền cán binh, bộ đội Cộng Sản Việt Nam

C-   Truy tố các đầu xỏ Cộng Sản tại tòa hình sự quốc tế

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

 

Câu hỏi 16.

Chủ trương của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời là:

A-   Đoàn kết quốc gia

B-   Chống Cộng triệt để

C-   Bỏ Cộng Còn Việt

D-   Không câu nào đúng

 

Câu hỏi 17.

Lăn tay già hồ là:

A-   Tìm ra thủ phạm

B-   Mồ Chôn Cộng Việt

C-   Trở về cội nguồn

D-   Chứng minh Hồ Chí Minh là người Tàu

 

Câu hỏi 18.

Lãnh tụ sáng lập Việt Nam Tân Dân Chủ là:

A-   Triết Gia Lương Kim Định

B-   Cụ Hồng Liên Lê Xuân Giáo

C-   Đạo Trưởng Đỗ Vạn Lý

D-   Tổng Thống Đào Minh Quân

 

Câu hỏi 19.

Ngày, tháng, năm sinh của Tổng Thống Đào Minh Quân là:

A-   Ngày 19 tháng 6 năm 1953

B-   Ngày 16 tháng 9 năm 1952

C-   Ngày 21 tháng 10 năm 1950

D-   Không câu nào đúng

 

Câu hỏi 20.

Tổ phụ của Tổng Thống Đào Minh Quân là ai?

A-   Vua Lê Lợi

B-   Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn, tức là Đức Thánh Vương Trần Hưng Đạo.

C-   Khai Quốc Công Thần nhà hậu Lê Nguyễn Trãi

D-   Đệ Nhất Khai Quốc Công Thần nhà Nguyễn Đào Duy Từ

 

Câu hỏi 21.

Tổng Tổng Thống Đào Minh Quân sanh tại làng, tỉnh:

A-   Làng Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên

B-   Làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định

C-   Làng Kỳ Hưng, tỉnh Quảng Tín

D-   Làng Kim Liên, tỉnh Nghệ An

 

Câu hỏi 22.

Thuở nhỏ Tổng Thống Đào Minh Quân học tại trường tiểu học:

A-   Sao Mai, Đà Nẳng

B-   Thánh An Tôn, quận Hòa Vang

C-   Phan Thanh Giảng, Đà Nẳng

D-   Lê Bảo Tịnh, Sài Gòn

 

Câu hỏi 23.

Tổng Tổng Thống Đào Minh Quân lúc thiếu thời hoàn tất trung học tại trường:

A-   Sao Mai, Đà Nẳng

B-   Đặng Đức Tuấn, Tuy Hòa

C-   Lê Bảo Tịnh, Sàigòn

D-   Bá Ninh, Nha Trang

 

Câu hỏi 24.

Tổng Thống Đào Minh Quân sau khi đậu tú tài hai đã gia nhập quân đội và tốt nghiệp trường:

A-   Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt, khóa 25.

B-   Hạ Sĩ Quan Đồng Đế Nha Trang, khóa 5/71

C-   Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, khóa 5/71

D-   Cả 3 câu đều sai

 

Câu hỏi 25.

Ngay khi đến Hoa Kỳ ngày 14/8/1980, Tổng Thống Đào Minh Quân đã gia nhập:

A-   Lực Lượng Đặc Biệt

B-   Lực Lượng Delta Forces

C-   Lực Lượng Tình Báo Quốc Gia

D-   Lực Lượng Người Việt Quốc Gia

 

Câu hỏi 26.

Tổng Thống Đào Minh Quân là truyền nhân của:

A-   Thượng Toạ Thích Chơn Thức

B-   Triết gia Lương Kim Định

C-   Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận

D-   Tăng Thống Thích Tịnh Khiết

 

Câu hỏi 27.

Tổng Thống Đào Minh Quân tuyên thệ nhận trong nhiệm Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời vào thời gian nào và có sự tham dự của những ai?

A-   16/02/1991 với sự tham dự của 72 kiến họ Việt Nam.

B-   21/10/1990 với sự tham dự của 100 kiến họ Việt Nam.

C-   16/02/1991 với sự tham dự của 100 kiến họ Việt Nam.

D-   16/09/1991 với sự tham dự của 72 kiến họ Việt Nam.

 

Câu hỏi 28.

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời được thành lập vào ngày:

A-   Ngày 16/2/1991

B-   Ngày 21/10/1990

C-   Ngày 16/2/1990

D-   Ngày 21/10/1991

 

Câu hỏi 29.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu nhiều năm tại sa mạc có tên là:

A-   Sa mạc San Bernardino

B-   Sa mạc Adelanto

C-   Sa mạc Sahara

D-   Sa mạc Mohave

 

Câu hỏi 30.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu hơn 20 năm tại sa mạc Adelanto, nơi có khí hậu ra sao?

A-   Khí hậu điều hòa dễ chịu.

B-   Lạnh thấu xương. 

C-   Nóng cháy da.

D-   Khi thì lạnh buốt và khi thì nóng cháy da.

 

Câu hỏi 31.

Sa mạc mà Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu nhiều năm có giếng nước, mà địa điểm đào giếng do ai tìm ra?

A-   Do chính Tổng Thống tìm ra.

B-   Do công ty đào giếng tìm ra.

C-   Do nhà khảo cổ tìm ra

D-   Đã có giếng sẳn

 

Câu hỏi 32.

Sa mạc mà Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu nhiều năm, lúc ít nhất chỉ có, chọn câu đúng nhất:

A-   Một người

B-   Hai người

C-   Ba người

D-   Bốn người

 

Câu hỏi 33.

21- Sa mạc mà Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu trên 20 năm có một ngôi Thánh Miếu thờ:

A-   Đức mẹ Maria

B-   Đức Thiên Hậu

C-   Đức Quán Thế Âm

D-   Bà Chúa Xứ

 

Câu hỏi 34.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã vào sa mạc ẩn tu từ năm:

A-   1990

B-   2000

C-   2010

D-   2015

 

Câu hỏi 35.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã vào sa mạc ẩn tu vì những mục đích sau đây:

A-   Chứng định, sinh huệ và cầu nguyện.

B-   Đọc sách, tập luyện kiên trì đối đầu với cực khổ vật chất và sự cô đơn.

C-   Cam chịu hy sinh không hưởng thụ tuổi thanh xuân vì lòng yêu nước, vì thi hành chiến lược.

D-   Tất cả 3 câu trên đều đúng.

 

Câu hỏi 36.

Tổng Thống Đào Minh Quân đã gửi tiền, sách báo và tài liệu để giúp đỡ bao nhiêu trại tỵ nạn Cộng Sản tại Đông Nam Á?

A-   3 trại

B-   17 trại

C-   8 trại

D-   11 trại

 

Câu hỏi 37.

 

Các trại tỵ nạn Cộng Sản được Tổng Thống Đào Minh Quân giúp đỡ nằm trong các quốc gia nào?

 

A-   Pakistan, Iran và Iraq

B-   Ấn Độ, Tây Tạng, Bắc Hàn, Nam Hàn và Nhật

C-   Thái Lan, Mã Lai, Hồng Kông, Indonesia và Phi Luật Tân

D-   Việt Nam, Lào, Cam Bốt, Singapore và Tây Tạng

 

Câu hỏi 38.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân đưa ra các phương pháp gì để chứng minh Hồ Chí Minh không phải là người Việt Nam?

 

A-   So sánh dấu tay của HCM và dấu tay Nguyễn Ái Quốc trong thẻ căn cước do sở Liêm Phóng Pháp còn lưu trử.

B-   DNA (ADN) mẫu tế bào lấy từ xác cụ Nguyễn Sinh Sắc đang chôn tại Cao Lãnh, Đồng Tháp và từ xác HCM đang quàng tại Ba Đình.

C-   Sự tiết lộ của cụ Hồng Liên Lê Xuân Giáo, bạn của bà Nguyễn Thị Thỉnh, chị của Nguyễn Sinh Côn tức Nguyễn Ái Quốc xác nhận HCM không ăn món trứng rán mà Nguyễn Sinh Côn rất thích .

D-   Cả ba cách trên. 

 

Câu hỏi 39.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướnng, đã khai sáng nền Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa vào ngày nào và tại đâu?

 

A-   Ngày 16/2/2018 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ, thành phố Westminster, quận Cam

B-   Ngày 16/2/2018 tại nhà hát Performance Art Center, thành phố Fountain Valley, quận Cam

C-   Ngày 16/2/2018 tại Tụ Nghĩa Đường, thành phố Adelanto, quận San Bernardino, California

D-   Cả ba câu trên đều đúng 

 

Câu hỏi 40.

 

Đại Lễ tuyên thệ nhận trọng nhiệm Tổng Thống của Thủ Tướng Đào Minh Quân được cử hành vào ngày nào và tại đâu?

 

A-   Ngày 11/11/2018 tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt-Mỹ thành phố Westminster, quận Cam

B-   Ngày 11/11/2018 tại Tụ Nghĩa Đường, thành phố Adelanto, quận San Bernardino, California

C-   Ngày 11/11/2018 tại khách sạn Hilton thành phố Costa Mesa, quận Cam.

D-   Cả ba nơi nói trên

 

Câu hỏi 41.

 

Chánh quán của Tổng Thống Đào Minh Quân ờ đâu?

 

A-   Làng Kim Liên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

B-   Làng Trúc Lâm, Tỉnh Thừa Thiên

C-   Làng Truồi, Huế

D-   Làng Thị Nghè, Tỉnh Gia Định

 

Câu hỏi 42.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân sinh tại đâu?

 

A-   Làng Truồi, Huế

B-   Làng Phủ Cam, Huế

C-   Làng Thị Nghè, Tỉnh Gia Định

D-   Làng Trúc Lâm, Tỉnh Thừa Thiên

 

Câu hỏi 43.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân từng là chủ nhiệm kiêm chủ bút tạp chí nào tại Hoa Kỳ?

 

A-   Tạp Chí Văn Học

B-   Báo Dân Ý

C-   Việt Nam Business Magazine

D-   Việt Nam Thời Báo

 

Câu hỏi 44.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân từng là chủ nhân các công ty nào?

 

A-   Công Ty Mãi Dịch Quốc Tế Pacific Trading and Consulting

B-   Công Ty Magic Jack

C-   Công Ty Teletech Paging

D-   Cả ba công ty trên

 

Câu hỏi 45.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân đã sáng lập hãng điện tử nào?

 

A-   Clone Master Inc

B-   Dao Computer Inc

C-   Advanced Computer Company

D-   Cả ba hãng trên

 

Câu hỏi 46.

 

SEDI có nghĩa gì và do ai làm Chủ Tịch Hội Đồng Tổng Quản Trị?

 

A-   Sun Ennergy Development International LTD do Tổng Thống Đào Minh Quân là Chủ Tịch

B-   Solar Education Development Inc. do Tổng Thống Đào Minh Quân là Tổng Quản Trị

C-   SEDI and Insider reporting do CSA service desk quản trị

D-   Không biết

 

Câu hỏi 47.

 

Nhà bác học Bill Todorof người đã phát minh hệ thống Solar và là chủ tịch (President) công ty SEDI (Sun Energy Development International), nhưng đã mời ai làm Chủ Tịch Hội Đồng Tổng Quản Trị? Vào thời gian nào?

 

A-   Chủ Tịch Hiệp Hội Kỹ Sư Ấn Độ Bhalchanor Panda, ngày 21/6/1993

B-   Thủ Tướng Đào Minh Quân, ngày 21/6/1993

C-   Cựu Tổng Thống Ronald Reagan, ngày 21/6/1993

D-   Cả ba câu trên đều sai.    

 

Câu hỏi 48.

 

Chính khách Hoa Kỳ nào đã hướng dẫn cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trước khi về nước chấp chánh?

 

A-   Bác Sĩ John B. Tsu, Chủ Tịch Hội Đồng Cố Vấn Mỹ-Á của Tổng Thống Gorge W. Bush

B-   Đại Tướng Colin Powell, Ngoại Trưởng Hoa Kỳ

C-   Nhà báo Robert D Ohman, Phóng Viên AP

D-   Ông Gary Muller, Dân Biểu Liên Banng Hoa Kỳ, đơn vị 42

 

Câu hỏi 49.

 

Tina Đào, người đã đọc bản tuyên ngôn của Tổng Thống Đào Minh Quân tại đại hội 11 quốc gia trong khối Liên Bang Sô Viết ngày 23/8/1991 lúc bao nhiêu tuổi và có quan hệ gì với Tổng Thống?

 

A-   Lúc 11 tuổi, là một thần đồng và là cháu nội của Tổng Thống Đào Minh Quân

B-   Lúc 20 tuổi, là em gái của Tổng Thống Đào Minh Quân

C-   Lúc 11 tuổi, chỉ là thành viên Tân Dân Chủ và không có liên hệ với Tổng Thống

D-   Lúc 11 tuổi, là ái nữ của Tổng Thống Đào Minh Quân

 

Câu hỏi 50.

 

Tại sao chúng ta biết Tổng Thống Đào Minh Quân có một tình thương yêu đồng bào Việt Nam vô bờ bến?

 

A-   Ngài đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để tìm đường giúp dân, cứu nước.

B-   Ngài đã xa lìa vợ con, sự nghiệp chính trị và kinh doanh để vào sa mạc tịnh tu.

C-   Ngài đã đem hết của cải dâng hiến cho công cuộc giải cứu đất nước và giúp đỡ 17 trại tỵ nạn Cộng Sản vùng Đông Nam Á như Thái Lan, Mã Lai, Hồng Kông, Indonesia và Phi Luật Tân.

D-   Tất cả 3 câu trên đều đúng.

 

 

Câu hỏi 51.

Tổng Thống Đào Minh Quân được sinh ra vào giờ, ngày, tháng, năm nào? Và tại đâu??

A- 8 giờ 15 phút sáng ngày 16/9/1952 tại Làng Thị Nghè, tỉnh Gia Định.

B- 10 giờ 30 phút chiều ngày 16/2/1950 tại Làng Thới Sơn, tỉnh Mỹ Tho.

C- 4 giờ 30 chiều ngày 5/4/1953 Phan Rang, Tháp Chàm.

D- 11 giờ 47 sáng ngày 3/1/1901 Tỉnh Quảng Bình

Câu hỏi 52.

Tên húy của Tổng Thống Đào Minh Quân là gì?

A- Đào Văn Quân

B- Đào Khôi

C- Đào Văn.

D- Đào Tuệ

Câu hỏi 53.

Tên Họ và quê quán của thân phụ Tổng Thống Đào Minh Quân ở đâu?

A- Ông Đào Tuệ, quê quán Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai.

B- Ông Đào Thế, quê quán Làng Trúc Lâm, Tỉnh Thừa Thiên

C- Ông Đào Văn Từ, quê quán Long Xuyên, Tỉnh An Giang.

          D- Ông Đào Văn Khôi, quê quán thành Phố Vinh, Tỉnh Nghệ An.

Câu hỏi 54.

Tên Họ và quê quán của thân mẫu Tổng Thống Đào Minh Quân ở đâu?

A- Bà Trần Thị Kim, nguyên quán Rạch Giá.

B- Bà Nguyễn Thị Hạnh tự Hạnh Nguyên, chánh quán Làng Phủ Cam, tỉnh Thừa Thiên-Huế

C- Bà Huỳnh Thụy Anh, huyện Phú Khương, tỉnh Tây Ninh.

D- Bà Nguyễn Thị Hoa, huyện Bình Tân, Tỉnh Vĩnh Long

Câu hỏi 55.

Theo thứ tự nêu tên của trường tiểu học, trung học và nơi chốn Tổng Thống đã học trong thời niên thiếu

 

A- Trường Nam tiểu học Kon-Tum, kể đến là Nam Trung học Kon-Tum

B- Trường Tiểu học Vỹ Dạ Huế, Trung Học Quốc Học Huế.

C- Tiểu học Thánh An-Tôn quận Hòa Vang, kể đến là Trung học Sao-Mai Thị xã Đà Nẵng, kể đến là Trường Bá-Ninh Nha Trang, Trường Đặng Đức Tuấn Tuy Hòa và hoàn tất trung học tại trường Lê Bảo Tịnh, Sài-Gòn.

D- Trường Tiểu học Dĩ An Bình Dương, Trung học Bến Cát Bình Dương.

Câu hỏi 56.

Ngài Đào Minh Quân là con thứ mấy trong gia đình và thích được gọi bằng tên thân mật là gì?

A- Con thứ 5 và thích được gọi bằng “Anh Cả”

B- Con Út và thích được gọi bằng “Cậu Ấm”

C- Con thứ 3 và thích được gọi bằng “Anh Tư”

D- Con thứ 2 và thích được gọi bằng “Anh Hai”

Câu hỏi 57.

Năm 1968 ngài Đào Minh Quân là đoàn trưởng Thi Văn Đoàn “Ra Khơi”, với tên hiệu là Anh Thương. Ngài đã sáng tác nhiều chiến đấu ca và trường khúc, đồng thời ngài cũng là chủ biên Tạp Chí “Ra Khơi” với bút hiệu là gì?

A- Nam Đoàn

B- Trùng Dương

C- Nam Quán

D- Hắc Hổ

Câu hỏi 58.

Ngài Đào Minh Quân tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức với cấp bậc gì?

          

          A- Chuẩn Úy

B- Trung Úy

C- Đại Úy

D- Thiếu Úy

Câu hỏi 59.

Năm 1972 Ngài Đào Minh Quân cũng từng được trực tiếp huấn giáo với Thượng Tọa nào tại Thừa Thiên Huế?

A- Thích Quang Giác

B- Thích Chơn Thức

C- Thích Tịnh Khiết

D- Thích Tâm Đạt

Câu hỏi 60.

Số quân trong Quân Lực VNCH của Tổng Thống Đào Minh Quân là mấy?

A- 72/140999

B- 71/154668

C- 73/190699

D- 71/160922

Câu hỏi 61.

Ngài Đào Minh Quân tốt nghiệp Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức khóa thứ mấy?

 

          A- 5/71.

B- 6/72

C- 4/70

D- 3/71

Câu hỏi 62.

Sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ quan trừ bị Thủ Đức, ngài Đào Minh Quân phục vụ tại Tiểu đoàn gi? Đồn trú tại tỉnh nào?

A- Tiểu đoàn 144. Đồn trú tại tỉnh Thừa Thiên

B- Tiểu đoàn 122. Đồn trú tại tỉnh Quảng Trị.

C- Tiểu đoàn 124. Đồn trú tại tỉnh Kon Tum

D- Tiểu đoàn 125. Đồn trú tại tỉnh Quảng Bình

Câu hỏi 63.

Năm 1972 sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, ngài Đào Minh Quân là hội viên của Hội Văn Nghệ Sĩ Quân Đội phụ trách chương trình phát thanh tên gọi là gì?

A- Vùng Khói Lửa

B- Vùng Hoả Tuyến

C- Vùng Tự Vệ

D- Vùng Dân Vận

Câu hỏi 64.

Một năm sau khi tốt nghiệp Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức, ngài Đào Minh Quân được thăng Thiếu úy, đóng quân ở vùng địa đầu giới tuyến thuộc tỉnh Quảng Trị. Ngài đặc trách trưởng đơn vị có tên là gì ? và với mục đích gì?

 

A- Đặc nhiệm Hắc Hổ (Black Tiger) nhằm truy lùng những tên đầu sỏ Cộng Sản

B- Đặc nhiệm Hắc Báo, tiểu đoàn 122, nhằm truy lùng Bộ Chỉ Huy Cộng sản

C- Đặc nhiệm Biệt Động Quân, Liên Đoàn 15, nhằm truy tìm du kích Việt cộng

D- Binh chủng Nhảy Dù, tiểu đoàn 9, nhằm đổ bộ trên vùng I Chiến Thuật.

 

Câu hỏi 65.

 

Chức vụ cuối cùng của ngài Đào Minh Quân trong QLVNCH vào ngày 30/4/1975 là gì?

 

A- Thiếu Tá QLVNCH

B- Thiếu Úy QLVNCH

C- Trung Úy QLVNCH

D- Đại Úy QLVNCH

Câu hỏi 66.

Có bao nhiêu chiến sĩ trong đơn vị đặc nhiệm Hắc Hổ dưới sự chỉ huy của Trung Úy Đào Minh Quân?

A- 64 Chiến Sĩ

B- 104 Chiến Sĩ

C- 54 Chiến Sĩ

D- 74 Chiến Sĩ

Câu hỏi 67.

Ngoài công tác tại Tiểu Đoàn 122 thuộc Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu Quảng Trị, ngài Đào Minh Quân còn có nhiệm vụ chỉ huy toán “Đi Không Tiếng, Về Không Lời” có công tác gì? 

A- Tiền sát của lực lượng Đặc Nhiệm Hắc Hổ (Black Tiger) tại Vùng I Chiến Thuật

B- Trinh sát của Biệt Động Quân, Vùng 2 Chiến Thuật

C- Hỗ Trợ Sư Đoàn 3 Bộ Binh, vùng địa đầu giới tuyến Quảng Trị

D- Tiền sát của Binh Chủng Nhảy Dù, Vùng 1 Chiến Thuật

Câu hỏi 68.

Sau khi Việt cộng cưỡng chiếm Miền Nam 30/4/1975 Ngài Đào Minh Quân bị cầm tù bao nhiêu năm trước khi Ngài vượt ngục?

A-10 năm

B- 6 năm

C- 3 năm

D- 2 năm

Câu hỏi 69.

Sau khi Việt cộng cưỡng chiếm Miền Nam ngày 30/4/1975, Ngài Đào Minh Quân bị cầm tù trong nhiều trại cải tạo và ngài đã vượt ngục từ trại tù nào?

A- Hà Nam Ninh

B- Hà Sơn Bình

C- Bình Long

D- Bù Gia Mập

Câu hỏi 70.

Trong năm 1977 Ngài Đào Minh Quân bị chuyển từ trại từ nào đến trại tù nào?

A- Trại Mỹ Tho đến Long Khánh

B- Trại Trảng Bàng (Tây Ninh) đến Hà Nam Ninh

C- Trại Trảng Lớn (Tây Ninh) đến Vườn ươm cây xã Minh Hưng, Phước Long

D- Trại Hàm Tân đến Hà Sơn Bình

Câu hỏi 71.

Ngài Đào Minh Quân bị biệt giam tại trại tù csVN mang tên là gì ?

A- Trảng Lớn

B- Long Khanh

C- Bù Gia Mập

D- Nam Hà

Câu hỏi 72.

Ngài Đào Minh Quân vượt ngục tù cộng sản vào năm nào?

A- Năm 1980

B- Năm 1981

C- Năm 1978

D- Năm 1982

Câu hỏi 73.

Ai đã giới thiệu Ngài Đào Minh Quân là truyền nhân và đã ký Uỷ Nhiệm Thư giao cho Ngài giữ vai trò Chủ Tịch Ban Thường Vụ Hồi Đồng Quốc Dân Nguyên Lão năm 1987 lúc Ngài Đào Minh Quân chỉ vừa 35 tuổi.

A- Đại Tá Tỉnh Trưởng VNCH Hà Mai Việt

B- Đạo Trưởng Cao Đài Đỗ Vạn Lý

C- Triết Gia Lương Kim Định

D- Thượng Tọa Thích Chơn Thức

Câu hỏi 74

Sau khi vượt ngục, Ngài Đào Minh Quân đã lái con thuyền tên gì đến Mã Lai?

A- KGVN-2060

B- VNKG-0602

C- VNKG-0802

D- KGVN-0279

Câu hỏi 75.

Ngài Đào Minh Quân lái con thuyền vượt biên chở 524 thuyền nhân được một tàu ngoại quốc vớt rồi chuyển đến đảo Pulau Tangah-Malaysia vào ngày nào?

A- Ngày 19/6/1990

B- Ngày 11/11/1986

C- Ngày 16/5/1979

D- Ngày 16/2/1986

Câu hỏi 76.

Năm 1979 ngài Đào Minh Quân chỉ huy con thuyền vượt biên chở 524 thuyền nhân từ Việt-Nam đến đảo nào của Malaysia?

A- Pulau Tengah, Malaysia

B- Pulau Bidong

C- Penang

D- Galang

Câu hỏi 77.

Con thuyền vượt biên xuất hành từ Kiên Giang Việt Nam dưới sự chỉ huy của thuyền trưởng Đào Minh Quân chở 524 thuyền nhân đã gặp tàu nào vớt?

A- Đệ Thất Hàng Không Mẫu Hạm Hoa Kỳ

B- Tàu Hàng Hải Hồng Kông tên Kiên Giang

C- Tàu Thăm dò Hải Dương Tây Đức tên là Proskekta

D- Tàu Hải Quân Pháp tên Marine

Câu hỏi 78.

Ngài Đào Minh Quân và gia đình đến Hoa Kỳ vào ngày tháng năm nào?

A- Ngày 16/2/1979

B- Ngày 11/11/1980

C- Ngày 14/8/1980

D- Ngày 16/9/1981

Câu hỏi 79.

 

Ngài Đào Minh Quân đã mang hài cốt của 4 mẹ con đã chết trên cùng một cái thúng được tìm thấy từ trại tị nạn ở Malaysia sang Mỹ và chôn cất hài cốt của họ tại nơi nào?

 

A-   Thị trấn Westminster, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

B-   Quận Cam, Nam Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

C-   Tụ Nghĩa Đường, sa mạc Adelanto, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

D-   Thị trấn Sacramento, Bắc Tiểu Bang Carlifornia, Hoa Kỳ

 

Câu hỏi 80.

 

Năm 1984 Ngài Đào Minh sáng lập hệ thống điện toán tên là gì?

 

A-   Windows Incorporation

B-   Clone Master Incorporation

C-   Linux Incorporation

D-   Bios Incorporation

 

Câu hỏi 81.

 

Năm 1984 Ngài Đào Minh Quân trở thành Chủ Tịch các chi nhánh sản xuất máy điện toán có tên gì?

 

A-   Quan’s Computer

B-   Master Dao’s Computer

C-   Dao Computer INC.

D-   Dao Bios Computer

 

Câu hỏi 82.

 

Năm Đinh Mão 1987, Ngài Đào Minh Quân hệ thống cơ cấu phôi thai của Việt Nam Tân Dân Chủ đảng thành Học Thuyết tên gi?

 

A-   Việt Nam Dân Chủ Lập Hiến

B-   Việt Nam Tân Nhân Bản

C-   Việt Nam Lao Động và Nhân Quyền

D-   Việt Nam Tân Nhân Chủ

 

Câu hỏi 83.

 

Ngài Đào Minh Quân sáng lập chủ nghĩa Việt Nam Tân Dân Chủ làm nền tảng thành lập Phong trào Thanh Niên Sinh Viên Học Sinh Việt Nam Tân Dân Chủ, gọi tắt là gì?

 

A-   Tân Dân

B-   Tân Quốc

C-   Quân Chủ

D-   Dân Chủ

 

Câu hỏi 84.

 

Năm 1990 Ngài Đào Minh Quân là Chủ Tịch công ty mãi dịch quốc tế “Pacific Trading and Consulting” và được đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ mời làm chức vụ gì?

 

A-   Thành viên dự bị của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ

B-   Thành viên của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ

C-   Thành viên chủ nhân (Host Committee) của Đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ.

D-   Thành viên của Hội Đồng Bảo An Hoa Kỳ

 

Câu hỏi 85.

 

Chủ trương nhân bản, đạo nghĩa làm người và Vương Đạo của ngài Đào Minh Quân là gì?

 

A-   Thương Dân Như Con-Phục Vụ Dân Như Cha Mẹ

B-   Là Đôi Giày Cho Người Dân Mang

C-   Việt Cộng: Bỏ Cộng Còn Việt – Việt Không Giết Việt

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

 

Câu hỏi 86.

 

Đệ Tam VNCH đã được khai sáng vào ngày, tháng, năm nào, tại đâu?

 

A-   Ngày 25/10/2015 Tại San Jose, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

B-   Ngày 16/2/1991 Tại Westminster, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

C-   Ngày 11/11/2018 Tại Westminster, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

D-   Ngày 16/2/2018 Tại Tiểu Bang California, Hoa Kỳ.

 

Câu hỏi 87.

 

Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời được hình thành vào ngày, tháng, năm nào, tại đâu?

 

A-   Ngày 16/2/1991 Quận Cam, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

B-   Ngày 11/11/2018 Tiểu Bang Washington, Hoa Kỳ

C-   Ngày 21/10/1990 Quậnn Cam, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

D-   Ngày 25/10/2015 Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

 

Câu hỏi 88.

 

Ai là Thủ Tướng đầu tiên của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời?

 

A-   Ông Đào Minh Quân, Kỹ sư Điện Toán, Hoa Kỳ

B-   Cụ Nguyễn Trân, cựu Đại Tá trong quân lực VNCH, Tinh Trưởng Mỹ Tho

C-   Triết Gia Lương Kim Định, Hoa Kỳ

D-   Cựu Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu Đệ Nhị VNCH

 

Câu hỏi 89.

 

Ngài Đào Minh Quân đã sáng Lập Phong Trào Việt-Nam Tân Dân Chủ và hoàn tất Bản Tuyên Ngôn Kỷ Nguyên Tân Dân Chủ vào năm nào?

 

A-   Năm 1991

B-   Năm 1985

C-   Năm 1987

D-   Năm 1990

 

Câu hỏi 90.

 

Ai đã để nghị ngài Đào Minh Quân thay thế trong nhiệm Thủ Tướng CPQGVNLT khi Cụ Nguyễn Trân lâm trọng bệnh?

 

A-   Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ và đồng bào tại các trại tị nạn CS vùng Đông Nam Á

B-   Ba Thế Hệ: Lão Niên, Trung Niên, Thanh Niên Việt-Nam tại Hải Ngoại

C-   Tổ Chức Dân Sử Việt và Hội Lễ Nghĩa Liêm Sĩ

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

 

Câu hỏi 91.

 

Với hơn 4 triệu lá phiếu TCDY từ người dân VN trong và ngoài nước, Thủ Tướng Đào Minh Quân đã truyên thệ nhận Trọng Nhiệm Tổng Thống CPQGVNLT-Đệ Tam VNCH vào ngày, tháng, năm nào?

 

A-   Ngày 25/10/2015

B-   Ngày 16/2/2018

C-   Ngày 11/11/2018

D-   Ngày 30/4/2018

 

Câu hỏi 92.

 

Thủ Tướng Đào Minh Quân đã ký sắc lệnh cho phép Hoa Kỳ và các nước đồng minh được tiến vào thềm lục địa Việt Nam 12 hải lý vào ngày, tháng, năm nào ?

 

A-   Ngày 11/11/2013

B-   Ngày 16/2/1991

C-   Ngày 25/10/2015

D-   Ngày 30/4/2015

 

Câu hỏi 93.

 

Liên Hiệp 28 nước Châu Âu đã gởi 3 công hàm đến Thủ Tướng Đào Minh Quân và Công Hàm đầu tiên vào ngày nào?

 

A-   Ngày 25/10/2015

B-   Ngày 11/11/2018

C-   Ngày 17/4/2013

D-   Ngày 26/02/2013

 

Câu hỏi 94.

 

Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã gởi công hàm đến Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời Đào Minh Quân lần thứ Nhất để yêu cầu hợp tác xây dựng sự an toàn, thịnh vượng và dân chủ hơn cho thế giới vào ngày tháng năm nào ?

 

A-   Ngày 4/04/1994

B-   Ngày 16/02/1091

C-   Ngày 28/01/1994

D-   Ngày 11/11/2018

 

Câu hỏi 95.

 

Tổng Thống Hoa Kỳ Bill Clinton đã gửi công hàm lần thứ Hai đến Thủ Tướng Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời Đào Minh Quân với lời hứa thực hiện chương trình nghị sự của Ngài về sự thay đổi và đổi mới để bảo đảm duy trì và xứng đáng với sự tin tưởng của người dân Mỹ với lời hứa hẹn: “Thời gian tới sẽ hoàn tất sự việc” vào ngày, tháng, năm nào?

 

A-   Ngày 16/2/1991

B-   Ngày 28/1/1994

C-   Ngày 04/04/1994

D-   Ngày 11/11/2018

 

Câu hỏi 96.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân đã thành lập Hội Phụ Nữ Việt Nam Tận Dân Chủ Toàn Cầu vào ngày, tháng, năm nào?

 

A-   Ngày 1/1/2019

B-   Ngày 11/11/2018

C-   Ngày 18/5/2019

D-   Ngày 16/2/2018

 

Câu hỏi 97.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân đã thành lập Hội Phụ Nữ VN Tân Dân Chủ toàn cầu tại đâu?

 

A-   Tụ Nghĩa Đường, Sa mạc Adelanto, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

B-   Phòng Họp FCC (Free Conference Call) có qúy thành viên phụ nữ trên khắp thế giới tham dự.

C-   Quận Cam, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

D-   San Jose, Tiểu Bang California, Hoa Kỳ

 

Câu hỏi 98.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân đã thành lập Liên Đoàn Hậu Duệ Đệ Tam VNCH vào ngày, tháng, năm nào và tại đâu?

 

A-   Ngày 16/2/2019 tại Nam Cali

B-   Ngày 11/11/2018 tại khách sạn Hilton, Anaheim

C-   Ngày 1/1/2019 tại Tụ Nghĩa Đường, sa mạc Adelnato, Tiểu Bang California

D-   Ngày 1/1/2018 tại Bắc Cali.

 

Câu hỏi 99.

 

Thủ Tướng Chính phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời Đào Minh Quân khởi kiện csVN và 19 tên đầu sỏ csVN tại tòa án Hình Sự Quốc Tế vào ngày, tháng, năm nào?

 

A-   Ngày 19/6/2013

B-   Ngày 30/4/2015

C-   Ngày 16/2/2013

D-   Ngày 11/11/2018

 

Câu hỏi 100.

 

Thủ Tướng Chính phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời Đào Minh Quân khởi kiện Tàu cộng tại Tòa Hình Sự Quốc Tế để đòi bồi thường cho Việt Nam 15 ngàn tỷ USD về tội cài cắm tên Hán gian Hồ Chí Minh vào Việt Nam gây chiến tranh, đau thương tang tóc cho dân Việt vào ngày, tháng, năm nào?

 

A-   Ngày 15/4/2015

B-   Ngày 16/2/2013

C-   Ngày 29/4/2013

D-   Ngày 19/6/2013

 

Câu hỏi 101.

 

Sau đó, đơn kiện của Tổng Thống Đào Minh Quân đã tăng từ 15 ngàn tỷ USD lúc ban đầu lên 36 ngàn tỷ USD ngày 17/8/2018 rồi tăng đến 38 ngàn tỷ USD vào năm nào?

 

A-   2016

B-   2010

C-   2018

D-   Cả ba câu trên đều sai

 

Câu hỏi 102.

 

Liên Hiệp Âu Châu 28 Quốc Gia đã gửi công hàm đến Thủ Tướng Đào Minh Quân/CPQGVNLT kèm theo 2 bản tác động Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu kết án CSVN và “Nhà Nước” CHXHCNVN vi phạm Tôn Giáo và Nhân Quyền vào ngày nào?

 

A-   Ngày 30/4/2015

B-   Ngày 16/2/2018

C-   Ngày 17/4/2013

D-   Ngày 16/2/2019

 

Câu hỏi 103.

 

Hai bản tác động Nghị Quyết của Quốc Hội Âu Châu kết án CSVN và “Nhà Nước” CHXHCNVN vi phạm Tôn Giáo và Nhân Quyền số mấy?

 

A-   B7-0166-2013 và B7-0184-2013

B-   QHAC-2013 và NCAC-2013

C-   LHAC-2013 và NQAC-2013

D-   Không có câu nào đúng

 

Câu hỏi 104.

 

Liên Minh Âu Châu gồm 27 Quốc Gia đã gửi nhiều Công Hàm đến Tổng Thống Đào Minh Quân/CPQGVNLT-Đệ Tam VNCH vào những thời gian nào?

 

A-   Công Hàm Thứ Nhất ngày 26/02/2013

B-   Công Hàm Thứ Hai ngày 17/04/2013

C-   Công Hàm Thứ Ba ngày 23/05/2013

D-   Cả ba câu trên đều đúng

 

 

Câu hỏi 105.

 

Dưới thời Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu quân lực VNCH có bao nhiêu quân đoàn:

 

A-   Năm quân đoàn.

B-   Sáu quân đoàn.

C-   Bốn quân đoàn và Biệt khu thủ đô.

D-   Bảy quân đoàn.

 

Câu hỏi 106.

 

Cấp bậc của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu trước khi làm Tổng Thống là:

 

A-   Thiếu ướng.

B-   Trung Tướng.

C-   Đại Tướng.

D-   Dân sự

 

Câu hỏi 107.

 

Nhiệm kỳ của cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm bắt đầu và chấm dứt trong thời gian nào?

 

A-   Từ ngày 21/10/1990 đến 16/02/1991.

B-   Tử ngày 20/7/1955 đến 30/04/1975.

C-   Từ ngày 26/10/1955 đến 2/11/1963.

D-   Từ ngày 26/10/1955 đến 30/04/1975.

 

Câu hỏi 108.

 

Nhiệm kỳ của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu bắt đầu và chấm dứt trong thời gian nào?

 

A-   Từ ngày 20/7/1954 đến 30/4/1975.

B-   Từ ngày 27/1/1972 đến 30/4/1975.

C-   Từ ngày 1/9/1967 đến 21/4/1975.

D-   Tất cã đều không đúng.

 

Câu hỏi 109.

 

Quân lực VNCH trước năm 1975 là một lực lượng:

 

A-   Hùng mạnh nhất tại vùng Đông Nam Á.

B-   Phối hợp với Hoa Kỳ và Đồng Minh để chống lại cộng sản tại việt Nam.

C-   Được sự viện trợ tài chánh và vũ khí của Hoa Kỳ.

D-   Tất cã ba câu trên đều đúng.

 

Câu hỏi 110.

 

Hiệp Định Paris được ký vào ngày 27 tháng 1 năm 1973 bởi các thành phần:

 

A-   Cộng sản Việt Nam và Chính Phủ VNCH.

B-   Trung cộng, cộng sản Bắc Việt ,VNCH và Hoa Kỳ.

C-   Hoa Kỳ, VNCH, VN Dân chủ Cộng Hòa và chính phủ lâm thời Cộng Hòa miền Nam VN.

D-   Liên Xô, Cộng sản Bắc Việt, VNCH và Hoa Kỳ.

 

Câu hỏi 111.

 

Hiệp Định Geneva năm 1954 ký tại Thụy Sĩ đã chia đôi đất nước VN tại vĩ tuyến 17 nhằm:

 

A-   Chấm dứt chế độ quân phiệt Nhật tại Đông Dương, ký tại Thụy Sĩ.

B-   Khôi phục lại hòa bình ở Đông Dương.

C-   Chấm dứt sự hiện diện quân đội Hoa Kỳ trên bán đảo Đông Dương.

D-   Cã ba câu trên đúng.

 

Câu hỏi 112.

 

Binh chủng Lục Quân của QLVNCH bao gồm:

 

A-   11 Sư đoàn Bộ Binh.

B-   Sư Đoàn Nhảy Dù và Sư Đoàn Thủy Quân Lục Chiến.

C-   Biệt Động Quân, Lực lượng đặc biệt và Liên đoàn người Nhái.

D-   Tất cã 3 câu trên đều đúng.

 

Câu hỏi 113.

 

Không lực của VNCH có loại chiến đấu cơ nào hữu hiệu nhất trong các trận chiến tại miền Nam Việt Nam trước năm 1975.

         

A-   Oanh tạc cơ A-37.

B-   Chiến đấu cơ F-5.

C-   Khu trục A-1 Skyraider.

D-   Oanh tạc cơ F-4

 

Câu hỏi 114.

 

Chính sách ký đạp mặt Hồ Chí Minh do Tổng Thống Đào Minh Quân đưa ra nhằm mục đích:

 

A-   Cứu giúp những người cộng sản về với Chính Phủ Quốc Gia.

B-   Hàng rào vô hình phân biệt giửa người Việt Quốc Gia và Cộng Sản.

C-   Những người ký đạp mặt HCM sẽ được hưởng quyền lợi của một công dân.

D-   Tất cã ba câu trên đúng.

 

Câu hỏi 115.

 

Vì sao hệ thống Trưng Cầu Dân Ý do CPQGVNLT/Đệ Tam VNCH đưa ra nhằm “Lấy Lại Đất Tổ - Không Làm Khổ Dân” là một phương pháp hiện đại, tối tân, rất an toàn và hợp pháp

 

A-   Vì người dân có thể xử dụng Notebook, Ipad hay điện thoại cầm tay (Cell Phone) để điền phiếu TCDY gửi đến CPQGVNLT một cách kín đáo.

B-   Các tin tức cá nhân sau khi điền phiếu TCDY sẽ biến mất ngay trên Notebook, Ipad hay điện thoại cầm tay (Cell Phone) cá nhân sau khi đã gửi đi.

C-   Cộng sản VN đã thuê nhiều chuyên gia, chuyên viên kỷ thuật theo dõi để cố tìm ra nơi đồng bào gửi hồ sơ TCDY nhưng đành bó tay.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng.  

 

Câu hỏi 116.

         

Thành phố Sài Gòn được xem như là “Hòn Ngọc Viễn Đông”  mà Tổng thống Sigapore đã từng mơ ước vào thời điểm nào?

 

A-   Thời Pháp thuộc.

B-   Vua Bảo Đại.

C-   Đệ Nhất VNCH do cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm lãnh đạo.

D-   Đệ Nhị VNCH của cố Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu.

 

Câu hỏi 117.

         

Vị Tổng Thống Hoa Kỳ nào đã có ảnh hưởng lớn nhất trong Đệ Nhất VNCH.

 

          A – Bill Clinton.

          B – Dwight Eisenhower.

          C – Ronald Regan

          D – Không có ai cả.

 

Câu hỏi 118.

         

CPQHVNLT Đệ Tam VNCH do Tổng Thống Đào Minh Quân lãnh đạo đã huấn luyện các thành viên bằng cách tôi luyện bảy điều để trỡ thành “Người Việt Chân Chính”. Các bài nầy theo thứ tự vì liên hệ lẩn nhau. Bài buông xã là bài học thứ mấy?

 

A-   Thứ ba.

B-   Thứ tư.

C-   Thứ năm.

D-   Thứ bảy.

 

Câu hỏi 119.

         

CPQHVNLT Đệ Tam VNCH do Tổng Thống Đào Minh Quân lãnh đạo đã huấn luyện các thành viên, tôi luyện bảy điều để trỡ thành “Người Việt Chân Chính”. Bài học Buông Xã có bao nhiêu điều cần phải buông bỏ?

 

A-   Năm điều.

B-   Sáu điều.

C-   Bảy điều.

D-   Chín điều.

 

Câu hỏi 120.

         

Theo từng thời gian, một trong những trường đào tạo sĩ quan cho Quân lực Việt Nam Cộng hòa được gọi bằng nhiều danh xưng khác nhau như:

 

A-   Trường Bộ Binh Thủ Đức.

B-   Trường Sĩ Quan Trừ Bị Thủ Đức.

C-   Liên Trường Võ Khoa Thủ Đức.

D-   Các tên trên đều đúng.

         

Câu hỏi 121.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân gia nhập và tốt nghiệp trường Bộ Binh Thủ Đức thuộc khóa học nào?

 

A-   Khóa 3/70

B-   Khóa 2/72

C-   Khóa 5/71

D-   Khóa 5/72

 

Câu hỏi 122.

         

Trường Võ Bị Đà Lạt và trường Bộ Binh Thủ Đức của QLVNCH trực thuộc đơn vị nào của QLVNCH?  đích:

 

A-   Trực thuộc Tổng Cục Quân Huấn của Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH.

B-   Thuộc Cục Dân Vận

C-   Thuộc Tổng Nha Cảnh Sát Quốc Gia.

D-   Tất cã các câu trên đều sai.

 

Câu hỏi 123.

 

Nha Kỷ Thuật thuộc Bộ Tổng Tham Mưu QLVNCH là một trung tâm huấn luyện:

 

A-   Đào tạo các binh sĩ chuyên sửa chửa vũ khí cho QLVNCH.

B-   Các binh sĩ đồn trú tại địa Phương và ít khi ra tiề tuyến.

C-   Là Cơ quan Tình báo chiến lược của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa.

D-   Tất cã các câu trên đều đúng.

         

Câu hỏi 124.

         

Bộ Tổng Tham Mưu Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa trực thuộc cơ quan nào và có nhiệm vụ gì?

 

A-   Trực thuộc Bộ Quốc Phòng, là cơ quan chỉ huy thống nhất và cao cấp nhất của QLVNCH.

B- Thuộc Bộ Nội Vụ, lo về tình báo.

C-   Trực thuộc Bộ Xây Dựng Nông Thôn, có nhiệm vụ lo lương hướng cho binh sĩ.

D-   Trực thuộc Trung Tâm Huấn Luyện Quang Trung lo tuyển bộ nhân sự.

 

Câu hỏi 125.

         

“Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam” đã được cố Tổng thống Ngô Đình Diệm đổi thành “Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa” vào thời gian nào?

 

A-   Ngày 18 tháng 10 năm 1967

B-   Ngày 26 tháng 10 năm 1955

C-   Ngày 16 tháng 02 năm 1991

D-   Ngày 30 tháng 04 năm 1975

 

Câu hỏi 126.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng CPQGVNLT đã được đảng Cộng Hòa Hoa Kỳ mời đọc diễn văn tại đại hội đảng và Ngài đã tuyên bố tiếp tục đấu tranh để giúp dân, cứu nước, tiêu diệt chủ nghĩa Cộng Sản vào ngày nào và tại đâu?

 

A-   Ngày 15/10/2010 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

B-   Ngày 11/11/2018 tại Bắc California

C-   Ngày 5/7/2005 tại Nam California

D-   Không có câu nào đúng

 

Câu hỏi 127.

 

Triết gia Lương Kim Định với tư cách là Việt Linh Nguyên Lão đã Ủy Thác ông Đào Minh Quân nhận Trọng Nhiệm Chủ Tịch Ủy Ban Thường Vụ Hội Đồng Quốc Dân Nguyên Lão vào thời gian nào và tại đâu?

 

A-   Ngày 21/10/1990 tại thành phố Westminster, quận Cam

B-   Ngày 04/08/1989 tại thành phố Garden Grove, quận Cam

C-   Ngày 16/02/1991 tại thành phố Garden Grove, quận Cam

D-   Không có câu nào đúng 

 

Câu hỏi 128.

 

Thủ Tướng đầu tiên của CPQGVNLT được đồng bào đề nghị là cụ Nguyễn Trân, cựu Tỉnh Trưởng Mỹ Tho, đã ký Ủy Nhiệm Thư mời ông Đào Minh Quân xử lý Văn Phòng Thường Trực Chính Phủ vào ngày nào?

 

A-   Ngày 30/04/1995

B-   Ngày 30/04/2000

C-   Ngày 25/10/1990

D-   Ngày 16/02/1991

 

Câu hỏi 129.

 

Tổng Thống George W. Bush đã chỉ thị cho ông Sichan Siv là Phó trợ lý liên lạc công cộng của Tổng Thống gửi Công Hàm đến ông Đào Minh Quân với tư cách là Quốc Hội Mỹ-Việt với lời hứa bảo đảm an toàn cho người Việt tỵ nạn tại Hồng Kông vào thời gian nào?

 

A-   Ngày 18/12/1989

B-   Ngày 21/10/1990

C-   Ngày 16/02/1991

D-   Ngày 30/04/2010 

 

Câu hỏi 130.

 

Ngoại Trưởng Hoa Kỳ, Đại Tướng Cilin Powell đã gửi Công Hàm đến Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng, để cám ơn những chia sẻ về sự suy nghĩ và mối quan tâm của Ngài, đồng thời xác định với sự hỗ trợ và khuyến khích của Tổng Thống Quân, Hoa Kỳ và Việt Nam có thể đạt được mục tiêu với nhau. Công Hàm này được gửi ra vào thời gian nào,

 

A-   Ngày 28/09/2001

B-   Ngày 16/02/1991

C-   Ngày 30/04/2018

D-   Không có câu nào đúng

 

Câu hỏi 131.

 

Thù Tướng Đào Minh Quân và Bác Sĩ John B. Tsu, Chủ Tịch hội đồng cố vấn Á Châu Thái Bình Dương Sự Vụ của Tổng Thống Bush, cũng là người giúp đỡ, huấn luyện cho cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm trước khi về nước, đã bắt tay nhau vào ngày nào và tại đâu?

 

A-   Ngày 16/09/2002 tại Nam Cali

B-   Ngày 16/09/2002 tại Hoa Thịnh Đốn

C-   Ngày 16/09/2002 tại Phi Luật Tân

D-   Ngày 16/09/2002 tại Việt Nam

 

Câu hỏi 132.

 

Thủ Tướnng Đào Minh Quân đã cùng với trên 30 ngàn đồng bào Việt Nam tham dự lễ Thượng Kỳ VNCH lần đầu tiên được kéo lên song song với cờ Hoa Kỳ tại San Jose-Bắc California vào ngày nào?

 

A-   Ngày 16/02/1991

B-   Ngày 21/10/1990

C-   Ngày 23/06/1991

D-   Ngày 30/04/1990

 

Câu hỏi 133.

 

Cố Trung Tướng NGUYỄN VĂN THIỆU, Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, sau này là Tổng Thống Đệ Nhị VNCH đã ký sắc lệnh số 001/a/CT/LĐQG vào ngày 19/06/1965 để thành lập nội các. Từ đó, Quân lực Việt Nam Cộng H(QLVNCH) chính thức đứng ra nhận trách nhiệm với toàn dân và ngày 19/6 được gọi là:  

 

A-   Ngày Toàn Dân Khởi Nghĩa

B-   Ngày Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa

C-   Ngày Việt Nam Cộng Hòa Lãnh Đạo

D-   Không câu nào đúng

 

Câu hỏi 134.

 

Vừa nhận nhiệm vụ Chủ Tịch Ủy Ban Lãnh Đạo Quốc Gia, Trung Tướng Nguyễn Văn Thiệu đã ký ngay Sắc Luật 020/65 ngày 8/11/1965 để sửa đổi Dụ 57, “cấp quyền sở hữu thiệt thọ cho nông dân mua ruộng truất hữu. Cùng một ngày vào năm sau, khi được bầu làm Tổng Thống Đệ Nhị Cộng Hòa, ông đã ký Sắc Luật số 021/66 “cấp quyền sở hữu thực thụ cho nông dân trên những sở đất thuộc công sản quốc gia tại các dinh điền và trại định cư cho những người đang thực sự khai khẩn”. Sắc luật này gọi là luật gì?

 

A-   Người Cày Có Ruộng

B-   Thành lập Ấp Chiến Lược

C-   Truy Nã Cộng Quân

D-   Giúp đỡ Thương Phế Binh

 

Câu hỏi 135.

 

Ngày 6/5/1959, Quốc hội Việt Nam Cộng Hoà Đệ Nhất đã thông qua luật số 91 mang tên Đạo Luật 10-59 có nội dung ra sao?

A-   Là Tòa án quân sự đặc biệt nhằm xét xử trong 3 ngày các "tội ác chiến tranh chống lại chế độ Việt Nam Cộng Hòa".

B-   Luật này nhắm vào là những đảng viên, bộ đội Cộng sản đã sát hại đồng bào Việt Nam

C-   Theo luật 10-59, bản án chỉ có hai mức: Tử hình hoặc khổ sai chung thân.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

 

Câu hỏi 136.

 

Cứu cánh của phong trào Việt Nam Tân Dân Chủ và cũng là Hiến Pháp đầu tiên của CPQGVNLT là “Không Làm Khổ Dân”

 

A-   Sai

B-   Đúng

 

Câu hỏi 137.

 

Đường lối của Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời là “Việt Không Giết Việt”

 

A-   Đúng

B-   Sai

 

Câu hỏi 138.

 

Các câu này từ đâu?          “... Long Hoa mở hội dựng kỳ chiêu binh

Ác ma rồi sẽ tan binh 

Cờ Đào rồi sẽ xuất chinh hội đình 

Minh Quân là chữ trên mình. 

Mượn thân để dựa tam đình tái sanh. 

Ai kia tiền tiếp thiên tinh 

Kiếp này sẽ nhận ánh mình mở lòng...” 

 

A-    Đoạn trên là của một thầy bói nỗi danh.

B-    Đoạn trên được trích trong một bài thơ của 1 thi sĩ mến mộ ngài Đào Minh Quân.

C-   Đoạn trên được trích trong một bài thơ của 1 tu sĩ Phật Giáo.

D-   Đoạn trên được trích trong một bài sấm giảng bằng cơ bút của Cao Đài giáo.

 

Câu hỏi 139.

 

Lăn tay già Hồ là:

 

A-   Chặt rễ Cộng Việt.

B-   Hố chôn Việt Cộng.

C-   Đào mồ Trung Cộng.

D-   Mồ chôn Cộng Việt.

 

Câu hỏi 140.

 

Lãnh tụ sáng lập Việt Nam Tân Dân Chủ Đảng là:

 

A-   Tổng Thống Ngô Đình Diệm

B-   Tổng Thống Nguyễn Văn Thiệu

C-   Thủ Tướng Vũ Văn Mẫu

D-   Ngài Đào Minh Quân

 

Câu hỏi 141.

 

Đệ Nhất VNCH do cố Tổng Thống Ngô Đình Diệm đưa ra chính sách và chủ trương:

 

A-   Cần Kiệm Liêm Chính.

B-   Đạo luật 10/59 đặt VC ngoài vòng pháp luật.

C-   Quốc sách Ấp Chiến Lược.

D-   Cã câu ba trên đều đúng.

 

Câu hỏi 142.

 

Trong Tên Họ của Tổng Thống Đào Minh Quân, chữ “Đào” (培训) là biến thể của chữ “Trần” (铁杆Đ)

 

A-   Sai

B-   Đúng

 

Câu hỏi 143.

 

Chương trình HO (Humanity Operation) do Chính Phủ Hoa Kỳ thành lập có sự giúp đỡ của Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ do ngài Đào Minh Quân Lãnh Đạo để:

 

A-   Thành lập hồ sơ.

B-   Chứng minh có tù nhân tại Việt Nam.

C-   Để cứu giúp Quân Cán Chính Việt Nam Cộng Hòa.

D-   Tất cả 3 câu trên đều đúng.

 

Câu hỏi 144.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu nhiều năm

 

A-   Trong sa mạc cao nguyên Adelanto, nơi thường có gió cát.

B-   Phải đi bộ nhiều dậm để lấy được 1 bình nước.

C-   Có khi hết thực phẩm trong nhiều ngày.

D-   Các câu trên đều đúng.

 

Câu hỏi 145.

 

Nơi sa mạc mà Tổng Thống Đào Minh Quân đã ẩn tu nhiều năm, lúc ít nhất chỉ có:

 

A-   Mình thầy ngồi tu như đã được huyền ký bởi Sấm Giảng.

B-   Ngài Đào Minh Quân và ông Trần Văn Ấm

C-   Ba người.

D-   Bốn người

 

Câu hỏi 146.

 

Sau khi sáng lập Phong Trào Việt Nam Tân Dân Chủ, Tổng Thống Đào Minh Quân đã về sa mạc mua 40 mẫu đất để thành lập căn cứ “TỤ NGHĨA ĐƯỜNG” từ năm nào?

 

A-   Năm 1990

B-   Năm 2000

C-   Năm 2005

D-   Năm 2010

 

Câu hỏi 147.

 

Sau khi nhận được hai Công Hàm của Tổng Thống Bill Clinton công nhận CPQGVNLT và yêu cầu cùng hợp tác với chính phủ Hoa Kỳ, Tổng Thống Đào Minh Quân đã dứt bỏ công danh, sự nghiệp, gia đình vợ đẹp con thơ và tuổi thanh xuân để trở ẩn tu tại sa mạc từ năm nào? 

 

A-   Năm 1990

B-   Năm 1991

C-   Năm 1995

D-   Năm 2000

 

Câu hỏi 148.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân chấp nhận hy sinh ẩn tu tại sa mạc, nơi có thời tiết khắc nghiệt; không có phương tiện văn minh, thiếu thốn vật chất… vì những mục đích sau đây:

 

A-   Tập luyện kiên trì đối đầu với cực khổ vật chất và sự cô đơn, và thi hành chiến lược “Vườn Không Nhà Trống” để CS sa lưới pháp luật.

B-   Tu Thiền để chứng định, sinh huệ; đọc sách; cầu nguyện để được bề trên độ trì và sáng hóa.

C-   Cam chịu hy sinh, không hưởng thụ tuổi thanh xuân, từ bỏ địa vị, phú quý, xa gia đình, tất cả vì lòng thương dân yêu nước bao la vô bờ bến.

D-   Tất cả các câu trên đều đúng.

 

Câu hỏi 149.

      

     Khi mới đến sa mạc, bên ngoài chưa có hàng rào, ban đêm ở trong lều nhìn ra thì có những đôi mắt xanh của các loài chó rừng đi quanh lều. Lúc đó Tổng Thống Đào Minh Quân đã làm gì?

      

A-   Ngồi yên trong lều nhìn vào mắt chúng.

B-   Dùng vũ khí đuổi chúng

A-   Bỏ chạy.

B-   Gọi người tiếp cứu

 

Câu hỏi 150.

 

Đoạn đời của Tổng Thống Đào Minh Quân trong sa mạc đã được mặc khải từ đâu?

 

A-   Có được cơ bút giáng của Cao Đài giáo đề cập đến.

B-   Có Sấm Ký Trạng Trình nói đến

C-   Có Sám và Thiên Thơ đề cập

D-   Cả 3 câu trên đều đúng.

 

Câu hỏi 151.

 

Ngày 19/5/1989, lấy lý do sinh nhật thứ 100 giả tạo của Hồ Chí Minh, Cộng sản Việt Nam đã nộp đơn tại Unesco để xin vinh danh y. Nhưng đến năm 1990,  hồ sơ đã bị xếp lại vì:

 

A-   Già Hồ phạm tội cướp của, giết người.

B-   Gìa Hồ Chí Minh phạm tội hãm hiếp phụ nữ và ăn cắp thư, văn của người khác rồi đề tên y.

C-   Vì ngàì Đào Minh Quân đã vạch mặt giả dạng của Hồ Chí Minh bằng cách đòi so sánh dấu tay của xác chết ở Ba Đình với dấu tay của Nguyễn Ái Quốc mà sở Liêm Phóng của Pháp còn lưu.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

 

Câu hỏi 152.

 

Vì Hồ Chí Minh là rễ cái, là tên cầm đầu của Cộng sản Việt Nam. Nếu sự thật về Hồ Chí Minh là một tên gián điệp của Tàu Cộng giả làm người Việt bị phơi bày, là báo hiệu:

 

A-   Cộng Sản Việt Nam phải thay đổi sách lược.

B-   Cộng Sản Việt Nam sẽ không còn mạnh như trước.

C-   Cộng Sản Việt Nam sẽ chắc chắn hoàn toàn bị giải thể.

D-   Không có câu nào đúng

 

Câu hỏi 153.

 

Khi còn bị cầm tù bởi cộng sản Việt Nam tại vườn ươm cây Xã Minh Hưng - tỉnh Phước Long, Tổng Thống Đào Minh Quân đã dùng 1 cây số bị nghiêng đổ bên vệ đường vào trại tù, làm nơi chôn dấu tin nhắn của các bà vợ muốn liên lạc với chồng, hầu được dẫn gặp nhau một cách an toàn.

 

A-   Đúng

B-   Sai

Câu hỏi 154.

 

Trong trại tù cải tạo, ngài Đào Minh Quân đã giúp cho các người già yếu được miễn đi làm công việc nặng bằng cách:

 

A-   Chỉ cách khai bệnh.

B-   Chỉ cách tự làm cho bị thương.

C-   Viết nhạc, lập ban hợp ca và chọn ca viên. Người được chọn sẽ được tạm miễn lao động.

D-   Xin cho ở nhà tạp dịch

 

Câu hỏi 155.

 

Ngài Đào Minh Quân đã thoát ra khỏi trại tù cộng sản bằng cách:

 

A-   Lo lót tiền cho quản trại

B-   Cẩn thận quan sát địa hình của trại, chọn đêm tối để trốn ra ngoài.

C-   Quan sát, chọn thời tiết thích hợp, tổ chức đại nhạc hội ồn ào để đánh lạc hướng chú ý của bọn cộng sản, rồi lái xe của tên Thủ Trưởng ra khỏi trại tù.

D-   Dùng vũ khí sát hại bọn cai ngục

 

Câu hỏi 156.

 

Ngài Đào Minh Quân đã tổ chức vượt biên cho đồng bào Việt Nam. Tại bãi xuống thuyền, ngài đã chuẩn bị trước để không bị bọn công an gian lận và làm tổn hại bằng cách:

A-   Lo lót tiền trước cho bọn công an.

B-   Lo lót tiền trước cho bộ đội.

C-   Lo lót tiền trước cho công an và bộ đội.

D-   Uống rượu để lấy cảm tình với bộ đội địa phương

 

Câu hỏi 157.

 

Tại bãi thuyền vượt biên, khi những hành khách đã ghi danh chưa lên hết thì bọn công an đã cho tháo dây neo để đến bãi khác rước thêm người của chúng. Lúc đó Ngài Đào Minh Quân đã quên sự nguy hiểm của bản thân, có phản ứng rất nhanh để giúp cho mọi người đều được lên tàu bằng cách:

A-   Lớn tiếng cãi vã với bọn công an.

B-   Đứng trên bãi, chụp dây neo kéo thuyền lại.

C-   Nhảy xuống nước và lội theo thuyền.

D-   Nhảy xuống nước, nắm lấy dây neo, vừa bơi vừa thu ngắn quảng cách bằng cách quấn từ cùi chỏ vào bàn tay mình, khi đến sát đuôi thuyền thì leo lên để chạy vào buồng lái thuyền trở về bãi cho tất cả những người bị bỏ lại được tiếp tục lên thuyền.

 

Câu hỏi 158.

 

Chuyến vượt biên bằng thuyền VNKG-0602 chở 524 người đã bị cướp tất cả là 14 lần và tổng số những phụ nữ trên tàu bị xâm phạm tiết hạnh là:

A-   Năm người.

B-   Bẩy người.

C-   Mười người.

D-   Không có ai bị đánh đập, không có người phụ nữ nào bị hãm hiếp.

 

Câu hỏi 159.

 

Khi thuyền vượt biên bị cướp lần thứ 14 thì có tàu Tây Đức xuất hiện. Nhưng chỉ đi qua rồi chạy luôn. Lúc bây giờ Ngài Đào Minh Quân đã buộc họ trở lại bằng cách:

 

A-   Dùng loa phóng thanh kêu gọi.

B-   Chớp đèn hiệu.

C-   Ra dấu hiệu bằng cách xông khói.

D-   Kéo ống dây thăm dò đại dương của tàu Tây Đức lên khỏi mặt nước và ra hành động như sắp sửa cắt đứt ống này, khiến cho tàu Tây Đức phải ngừng lại phóng loa yêu cầu buông ống ra. Nhưng Ngài không chịu nên họ phải thả ca nô rước lên tàu Tây Đức để thương lượng.

 

Câu hỏi 160.

 

Khi được gặp vị thuyền trưởng tàu Tây Đức, ông ta cho biết chỉ có thể cung cấp nhiên liệu, thức uống và thực phẩm, chứ không thể cứu vớt người trên thuyền VNKG-0602. Lúc đó Ngài Đào Minh Quân đã nói gì?

 

A-   Dùng lời thiết tha xin họ cứu vớt.

B-   Quỳ xuống trước mặt thuyền trưởng của tàu Tây Đức để van xin ông ta cứu vớt.

C-   Nói với thuyền trưởng Tây Đức rằng Ngài Đào Minh Quân sẽ tình nguyện ở lại một mình chết với con thuyền VNKG-0602. Chỉ yêu cầu thuyền trưởng Tây Đức cứu vớt tất cả mọi người trên thuyền của mình theo luật hàng hải quốc tế giành cho tàu sắp chìm.

 

Câu hỏi 161.

 

Sau khi được thuyền trưởng tàu Tây Đức hứa cứu tất cả mọi người và quay tàu chạy về phía thuyền tỵ nạn VNKG-0602. Lúc đó Ngài Đào Minh Quân đang đứng trên boong tàu Tây Đức cao bằng ba tầng lầu so với chiếc thuyền VNKG-0602. Nhưng khi thấy mọi người nhốn nháo dồn về một phía, sợ thuyền tỵ nạn bị lật chìm, ngài Đào Minh Quân đã:

 

A-   Đứng trên boong tàu Tây Đức la lớn điều khiển mọi người.

B-   Nắm dây tuột từ boong tàu Tây Đức xuống thuyền VNKG-0602.

C-   Bất kể nguy hiểm nhảy từ boong tàu xuống thuyền tỵ nạn.

D-   Đành thúc thủ.

 

Câu hỏi 162.

 

Được thuyền trưởng Tây Đức giao trách nhiệm di chuyển người từ thuyền VNKG-0602 lên tàu Tây Đức, ngài Đào Minh Quân đã cho người từ thuyền lên tàu theo thứ tự như sau:

 

A-   Gia đình Ngài lên trước nhất, kế đến là phụ nữ, trẻ con và các người lớn tuổi.

B-   Phụ nữ và trẻ con, gia đình mình, những người lớn tuổi.

C-   Phụ nữ, trẻ con, người già, đàn ông, và gia đình Ngài một vợ 2 con dại lên sau chót.

D-   Gia Đình Ngài, đàn ông, người già, trẻ em và phụ nữ

 

Câu hỏi 163.

 

Sau khi tất cả mọi người đã lên tàu Tây Đức, nghe nói còn người ở dưới hầm tàu VNKG-0602, Ngài Đào Minh Quân đã:

 

A-   Bảo một người trong đoàn tị nạn xuống ghe để xem xét.

B-   Đi kiếm thuyền trưởng tàu Tây Đức bảo ông ta chờ để Ngài xuống tàu tỵ nạn tìm coi còn ai dưới đó không.

C-   Nắm dây tuột từ tàu Tây Đức xuống thuyền tỵ nạn để xem xét.

D-   Không kịp nói với thuyền trưởng ngừng tàu chờ đợi, Ngài đã nhảy từ boong tàu xuống thuyền để tìm kiếm người cònn xót lại. Sau khi tìm kiếm, không thấy ai, trở lên sàn thuyền thì trời đã tối mịt và tàu Tây Đức đã đi xa. 

 

Câu hỏi 164.

 

Lúc đang học lớp đệ lục, cậu Đào Minh Quân trên đường đi học về thấy một người Mỹ đậu xe và bao quanh bởi những đứa trẻ Việt Nam. Người Mỹ này đưa lon CôCa đang uống thừa cho một cậu bé Việt Nam. Cậu Đào Minh Quân bước tới và gạt lon CôCa văng xuống đất và ra dấu không được đưa lon CôCa thừa cho em này. Lúc đó ông Mỹ lấy một lon CôCa mới đưa cho cậu Quân để cho em này và cậu Quân đã làm gì?

 

A-   Cậu Quân trao lon CôCa cho em bé.

B-   Xong đòi một lon cho chính mình.

C-   Lấy lon CôCa rồi bỏ đi.

D-   Cậu Quân lúc đó vẫn không bằng lòng và ra dấu cho ông Mỹ, phải tặng CôCa cho tất cả những em khác.

 

Câu hỏi 165.

 

Ông Mỹ lúc đó tuy ngạc nhiên về hành động của cậu Quân, nhưng bằng lòng để cho cậu Quân phát cho mỗi em một lon CôCa. Lúc đó cậu Quân đã làm gì?

 

A-   Cậu Quân phát cho mỗi em bé một lon CôCa, và dành riêng cho mình một lon.

B-   Cậu Quân phát cho mỗi em bé một lon CôCa, không dành lon nào cho mình và bỏ đi.

C-   Cậu Quân lấy cả thùng CôCa đem đi

D-   Cậu Quân phát cho các em và phần còn lại cho mình.

 

Câu hỏi 166.

 

Khi cậu Quân bỏ đi thì ông Mỹ đã làm gì?

 

A-   Ông Mỹ ở lại với đám trẻ con.

B-   Ông Mỹ lái xe theo cậu Quân đến nhà, rồi sau đó không bao giờ gặp lại cậu Quân.

C-   Ông Mỹ lái xe theo cậu Quân về nhà. Sau nhiều lần theo dõi và quan sát, ông đã vào nhà và xin cha mẹ của cậu Quân để được phép bảo trợ cho cậu Quân.

D-   Ông Mỹ bỏ đi.

 

Câu hỏi 167.

 

Người Mỹ đó tên gì và làm việc cho ai?

 

A-   William Scott, Thông Tấn UPI

B-   Robert D. Ohman, Thông Tấn Xã AP (Associate Press)

C-   Robert D Ohman, thương gia

D-   Ed Boren, Tình Báo CIA

 

Câu hỏi 168.

 

Trong lần đầu tiên tiếp nhận đơn vị Hắc Hổ, Thiếu úy Đào Minh Quân có hứa với thuộc cấp là sẽ cố gắng duy trì cho toán 54 người chiến sĩ này cho đến khi chia tay, sẽ không mất mát người nào. Lời hứa này đã:

 

A-   Không được thực hiện, lúc chia tay đã có ba người chết và hai người bị thương.

B-   Không được thực hiện vì đang thời chinh chiến là phải có người bị hy sinh.

C-   Đã được thực hiện và khi giải tán toán Hắc Hổ tại Đà Nẳng ngày 28/3/1975 còn đủ năm mươi bốn người an toàn.

D-   Không thực hiện được vì đang hành quân trong vùng địa đầu giới tuyến Quảng Trị.

 

Câu hỏi 169.

 

Cuối tháng 2/1975 trung úy Quân nhận lệnh về Sài Gòn hội họp và được cho biết là đơn vị phải giải tán và ông được lệnh thu xếp gia đình đi Mỹ. Ông đã:

 

A-   Cùng gia đình sửa soạn đi Mỹ.

B-   Nghĩ đến 54 thuộc cấp của mình vẫn còn ở vùng hỏa tuyến nên đã một mình quay lại Quảng Trị chiến đấu cho đến khi được lệnh di tản. Trung Úy Quân đã đem tất cả binh sĩ dưới quyền vượt qua đèo Hải Vân an toàn và cuối cùng giải tán đơn vị tại Đà Nẳng ngày 28/3/1975.

C-   Trở lại đơn vị để từ giả.

D-    Không có câu nnào đúng

 

Câu hỏi 170.

 

Ở trại tị nạn Pulau Tangah có tên lính Mã Lai vốn thường ăn hiếp, đánh đập đồng bào. Một bữa nọ hắn say rượu và bắt đầu đốt thư viện của Thuyền Nhân. Nhưng không một ai dám làm gì để ngăn cản, nên có người chạy đi tìm và mời ngài Đào Minh Quân đến hiện trường. Ông đã hành động ra sao?

 

A-   Đến nơi và la hét hăm dọa tên lính Mã Lai này.

B-   Đến nơi và vật lộn với tên này để ngăn cản không cho hắn đốt thư viện.

C-   Đến nơi và hỏi tên Mã Lai này: Bộ mày muốn đốt kinh Koran ở trong thư viện này hả? Chỉ một câu nói nhẹ nhàng này làm tên lính Mã Lai kinh hoàng, ngừng đốt lửa và tự mình đi dập tắt những nơi đang cháy dỡ.

D-   Chạy lên đồn Mã Lai để xin ngăn tên lính say rượu.

 

Câu hỏi 171.

 

Linh mục Triết Gia Lương Kim Định, người đã công khai tuyên bố ông Đào Minh Quân là Truyền Nhân của mình trên đài truyền hình 18 của ông Lương Văn Tỷ ngày 17/8/1989 có thân phận gì?

 

A-   Tốt nghiệp thần học ở Việt Nam và được bổ nhiệm là giáo sư thần học tại học Viện Công Giáo Bùi Chu từ năm 1943.

B-   Năm 1947 du học 10 năm ở Paris để học hỏi thêm về triết lý, xã hội học và văn minh Pháp và triết lý Đông Phương. Khi trở về Việt Nam ngày đã làm giáo sư triết học Đông Phương tại hầu hết các trường đại học miền Nam.

C-   Được tôn xưng là Việt Linh Nguyên Lão, là người đã đưa ra triết học “Việt Linh Minh Triết và Nhân Chủ Cương Thường”. Ngài đã quan sát tường tận và tìm ra triết lý của cái mà theo Ngài là chân lý. Ngài cũng đã tìm ra và hệ thống hóa triết lý trong văn chương; thi ca bình dân cũng như những khía cạnh văn hóa khác của Việt Nam.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng.

 

Câu hỏi 172.

 

Di sản văn hóa của Linh mục Triết Gia Lương Kim Định gồm có những gì?

 

A-   Linh Mục Lương Kim Định đã để lại cho đời công trình trong hơn bốn mươi lăm bộ sách làm cho người Việt đời này và đời sau cũng như thế giới biết được văn minh, văn hóa và triết lý của người Việt và cụ đã chọn Ngài Đào Minh Quân là truyền nhân của Triết Gia.

B-   Các bộ sách An Việt, Việt Linh Minh Triết và Nhân Chủ Cương Thường.

C-   Sách Trống Đồng, Gậy Thần và Sách Ước.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng.

 

Câu hỏi 173.

 

Đồng Bào Việt Nam trên khắp thế giới, từ trong nước ra đến hải ngoại đã Trưng cầu dân ý được hơn năm triệu (5,000,000) phiếu bầu ngài Đào Minh Quân làm Tổng Thống của Đệ  Tam Việt Nam Cộng Hòa. Điều này có ý nghĩa gì?

 

A-   Là đã đủ rồi vì đã hơn xa bọn Cộng Sản VN vốn không có phiếu bầu nào của dân.

B-   Đó là con số được bằng lòng bởi đồng minh của chúng ta và Liên Hiệp Quốc.

C-   Ngài Đào Minh Quân là người có phiếu bầu chọn của người dân Việt Nam cao nhất, nhiều nhất, là người đại diện hợp pháp chính đáng nhất của nước Việt hiện nay.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng.

 

Câu hỏi 174.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân và qúy giới chức chỉ huy trong CPQGVNLT là phái đoàn Việt Nam duy nhất trên toàn thế giới được mời dự dạ tiệc chúc mừng Đăng Quang và dự họp với các giới chức trong Nội Các của  Tổng Thống Donald Trump vào ngày nào? Tại đâu?

 

A-   Ngày 20/01/2017 tại thành phố Nữu Ước

B-   Ngày 19/01/2017 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

C-   Ngày 19/01/2018 tại Nam California

D-   Không có câu nào đúng

 

Câu hỏi 175.

 

Chính khách quan trọng đến Nam Cali gặp Tổng Thống Đào Minh Quân để trao thư mời dự dạ tiệc mừng Tổng Thống Donald Trump đăng quang tên là gì và chức vụ gì?

 

A-   Mario Rofriguez, nguyên là Phó Chủ Tịch đảng Cộng Hòa tiểu bang California, Chủ Tịch Ban Vận Động của Tổng Thống Bush/Cheney, cố vấn Ủy Ban Mễ Tây Cơ Quốc Gia và ban vậnnn động của Tổng Thống Donald Trump.

B-   Alex Padilla, Tổng Thư Ký Tiểu Bang California

C-   Jim Dantona, Chủ Tịch Tác Động Siêu Quyền Lực Hoa Kỳ 

D-   Barry Thaxton, Chủ Tịch Ủy Hội Đồng Minh Hoa Kỳ

 

Câu hỏi 176.

 

Nhân dịp Quốc Hận, Ngài Jim Dantona, Chủ Tịch Ủy Hội Tác Động Chính Phủ (President of Government Impact) đã đích thân mang bằng tuyên dương 30 năm phục vụ cộng đồng của Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng CPQGVNLT đến Nam California vào ngày nào?

 

A-   Ngày 30/04/2016

B-   Ngày 30/04/2017

C-   Ngày 30/04/2018

D-   Ngày 30/04/2019

 

Câu hỏi 177.

 

Tổng Tổng Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng CPQGVNLT đã gặp đỡ thân hữu với Tổng Thư Ký Tiểu Bang California (Secretary of State) vào ngày nào? Tại đâu?

 

A-   Ngày 27/04/2016 tại Nam Cali

B-   Ngày 30/04/2016 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

C-   Ngày 27/04/2016 tại trụ sỡ CPQGVNLT

D-   Ngày 27/04/2016 tại Sacramento

 

Câu hỏi 178.

 

Nhân dịp Lễ Kỷ Niệm Đệ Nhất Chu Niên ngày Tổng Thống Đào Minh Quân Tuyên Thệ nhận Trọng Nhiệm Thủ Tướng CPQGVNLT, Ngài Chủ Tịch Ủy Hội Đồng Minh Hoa Kỳ (American Allied Association) đã nhiệt liệt ca ngợi và tuyên bố hết lòng ủng hộ Tổng Thống Quân vào ngày nào và tại đâu?  

 

A-   16/02/1992 tại San Jose

B-   16/02/1992 tại quận Cam

C-   16/02/1992 tại Thủ Đô Hoa Thịnh Đốn

D-   16/02/1992 tại Tụ Nghĩa Đường

 

Câu hỏi 179.

 

Đại Hội Thế Giới “Ekraine Decoration” có sự tham dự của 11 nước trong khối Liên Bang Sô Việt đã long trọng mời Tổng Thống Đào Minh Quân lúc còn là Thủ Tướnng CPQGVNLT đến đọc tham luận. Nhưng Ngài không đến được và ái nữ là Tina Đào được vinh dự thay cha đọc diễn văn vào ngày nào?

 

A-   Ngày 23/08/1991

B-   Ngày 23/08/2000

C-   Ngày 23/08/2018

D-   Không có câu nào đúng

 

Câu hỏi 180.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng CPQGVNLT đã được mời chủ tọa Hội Nghị Năng Lượng Mặt Trời với sự tham dự của nhà bác học Bill Todorof và các Kỹ Sư Ấn Độ được tổ chức tại khách sạn Ramada thành phố Annaheim vào ngày nào?

 

A-   Ngày 29/08/1993

B-   Ngày 29/08/2000

C-   Ngày 29/08/2018

D-   Ngày 29/08/2019

 

Câu hỏi 181.

 

Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng CPQGVNLT đã đến Úc Châu để tham dự Đại Hội Cựu Chiến Binh Úc Đại Lợi vào ngày nào và tại đâu?

 

A-   Ngày 25/04/1994 tại Queensland

B-   Ngày 25/04/2000 tại Queensland

C-   Ngày 25/04/2018 tại Sydney

D-   Ngày 25/04/2019 tại Melbourne

 

Câu hỏi 182.

 

Ngày 04/08/1989, Ông Đào Minh Quân đã tiếp nhận Ủy Nhiệm Thư của Việt Linh Nguyên Lão Lương Kim Định để đứng ra vận động Quốc Dân Đại Hội trong vai trò Chủ Tịch Ban Thường Vụ Hội Đồng Quốc Dân Nguyên Lão tại đâu?  

 

A-   Tại Garden Grove, quận Cam

B-   Tại San Jose

C-   Tại San Francisco

D-   Tại tu viện Thánh Phê Rô

 

Câu hỏi 183.

 

Thủ Tướng Nguyễn Trân đã ký đạp mặt tên Việt gian Hồ Chí Minh và trao Ủy Nhiệm Thư bổ nhiệm ông Đào Minh Quân làm Xử Lý Văn Phòng Thường Trực Chínnh Phủ vào ngày nào?

 

A-   Ngày 25/10/1990

B-   Ngày 25/10/1991

C-   Ngày 25/10/2000

D-   Ngày 25/10/2018

 

Câu hỏi 184.

 

Cựu Quốc Trưởng/Đại Tướng Nguyễn Khánh và Tổng Thống Đào Minh Quân lúc còn là Thủ Tướng CPQGVNLT đã cùng đến San Jose để kính cẩn tiễn biệt cố Thủ Tướng cuối cùng của Đệ Nhị VNCH Nguyễn Bá Cẩn trước khi quan tài được đưa vào nhà thờ để làm lễ an táng vào ngày nào?

 

A-   Ngày 16/02/1991

B-   Ngày 21/10/1990

C-   Ngày 30/04/1989

D-   Ngày 27/05/2009   

 

Câu hỏi 185.

Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng CPQGVNLT đã tham dự lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng Thiền Viện Chân Nguyên tại sa mạc Adelanto vào ngày nào?

A-   Ngày 24/09/1990

B-   Ngày 24/09/2006

C-   Ngày 24/09/2018

D-   Ngày 24/09/2019

 

Câu hỏi 186.

Vị Đại Lão Hòa Thượng Giáo Chủ của Linh Sơn đã đích thân đến Tụ Nghĩa Đường-Sa mạc Adelanto để đàm đạo với Ngài Đào Minh Quân về việc phát huy Văn Hóa Dânn Tộc và ấn tống/phân phối bộ Đại Tạng Kinh Phật Giáo tại Hoa Kỳ có danh xưng là gì?

A-   Hòa Thượng Thịch Chơn Thức từ Thừa Thiên-Huế

B-   Đại Lão Hòa Thượng Thích Tịnh Hạnh từ Đài Loan

C-   Đại Lão Hòa Thượng Thích Ngươn Trí từ Nam Cali

D-   Đại Lão Hòa Thượng Thích Giác Nhiên từ Nam Cali

 

Câu hỏi 187.

Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng CPQGVNLT đã công du Âu Châu nhiều lần để thăm viếng đồng bào và hỏi han các chiến hữu. Ngày 19/06/2002, Ngài đã đến Pháp để tham dự lễ kỷ niệm QLVNCH và gặp hội Cưu Quân Nhân Pháp Quốc tại đâu?

A-   Tại Paris

B-   Tại Marseille

C-   Tại La Provence

D-   Tại Strasbourg

 

Câu hỏi 188.

Triết Gia Lương Kim Định-Việt Linh Nguyên Lão, Ông Đào Minh Quân-Chủ Tịch Ban Thường Vụ, Ông Hoàng Việt Cương-Chủ Tịch Liên Đảng Cách Mạng, Ông Chu Nguyên Vũ-Phó Chủ Tịch Liên Đảng Cách Mạng đã cùng nhau ký kết bản Thể Hứa quyết dẹp tà quyền CS vào ngày nào?

A-   Ngày 19/8/1989

B-   Ngày 17/8/2000

C-   Ngày 17/8/2018

D-   Ngày 19/6/1989

 

Câu hỏi 189.

Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng CPQGVNLT đã đến thăm Ban Chấp Hành Hội Các Bà Mẹ Công Giáo tại Inala-Úc Châu vào ngày nào?

A-   Ngày 22/4/2001

B-   Ngày 22/4/1990

C-   Ngày 22/4/1991

D-   Ngày 22/4/2019

 

Câu hỏi 190.

Bản Hiến Ước Lâm Thời do Tổng Thống Đào Minh Quân khi còn là Thủ Tướng CPQGVNLT ký ban hành vào ngày nào?

A-   Ngày 06/06/2009

B-   Ngày 16/02/1991

C-   Ngày 21/10/1990

D-   Ngày 06/06/2019

 

Câu hỏi 191.

Tổng Thống Đào Minh Quân và phái đoàn CPQGVNLT-Đệ Tam VNCH đã công du Úc Châu để chủ tọa lễ ra mắt Ban Chấp Hành Hội Phụ Nữ Việt Nam Tân Dân Chủ Toàn Cầu ngày 14/9/2019 tại đâu?

A-   Queensland

B-   Melbourne

C-   Sydney

D-   Victoria 

 

Câu hỏi 192.

Lễ kỷ niệm Đệ Nhất Chu Niên ngày Tuyên Thệ của Tổng Thống Đào Minh Quân được cử hành lúc nào? Tại đâu?

A-   Trong 3 ngày 8, 9 và 10 tháng 11 năm 2019 tại căn cứ Tụ Nghĩa Đường

B-   Trong 3 ngày 8, 9 và 10 tháng 11 năm 2019 tại Nam Cali

C-   Trong 3 ngày 8, 9 và 10 tháng 11 năm 2019 tại khách sạn Hilton

D-   Không cử hành vì thời tiết qúa lạnh.

 

Câu hỏi 193.

Do lòng hy sinh, tính giản dị, tình thương dân vô bờ bến, sự đạo đức, thông thái, trí tuệ và cuộc đời của Tổng Thống Đào Minh Quân có nhiều lúc như huyền thoại, nên có người đã ví Ngài như:

A-   Đức Huỳnnh Giáo Chủ

B-   Đức Phật Di Lạt tái sinh

C-   Vua Minh Mạng tái sinh

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

 

Câu hỏi 194.

Đã nhiều lần Tổng Thống Đào Minh Quân đã thể hiện lòng thành của mình được Trời Phật chứng giám như:

A-   Cầu xin trời ngưng mưa tại Texas và đã hiệu nghiệm

B-   Cầu xin ngưng bảo cát tại Tụ Nghĩa Đường và đã hiệu nghiệm

C-   Cầu xin ngưng mưa bảo và gió lạnh tại Úc Châu khi đến Melbourne và đã hiệu nghiệm

D-   Cả ba nơi đều ứng nghiệm.

 

Câu hỏi 195.

Vì lý do gì mà đồng bào cho rằng các qúy đồng nhiệm trong CPQGVNLT đều có trí tuệ?

A-   Đã nhận ra Tổng Thống Đào Minh Quân là vị Lãnh Tụ tài đức vẹn toàn có lòng ái quốc và tình thương đồng bào vô bờ bến để phò tá.

B-   Đã nhận ra tên Hồ Chí Minh là gián điệp Tàu Cộng giả làm người Việt Nam, cầm đầu đảng CSVN gây ra bao đau thương, tang tóc cho dân tộc Việt Nam, là tội đồ của người Việt.

C-   Biết CPQGVNLT-Đệ Tam VNCH là duy nhất có thể diệt trừ được chế độ tà quyền Cộng Sản tại Việt Nam nên tham gia.

D-   Cả 3 câu trên đều đúng  

 

Câu hỏi 196.

Tại sao Tụ Nghĩa Đường được coi là nơi Linh Thiêng?

A-   Vì là nơi thờ Ngũ Vị Thần Tướng và đồng bào cùng các Chiến Sĩ Vô Danh đã hy sinh vì lý tưởng tự do.

B-   Nơi có nguồn nước thanh tuyền và bệ thờ Phật Bà Quan Âm.

C-   Là nơi tu thiền, tịnh tâm của Tổng Thống Đào Minh Quân để tìm ra sác lược  giúp dân, cứu nước.

D-   Cả 3 câu đều đúng

 

Câu hỏi 197.

Tổng Thống Đào Minh Quân còn có bút hiệu là gì?

A-   Nhà Thơ Nam Quán

B-   Nhạc Sĩ Anh Thương

C-   Bạch Thư Sinh và Tiếu Lâm Nhân

D-   Cả 3 câu trên đều đúng

 

Câu hỏi 198.

Ba Chính-Lược-Lệnh do Lãnh Tụ Đào Minh Quân đề ra là “Duy Thật Lật Cộng”, “Việt Không Giết Việt” và “Không Làm Khổ Dân” là căn bản của CPQGVNLT-Đệ Tam VNCH được triển khai làm sao?

A-   Làm nền tảng của bản Hiến Ước Lâm Thời do Thủ Tướng CPQGVNLT ban hành ngày 6/6/2009

B-   Là Sách Lược tiêu diệt chủ nghĩa Cộng Sản của Việt Nam Tân Dân Chủ

C-   Làm nền móng của nền Đệ Tam VNCH

D-   Cả 3 câu trên đều đúng.

 

Câu hỏi 199.

Sách lược căn bản của Đệ Tam VNCH dưới sự Lãnh Đạo của Tổng Thống tóm lược ra sao?

A-   Coi Dân như Con

B-   Đối xử với dân nhu Cha Mẹ

C-   Thương Yêu - Cần Kiệm – Liêm Chính – Kiên Trì

D-   Cả 3 câu đều đúng

 

Câu hỏi 200.

Tân Dân Minh Đạo là khai mở thời Thượng Ngươn Thánh Đức, đúng hay sai?

A-   Đúng

B-   Sai

____________________oooOooo__________________